Začínáme s tvary

V knihovně tvarů najdete stovky tvarů, které můžete přidávat do svých dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote. Anebo si můžete v aplikacích iWork vytvářet tvary nové.

Tvary z knihovny tvarů iWork můžete rychle vkládat do svých dokumentů.

 • Na Macu klikněte na tlačítko Tvar  a vyberte tvar.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPod touch klepněte na tlačítko Vložit  a klepněte na tlačítko Tvary . Klepněte na tvar.
 • Na webu iCloud.com klikněte na Vyberte tvar nebo čáru, které chcete přidat do této prezentace a zvolte tvar.

Jakmile tvar přidáte a umístíte, můžete ho rozdělit na části nebo ho zkombinovat s jinými tvary a vytvořit tak tvar vlastní. Až s úpravami tvaru skončíte, přidejte ho do knihovny tvarů pro pozdější použití.1

Rozdělení tvaru na části

Některé tvary se skládají z více částí. Když tvar rozdělíte, můžete změnit jeho barvu, upravit ho nebo smazat jednotlivé části. 

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch vyberte tvar, který chcete rozdělit, a klepněte na tlačítko Formát . Klepněte na Uspořádat a pak na Rozdělit.
 • Na Macu klikněte s podrženou klávesou Control na tvar a zvolte Rozdělit.

Některé tvary v knihovně tvarů obsahují další potenciální tvary, které by se vám mohly hodit. Například jestli chcete použít tvar státu Kalifornie, můžete vložit celou mapu Spojených států a zvětšit ji. Pak mapu rozdělíte a vezmete z ní tvar samotné Kalifornie. Jestli chcete tento tvar používat i v budoucnu, aniž byste museli znova rozdělovat jeho nadřazený tvar, přidejte si ho do knihovny tvarů.

Jednotlivé části rozděleného tvaru můžete obarvit různými barvami. Můžete například změnit barvu jednotlivých států na mapě nebo změnit barvu části, kterou jste izolovali od ostatních částí tvaru.

Keynote na Macu. Na obrazovce jsou tvary států USA a vedle nich je vybraná Kalifornie.

 


        Dva tvary umístěné přes sebe, přičemž jeden z tvarů je vybraný.

Vytváření nových tvarů

Tvary můžete kombinovat nebo je vzájemně odečítat a vytvářet tak tvary nové. Nové tvary se dají vytvářet čtyřmi různými způsoby: sjednocením, průnikem, rozdílem nebo vyloučením.

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch vyberte tvary, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Formát . Klepněte na Uspořádat a pak zvolte způsob, jakým chcete tvary zkombinovat.
 • Na Macu vyberte všechny tvary, které chcete použít, klikněte na tlačítko Formát , klikněte na Uspořádat a vyberte způsob, jakým chcete tvary zkombinovat.

Dva sjednocené tvary

Sjednocení
Když sjednotíte několik tvarů, sečtou se do jednoho tvaru.

Průnik tvarů

Průnik
Když použijete průnik několika tvarů, vytvoří se tvar z jejich společných oblastí.

Rozdíl dvou tvarů

Rozdíl
Když odečtete jeden tvar od jiného, odstraní se ta část jednoho tvaru, která překrývá druhý tvar.
 

Vyloučení dvou tvarů

Vyloučit
Když dva tvary vyloučíte, vznikne tvar tvořený vším kromě oblasti, ve které se oba tvary překrývají.
 


Přidání stylu ke tvaru

Až do dokumentu přidáte tvar, můžete u něj změnit následující styly:2

 • Výplň Tvary můžete vyplnit obrázkem, plnou barvou nebo přechodem (dvě nebo několik vzájemně se prolínajících barev). 
 • Ohraničení Můžete přidat ohraničení, třeba obrázkový rámeček nebo tečkovanou čáru, a upravit jeho tloušťku, barvu a další atributy.
 • Stín K tvaru můžete přidat až šest různých přednastavených stínů a upravit jejich rozostření, posun a neprůhlednost.
 • Odraz K tvaru můžete přidat odraz a upravit jeho viditelnost.
 • Neprůhlednost Nastavením míry neprůhlednosti objektů můžete vytvářet zajímavé efekty.

Styl tvaru změníte takto:

 • Na Macu vyberte tvar, klikněte na tlačítko Formát  a potom na Styl. Kliknutím na rozbalovací trojúhelníček u jednotlivých stylů si zobrazíte pokročilé volby.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Formát  a potom na Styl. Zapnutím jednotlivých stylů si zobrazíte pokročilé volby.
 • Na webu iCloud.com klikněte na Zobrazení nebo skrytí voleb formátu a stylu > Styl. Výběrem jednotlivých stylů si zobrazíte pokročilé volby.

Uložení a nastavení výchozích stylů na Macu

Na Macu můžete styly ukládat anebo změnit výchozí styl nových tvary v dokumentu.

Styl uložíte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Formát  a potom na Styl.
 2. Kliknutím na šipku napravo od miniatur stylů přejděte na poslední skupinu stylů. 
 3. Klikněte na tlačítko Nová předvolba stylu 

U uloženého stylu můžete kdykoli změnit jeho definici. Vyberte tvar se změněným stylem, s podrženou klávesou Control klikněte na šablonu stylu a zvolte Znovu definovat styl z výběru.

Výchozí styl, kterým se budou řídit nové tvary v dokumentu, změníte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Formát  a potom na Styl. 
 2. Klikněte na styl, který chcete přesunout, a podržte ho. 
 3. Pak ho přetáhněte do levého horního rohu první stránky stylů. 

Když teď otevřete knihovnu tvarů, styl se použije na náhledy tvarů.


Přidání textu nebo jiných objektů do tvaru

Chcete-li přidat text dovnitř tvaru, dvakrát klepněte (na iPhonu nebo iPadu) nebo dvakrát klikněte (na Macu) na tvar a napište text. 

Do tvarů můžete taky vložit objekty jako jiné tvary, obrázky, videa, textové rámečky nebo rovnice a vytvořit tak vnořený objekt. Když začnete psát dovnitř vnějšího (nadřazeného) tvaru, vnitřní vnořený objekt se bude pohybovat se zadávaným textem:

 • Na iPhonu nebo iPadu přidejte do dokumentu nový objekt. Vyberte nový objekt a klepněte na Vyjmout. Dvakrát klepněte na tvar, do kterého chcete vložit nový vnořený objekt, aby se v něm objevil kurzor, znova do něj klepněte a zvolte Vložit.
 • Na Macu přidejte do dokumentu nový objekt. Klikněte na něj s klávesou Control a zvolte Vyjmout. Klikněte s klávesou Control na tvar, do kterého chcete vložit nový vnořený objekt a zvolte Vložit.


Přidání tvaru do knihovny tvarů

Upravené tvary si můžete přidat do knihovny tvarů. Při uložení tvaru se uloží jeho cesta a vlastnosti převrácení a otočení. Velikost, barva, neprůhlednost a další vlastnosti se neukládají.

 • Na Macu klikněte s podrženou klávesou Control na tvar a zvolte Uložit do kategorie Moje tvary.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tvar a potom klepněte na Přidat k tvarům.

Jestli chcete své tvary synchronizovat mezi všemi svými zařízeními pomocí iCloudu, potřebujete:

Své tvary pak můžete používat ve stejné aplikaci na Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Například když přidáte tvar v Pages na iPhonu, můžete ho pak používat i v Pages na ostatních zařízeních. 

1. Vlastní tvary jsou podporovány jen na Macu, iOS a iPadOS. Nedají se vytvářet ani používat na webu iCloud.com.

2. Některé styly jsou dostupné jen v Pages, Numbers a Keynotu na Macu, iPhonu, iPadu a iPodu touch.

Datum zveřejnění: