Přidávání komentářů a odpovídání na komentáře v aplikacích iWork

Pomocí komentářů ve vláknech můžete komunikovat s ostatními účastníky o změnách ve vašem souboru Pages, Numbers nebo Keynote.

Při vytváření nebo kontrole dokumentu můžete vkládat komentáře nebo na ně reagovat a komunikovat tak s ostatními o vašem dokumentu i bez opuštění Pages, Numbers nebo Keynotu. Komentáře jednotlivých uživatelů mají jedinečnou barvu a obsahují jméno autora. Dokument můžete taky vytisknout s komentáři nebo bez nich.

Přidávání komentářů

Komentář můžete rychle přidat tak, že vyberete text, buňku, objekt nebo snímek, co chcete okomentovat, a potom:

 • Na Macu klikněte na tlačítko Komentář , vložte svůj komentář a klikněte na Hotovo.
 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte v zobrazené nabídce na Komentář. Aby se volba Komentář zobrazila, možná budete muset klepnout na . Když přidáváte komentář k buňce v Numbers, klepněte na nabídku akcí  Buňka a pak na tlačítko Přidat komentář . Zadejte svůj komentář a klepněte na Hotovo. 

V nejnovějších verzích Pages, Numbers a Keynotu může na vaše komentáře odpovídat kdokoli. Když spolupracujete s ostatními, komentáře a odpovědi se zobrazují v reálném čase, takže svůj dokument nemusíte opouštět. 

Když chcete odpovědět na komentář, zobrazte si ho a klikněte nebo klepněte na Odpovědět.

Prohlížení komentářů

Když je v Pages nebo Keynotu vložený nějaký komentář, zobrazí se vedle příslušného obsahu žlutý čtvereček. V Numbers se v rohu buňky zobrazuje žlutý trojúhelníček. Zobrazení komentáře:  

 • V Pages a Keynotu pro Mac, iPhone a iPad klikněte nebo klepněte na žlutý čtvereček.
 • V Numbers pro Mac klikněte do buňky. V Numbers pro iPhone a iPad klepněte do buňky, pak na nabídku akcí  Buňka a nakonec na Zobrazit komentář.

Když ve svém dokumentu chcete přejít na následující nebo předchozí komentář, klikněte nebo klepněte na šipky v komentáři.

Přečtěte si, co dělat, když nevidíte komentáře.


Úpravy komentářů

Když chcete upravit nějaký komentář, otevřete ho a klikněte nebo klepněte do místa, kde chcete provést změny. Kliknutím nebo klepnutím na Hotovo uložte provedené změny. Pokud existují odpovědi na váš komentář, klikněte na časovou značku nebo klepněte na tlačítko Více  a pak na Upravit komentář. Upravovat můžete jenom vlastní komentáře a odpovědi.


Tisk komentářů

Přečtěte si, jak vytisknout dokument, tabulku nebo prezentaci včetně komentářů.

Tisk komentářů v Pages, Numbers a Keynotu na iPadu nebo iPhonu

 1. Klepněte na tlačítko Více  a potom na Tisk.
 2. Zapněte komentáře:
  • V Pages zapněte volbu Tisk komentářů a klepněte na Další.
  • V Numbers klepněte na tlačítko Nastavení tisku , zapněte Komentáře a klepněte na Tisk.
  • V Keynotu klepněte na Celostránkové uspořádání snímků nebo Detailní uspořádání snímků, zapněte volbu Tisk komentářů a klepněte na Další.
 3. Vyberte tiskárnu a počet kopií a klepněte na Tisk.

Tisk komentářů v Pages, Numbers a Keynotu na Macu

 1. Zvolte možnost Soubor > Tisknout.
 2. V rozbalovací nabídce pod ovládacími prvky výběru stránky vyberte Pages, Numbers nebo Keynote.
  Pokud se rozbalovací nabídka nezobrazí, klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 3. Zapněte komentáře:
  • V Pages nebo Numbers zaškrtněte Tisk komentářů.
  • V Keynotu klikněte na Uspořádání snímku a pak zaškrtněte Zahrnout komentáře.
 4. Klikněte na tlačítko Tisknout.

Mazání komentářů

Když chcete komentář smazat, zobrazte si ho a klikněte nebo klepněte na Smazat. Když chcete smazat odpověď, klikněte na časovou značku nebo klepněte na tlačítko Více  a pak klikněte nebo klepněte na Smazat odpověď.

Při spolupráci s dalšími uživateli můžete komentáře mazat – buď jednotlivě, nebo celá vlákna. Jednotlivé komentáře a odpovědi ve vláknu můžete mazat jenom tehdy, když jste autorem komentáře nebo vlastníkem dokumentu. 


Zobrazování a skrývání komentářů

Pokud svoje komentáře nevidíte, ujistěte se, že máte nastavené jejich zobrazování v aplikaci:

 • Na Macu klikněte na nabídku Zobrazení  a pak na Zobrazit komentáře nebo Skrýt komentáře. Panel komentářů zobrazíte kliknutím na nabídku Zobrazení  a pak na Zobrazit panel komentářů.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Více , pak na Nastavení a nakonec zapněte Komentáře.
Datum zveřejnění: