Nahrávání různých verzí zvukových stop v GarageBand pro iOS

Přečtěte si, jak na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nahrát několik verzí vaší hudby těsně za sebou.

V režimu záznamu více verzí vytvoří GarageBand novou verzi pokaždé, když se přehrávací hlava vrátí na začátek úseku. GarageBand zaznamenává každou novou verzi do stejné stopy – každá stopa může obsahovat několik verzí. Pak si můžete vybrat verzi, která se vám líbí nejvíc, a ostatní smazat. Nahrávání více verzí může být užitečné, třeba když improvizujete sólovou linku a chcete zaznamenat více verzí svého hraní.

 

Než začnete

Než začnete s nahráváním více verzí, vypněte Automatickou délku úseků skladby.

 1. V zobrazení stop klepnutím na  na pravé straně pravítka otevřete ovládací prvky úseku skladby.
 2. Klepněte na poslední úsek v seznamu a pak na . Pokud má skladba jen jeden úsek, klepnutím na  vyberte Úsek A.
 3. Pokud je úsek nastavený na automatiku, klepnutím na přepínač Automaticky ji vypněte a pak se klepnutím na Úseky skladby vraťte na seznam úseků.
 4. Klepněte na úsek, se kterým chcete pracovat. Pokud chcete nahrávat přes všechny úseky, klepněte na Všechny úseky.
 5. Zavřete ovládací prvky úseků skladby:
  • Na iPhonu 6 Plus, iPhonu 7 Plus nebo iPadu klepněte kamkoli do zobrazení stop. 
  • Na iPhonu nebo iPodu Touch klepněte na Hotovo.

Dále zapněte Nahrávání více verzí.

 1. Otevřete ovládací prvky stopy: 
  • Na iPhonu 6 Plus, iPhonu 7 Plus nebo iPadu klepněte na  na ovládacím panelu. 
  • Na iPhonu nebo iPodu Touch klepněte na  a zvolte .
 2. Klepněte na kteroukoli stopu kromě stopy Drummeru.
 3. Klepněte na Nastavení stopy
 4. Klepněte na Záznam a zapněte Nahrávání více verzí.

Nahrávání více verzí

 1. Klepněte na stopu, do které chcete nahrávat. Nebo přidejte novou stopu klepnutím na  pod záhlavím stop nebo klepnutím na  na ovládacím panelu a výběrem nového dotykového nástroje.
 2. Až budete připraveni začít nahrávat, klepněte na  na ovládacím panelu. Pokaždé, když se přehrávací hlava vrátí na začátek úseku, GarageBand vytvoří v určené stopě novou verzi.

Výběr verze

Až skončíte s nahráváním, dvakrát klepněte na region, klepněte na Verze a ze seznamu vyberte verzi, kterou si chcete poslechnout. Vedle vybrané verze se zobrazí zaškrtnutí. Verze můžete vybírat během přehrávání, nebo když je GarageBand v klidu.

Odstranění verze

Když se rozhodnete pro určitou verzi, můžete smazat všechny ostatní.

 • Chcete-li odstranit jednotlivé verze, klepněte na Upravit a odstraňte verze, které už nechcete zachovat.
 • Pokud chcete odstranit všechny verze kromě té, která je právě vybraná, klepněte na verzi, kterou chcete ponechat, a pak na volbu Smazat nepoužité záznamy.
Datum zveřejnění: