Přidávání propojených textových rámečků v Pages

Když propojíte textové rámečky, text bude automaticky přetékat z jednoho do druhého. Přečtěte si, jak v Pages používat propojené textové rámečky.

Sérii propojených textových rámečků, neboli „vlákno“, poznáte podle koleček v horní části vybraného textového pole. Textová pole se stejně barevnými kolečky patří do stejného vlákna. Číslo v kolečku označuje pozici daného rámečku v pořadí vlákna. Přečtěte si, jak přidávat textové rámečky v Pages na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.


Vytvoření nového vlákna

Vlákno můžete začít z prázdného textového rámečku, ale i z rámečku, ve kterém už je obsah. V závislosti na tom, jak složité má váš projekt uspořádání, může být jednodušší napřed rozmístit rámečky a teprve potom začít přidávat obsah. 

Klikněte nebo klepněte na textový rámeček, který má být ve vlákně první, a potom v jeho horní části klikněte nebo klepněte na bílé kolečko .* V kolečku se objeví barva vlákna a číslo, například: .

Dokument Pages se třemi vybranými textovými rámečky. V horní části prvního z nich se zobrazuje číslo jedna, v horní části druhého a třetího je bílé kolečko.

Pokud už rámeček obsahuje text, Pages pro něj automaticky vytvoří nové vlákno. Jestli je rámeček prázdný, Pages ho automaticky propojí s naposledy vybraným vláknem (pokud už nějaké vlákno existuje), nebo vytvoří nové vlákno (pokud jste zatím žádné vlákno nevytvořili). Jestli chcete změnit, do kterého vlákna textový rámeček patří, klikněte nebo klepněte na číslo a v nabídce vyberte jiné vlákno.

Dokument Pages. Ve druhém textovém rámečku je otevřená nabídka Vlákno a v ní je vybrané vlákno prvního textového rámečku.

Pokud jste textový rámeček zamkli nebo seskupili s jinými objekty, nejdřív ho budete muset odemknout nebo zrušit seskupení a teprve potom ho budete moct propojit s dalším textovým rámečkem.

Když máte v jednom vlákně víc textových rámečků, kliknutím na kolečko v horní části rámečku a výběrem volby Vytvořit nové vlákno odeberete rámeček z existujícího vlákna a vytvoříte mu nové.

* U propojených textových rámečků se svislým textem se kolečka představující vlákna zobrazují napravo od rámečku. Vlákno propojených textových rámečků může obsahovat rámečky psané svisle i vodorovně.


Změna pořadí rámečků ve vlákně

Text v rámečcích může přetékat jedině z předchozích stránek na ty následující. Pokud se nějaké vlákno táhne přes víc stránek a vy některý z rámečků přesunete na jinou stránku, text se automaticky přeuspořádá. Je to proto, aby text správně plynul z jedné stránky na druhou.

Když má nějaké vlákno víc rámečků na stejné stránce, můžete jejich pořadí v rámci vlákna měnit. Pořadí textových rámečků změníte tak, že kliknete nebo klepnete na kolečko v horní části rámečku a potom:

  • Na Macu nebo v iCloudu posuňte ukazatel nad aktuální vlákno v nabídce (vedle něj bude zaškrtávací znaménko).
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na aktuální vlákno. 

Vyberte nové číslo značící pořadí. Tím textový rámeček přesunete na dané místo v posloupnosti. Text se automaticky aktualizuje. 

Dokument Pages. U propojeného textového rámečku je otevřená nabídka Vlákno a vybraná volba Pořadí uspořádání.


Mazání rámečků nebo zrušení jejich propojení

Když textový rámeček smažete nebo zrušíte jeho propojení, jeho obsah se přeskupí do zbývajících textových rámečků.

Pokud chcete zrušit propojení rámečku, klikněte nebo klepněte na kolečko a zvolte Odebrat z vlákna. 

Dokument Pages. U propojeného textového rámečku je otevřená nabídka Vlákno a vybraná volba Odstranit z vlákna.

Když zrušíte propojení jediného rámečku ve vlákně, ponechá si svůj obsah a stane se z něj standardní textový rámeček.

Textový rámeček smažete tak, že ho vyberete a stisknete Delete. Když smažete jediný rámeček ve vlákně, smaže se rámeček i jeho obsah.

Když propojíte textový rámeček, v nabídce Inspektor dokumentu > Uspořádat > Umístění objektu se u něj zapne volba „Zůstat na stránce“. Je to proto, abyste mohli ovládat rozmístění vláken.

Datum zveřejnění: