Začínáme s tvary

V knihovně tvarů najdete stovky tvarů, které můžete přidávat do svých dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote. Anebo si můžete v aplikacích iWork vytvářet tvary nové.

Tvary z knihovny tvarů iWork můžete rychle vkládat do svých dokumentů.

 • Na Macu klikněte na tlačítko Tvar  a vyberte tvar.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Vložit  a klepněte na tlačítko Tvary . Klepněte na tvar.
 • Na webu iCloud.com klikněte na Vyberte tvar nebo čáru, které chcete přidat do této prezentace a zvolte tvar.

Jakmile tvar přidáte a umístíte, můžete ho rozdělit na části nebo ho zkombinovat s jinými tvary a vytvořit tak tvar vlastní. Až s úpravami tvaru skončíte, přidejte ho do knihovny tvarů pro pozdější použití.


Rozdělení tvaru na části

Některé tvary se skládají z více částí. Když tvar rozdělíte, můžete změnit jeho barvu, upravit ho nebo smazat jednotlivé části. 

 • Na Macu nebo na iCloud.com klikněte s podrženou klávesou Control na tvar a zvolte Rozdělit.
  Některé tvary nelze na iCloud.com rozdělit.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch vyberte tvar, který chcete rozdělit, a klepněte na tlačítko Formát . Klepněte na Uspořádat a pak na Rozdělit.

Keynote na Macu. Na obrazovce jsou tvary států USA a vedle nich je vybraný tvar státu Kalifornie.

Některé tvary v knihovně tvarů obsahují další potenciální tvary, které by se vám mohly hodit. Například jestli chcete použít tvar státu Kalifornie, můžete vložit celou mapu Spojených států a zvětšit ji. Pak mapu rozdělíte a vezmete z ní tvar samotné Kalifornie. Jestli chcete tento tvar používat i v budoucnu, aniž byste museli znova rozdělovat jeho nadřazený tvar, přidejte si ho do knihovny tvarů.

Jednotlivé části rozděleného tvaru můžete obarvit různými barvami. Můžete například změnit barvu jednotlivých států na mapě nebo změnit barvu části, kterou jste izolovali od ostatních částí tvaru.        Dva tvary umístěné přes sebe, přičemž jeden z tvarů je vybraný.

Vytváření nových tvarů

Tvary můžete kombinovat nebo je vzájemně odečítat a vytvářet tak tvary nové. Nové tvary se dají vytvářet čtyřmi různými způsoby: sjednocením, průnikem, rozdílem nebo vyloučením.

 • Na iPhonu, iPadu nebo Macu vyberte tvary, které chcete použít, a klepněte nebo klikněte na tlačítko Formát . Klepněte nebo klikněte na Uspořádat a pak zvolte způsob, jakým chcete tvary zkombinovat.
 • Na webu iCloud.com vyberte všechny tvary, které chcete použít, klikněte na tlačítko Formát , klikněte na Uspořádat a vyberte způsob, jakým chcete tvary zkombinovat.
  Jestli chcete tvary zkombinovat v Pages na webu iCloud.com, musíte u tvarů nastavit umístění objektu na možnost Zůstat na stránce.

Dva sjednocené tvary

Sjednocení
Když sjednotíte několik tvarů, sečtou se do jednoho tvaru.

Průnik tvarů

Průnik
Když použijete průnik několika tvarů, vytvoří se tvar z jejich společných oblastí.

Rozdíl dvou tvarů

Rozdíl
Když odečtete jeden tvar od jiného, odstraní se ta část jednoho tvaru, která překrývá druhý tvar.
 

Vyloučení dvou tvarů

Vyloučit
Když dva tvary vyloučíte, vznikne tvar tvořený vším kromě oblasti, ve které se oba tvary překrývají.
 


Přidání stylu ke tvaru

Až do dokumentu přidáte tvar, můžete u něj změnit následující styly:

 • Výplň: Tvary můžete vyplnit obrázkem, plnou barvou nebo přechodem (dvě nebo několik vzájemně se prolínajících barev). 
 • Ohraničení: Můžete přidat ohraničení, třeba obrázkový rámeček nebo tečkovanou čáru, a upravit jeho tloušťku, barvu a další atributy.
 • Stín: K tvaru můžete přidat až šest různých přednastavených stínů a upravit jejich rozostření, posun a neprůhlednost.
 • Odraz: K tvaru můžete přidat odraz a upravit jeho viditelnost. 
 • Neprůhlednost: Nastavením míry neprůhlednosti objektů můžete vytvářet zajímavé efekty. 

Styl tvaru změníte takhle:

 • Na Macu vyberte tvar, klikněte na tlačítko Formát  a potom na Styl. Kliknutím na rozbalovací trojúhelníček u jednotlivých stylů si zobrazíte pokročilé volby.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Formát  a potom na Styl. Zapnutím jednotlivých stylů si zobrazíte pokročilé volby.
 • Na webu iCloud.com klikněte na  > Styl. Výběrem jednotlivých stylů si zobrazíte pokročilé volby.

Uložení a nastavení výchozích stylů na Macu

Na Macu můžete styly ukládat anebo změnit výchozí styl nových tvary v dokumentu.

Styl uložíte takhle:

 1. Klikněte na tlačítko Formát  a potom na Styl.
 2. Kliknutím na šipku napravo od miniatur stylů přejděte na poslední skupinu stylů. 
 3. Klikněte na tlačítko Nová předvolba stylu 

U uloženého stylu můžete kdykoli změnit jeho definici. Vyberte tvar se změněným stylem, s podrženou klávesou Control klikněte na šablonu stylu a zvolte Znovu definovat styl z výběru.

Výchozí styl, kterým se budou řídit nové tvary v dokumentu, změníte takhle:

 1. Klikněte na tlačítko Formát  a potom na Styl. 
 2. Klikněte na styl, který chcete přesunout, a podržte ho. 
 3. Pak ho přetáhněte do levého horního rohu první stránky stylů. 


Přidání textu nebo jiných objektů do tvaru

Jestli chcete dovnitř tvaru přidat text, dvakrát klepněte (na iPhonu nebo iPadu) nebo dvakrát klikněte (na Macu) na tvar a napište text. 

Do tvarů můžete taky vkládat objekty jako jiné tvary, obrázky, videa, textové rámečky nebo rovnice a vytvořit tak vnořený objekt. Když začnete psát dovnitř vnějšího (nadřazeného) tvaru, vnitřní vnořený objekt se bude pohybovat se zadávaným textem:

 • Na iPhonu nebo iPadu přidejte do dokumentu nový objekt. Vyberte nový objekt a klepněte na Vyjmout. Dvakrát klepněte na tvar, do kterého chcete vložit nový vnořený objekt, aby se v něm objevil kurzor, znova do něj klepněte a zvolte Vložit.
 • Na Macu přidejte do dokumentu nový objekt. Klikněte na něj s podrženou klávesou Control a zvolte Vyjmout. S podrženou klávesou Control klikněte na tvar, do kterého chcete vložit nový vnořený objekt, a zvolte Vložit.

V dokumentu můžete do jakéhokoli tvaru použít odkaz na webovou stránku, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné umístění:

 • Na iPhonu nebo iPadu vyberte tvar, klepněte na Odkaz a vyberte požadovanou možnost.
 • Na počítači Mac klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na tvar, v nabídce zkratek vyberte Přidat odkaz a poté vyberte požadovanou možnost.


Přidání tvaru do knihovny tvarů

Upravené tvary si můžete přidat do knihovny tvarů. Při uložení tvaru se uloží jeho cesta a vlastnosti převrácení a otočení. Velikost, barva, neprůhlednost a další vlastnosti se neukládají.

 • Na Macu klikněte s podrženou klávesou Control na tvar a zvolte Uložit do kategorie Moje tvary.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tvar a potom klepněte na Přidat k tvarům.

Jestli chcete své tvary pomocí iCloudu synchronizovat mezi všemi svými zařízeními, potřebujete:

Své tvary pak můžete používat ve stejné aplikaci na Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Například když přidáte tvar v Pages na iPhonu, můžete ho pak používat i v Pages na ostatních zařízeních. 

Datum zveřejnění: