Přidávání komentářů a odpovídání na komentáře v aplikacích iWork

Pomocí komentářů ve vláknech můžete komunikovat s ostatními účastníky o změnách ve vašem souboru Pages, Numbers nebo Keynote.

Při psaní nebo korektuře dokumentu můžete přidávat komentáře, a komunikovat tak s ostatními o vašem projektu bez opouštění Pages, Numbers nebo Keynotu. Komentáře jednotlivých uživatelů mají jedinečnou barvu a obsahují jméno autora.

Komentář můžete rychle přidat tak, že vyberete text, buňku, objekt nebo snímek, který chcete okomentovat, a potom:

  • Na Macu klikněte na tlačítko Komentář  a zadejte svůj komentář. Klikněte na Hotovo.
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte v zobrazené nabídce na Komentář. Možná budete napřed muset klepnout na , aby se volba Komentář zobrazila. Zadejte svůj komentář a klepněte na Hotovo. Když přidáváte komentář k buňce v Numbers, klepněte na  nabídku akcí buňky a pak na tlačítko Přidat komentář .
    Později můžete komentář zobrazit klepnutím na  nabídku akcí buňky a výběrem volby Zobrazit komentář.

V nejnovějších verzích Pages, Numbers a Keynotu může na vaše komentáře odpovídat kdokoli. Když spolupracujete s ostatními, komentáře a odpovědi se zobrazují v reálném čase, takže svůj dokument nemusíte opouštět. 

Když chcete odpovědět na komentář, zobrazte si ho a klikněte nebo klepněte na Odpovědět.

Když chcete komentář upravit, otevřete ho a klikněte nebo klepněte do místa, kde chcete provádět úpravy. Kliknutím nebo klepnutím na Hotovo uložte provedené změny. Pokud existují odpovědi na váš komentář, klikněte na časovou značku nebo klepněte na tlačítko Více  a pak na Upravit komentář. Upravovat můžete jenom vlastní komentáře a odpovědi.

Když chcete komentář smazat, zobrazte si ho a klikněte nebo klepněte na Smazat. Chcete-li smazat odpověď, klikněte na časovou značku nebo klepněte na tlačítko Více  a pak zvolte Smazat odpověď. Pokud nejste vlastníkem dokumentu, můžete mazat jenom svoje vlastní komentáře a odpovědi.


Prohlížení komentářů

Pokud svoje komentáře nevidíte, nastavte si, aby se v aplikaci zobrazovaly: 

  • Na Macu klikněte na nabídku Zobrazení  a pak na Zobrazit komentáře nebo Skrýt komentáře. Panel komentářů zobrazíte kliknutím na nabídku Zobrazení  a výběrem volby Zobrazit panel komentářů.
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Více , pak na Nastavení a nakonec zapněte Komentáře.

Když ve svém dokumentu chcete přejít na následující nebo předchozí komentář, klepněte na šipky v komentáři.

Datum zveřejnění: