Přidávání komentářů a odpovídání na komentáře v aplikacích iWork

Pomocí komentářů ve vláknech můžete komunikovat s ostatními účastníky o změnách ve vašem souboru Pages, Numbers nebo Keynote.

        

Při vytváření nebo revizích dokumentu můžete přidávat komentáře, a komunikovat tak s ostatními o vašem projektu bez opouštění Pages, Numbers nebo Keynote. Komentáře jednotlivých uživatelů mají jedinečnou barvu a obsahují jméno autora.

Komentář můžete rychle přidat výběrem textu, buňky, objektu nebo snímku, které chcete okomentovat, a potom:

  • Na Macu klikněte na a zadejte svůj komentář. Klikněte na Hotovo.
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte v kontextové nabídce na Komentář. Možná budete napřed muset klepnout na , aby se volba Komentář zobrazila. Zadejte svůj komentář a klepněte na Hotovo. Pokud komentujete nějakou buňku v Numbers, klepněte na  > Přidat komentář. Komentář si později zobrazíte klepnutím na  > Zobrazit komentář.

V nejnovějších verzích Pages, Numbers a Keynote může na vaše komentáře odpovídat kdokoli. Když spolupracujete s ostatními, komentáře a odpovědi se zobrazují v reálném čase, takže svůj dokument nemusíte opouštět. 

Když chcete odpovědět na komentář, zobrazte si ho a klikněte nebo klepněte na Odpovědět.

Když chcete komentář upravit, otevřete ho a klikněte nebo klepněte do místa, kde chcete provádět úpravy. Kliknutím nebo klepnutím na Hotovo uložte provedené změny. Pokud jsou u vašeho komentáře nějaké odpovědi, klikněte na časové razítko nebo klepněte na  > Upravit komentář. Upravovat můžete jenom vlastní komentáře a odpovědi.

Když chcete komentář smazat, zobrazte si ho a klikněte nebo klepněte na Smazat. Když chcete smazat odpověď, klikněte na časové razítko nebo klepněte na  > Smazat odpověď. Pokud nejste vlastníkem dokumentu, můžete mazat jenom svoje vlastní komentáře a odpovědi.

Prohlížení komentářů

Pokud svoje komentáře nevidíte, nastavte si, aby se v aplikaci zobrazovaly: 

  • Na Macu klikněte na  > Zobrazit komentáře nebo Skrýt komentáře. Pokud si chcete zobrazit panel komentářů, klikněte na  >Zobrazit panel komentářů.
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na a zapněte Komentáře.

Když ve svém dokumentu chcete přejít na následující nebo předchozí komentář, klepněte na šipky v komentáři.

Datum zveřejnění: