Nastavení automatických oprav a náhrad textu v Pages, Numbers nebo Keynote

V aplikacích iWork na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu si můžete upravit automatické opravy, jako jsou kontrola pravopisu, formátování nebo náhrady textu.

 • Na Macu otevřete Pages, Numbers nebo Keynote, na řádku nabídek klikněte na název aplikace a zvolte Předvolby. Zvolte Automatické opravy.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete Pages, Numbers nebo Keynote a klepněte na tlačítko Více > Automatické opravy.

Zapnutím nebo vypnutím voleb v nastaveních automatických oprav můžete určit, jak mají Pages, Numbers a Keynote pracovat s kontrolou pravopisu a formátováním. K dostupným volbám patří:

 • Rozpoznávání seznamů
 • Rozpoznávání odkazů
 • Používání stylů odkazů
 • Převádění číselných přípon na horní index
 • Formátování zlomků
 • Používání inteligentních uvozovek (jednoduché a dvojité uvozovky budou nahrazeny zaoblenými uvozovkami nebo zvoleným stylem uvozovek)

Pokud používáte Klíčenku na iCloudu, nastavení jednotlivých aplikací se sdílí mezi všemi produkty Apple přihlášenými k vašemu účtu iCloudu.

Některé volby můžou být v aplikacích iWork dostupné i v jiných nabídkách. Pokud některá z nastavení změníte v jiné nabídce, změní se i vaše nastavení automatických oprav. Některá nastavení iWork jsou podobná jiným nastavením iOS nebo macOS. Nastavení zvolená v Pages, Numbers nebo Keynote ve většině případů přepíšou nastavení iOS nebo macOS. Přečtěte si, jak používat náhrady textu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch a taky na Macu

Nastavení náhrad textu v aplikacích iWork

Náhrady textu jsou zkratky, pomocí kterých můžete psát delší fráze. Když do textového pole zadáte některou z nastavených zkratek, automaticky se nahradí celou frází. 

V nastavení náhrad textu v Pages, Numbers a Keynote můžete nastavit náhrady textu výhradně pro používání v aplikacích iWork. 

 • Na Macu otevřete nastavení automatických oprav. V části Náhrada vyberte volbu Náhrada symbolů a textu a klikněte na Přidat náhradu.
  • V části Nahradit zadejte text, kterým chcete náhradu aktivovat (například „(c)“). V části Nový text zadejte, čím má aplikace daný text nahradit (například „©“).
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Více > Automatické opravy. Zapněte Nahrazení textu a klepněte na Seznam náhrad. Klepněte na tlačítko plus.
  • Do pole Zkratka zadejte text, kterým chcete náhradu aktivovat (například „(c)“). Do pole Fráze zadejte, čím má aplikace daný text nahradit (například „©“).

U tohoto příkladu by se stalo, že kdykoli v Pages, Numbers nebo Keynote napíšete „(c)“, aplikace ho nahradí za „©“.

Když Pages, Numbers nebo Keynote nahradí nějaký text a vy chcete místo něj nechat text, který jste skutečně zadali, stiskněte na klávesnici Command-Z nebo klepněte na tlačítko Vrátit akci.

Automatické opravy jsou k dispozici u jazyků, u kterých máte na Macu nastavenou kontrolu pravopisu. Tyto jazyky si zobrazíte, když přejdete do Předvoleb systému > Klávesnice > Text a kliknete na rozevírací nabídku Pravopis. Kliknutím na Nastavit se dozvíte, jak přidat pravopisné slovníky pro další jazyky. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nejsou automatické opravy dostupné u všechny jazyků.

Nastavení vlastních ignorovaných slov v aplikacích iWork na Macu

Když Pages, Numbers nebo Keynote pro Mac uvidí neznámé slovo, podtrhnou ho tečkovanou červenou čárou. Když na dané slovo kliknete s podrženou klávesou Control, můžete vybrat správný pravopis ze seznamu doporučených slov, případně zvolit Naučit se pravopis nebo Ignorovat pravopis.

 • Naučit se pravopis Pokud chcete, aby Mac slovo znal a zahrnul ho do návrhů a kontroly pravopisu, zvolte Naučit se pravopis. Pravopis daného slova se přidá do pravopisného slovníku Macu.
 • Ignorovat pravopis Pokud chcete, aby Pages, Numbers nebo Keynote toto slovo přestaly označovat jako špatně napsané, zvolte Ignorovat pravopis. Aplikace toto slovo přidá do seznamu ignorovaných slov a přestane ho podtrhávat.

Slova v seznamu ignorovaných slov aplikací iWork můžete přidávat, upravovat nebo mazat, když otevřete nastavení automatických oprav a kliknete na Ignorovaná slova. Kliknutím na tlačítko Přidat nebo tlačítko Odstranit přidáte, respektive odeberete požadované slovo, dvojitým kliknutím na slovo upravíte jeho pravopis.

Datum zveřejnění: