Mazání aplikací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak smazat aplikace jiných vývojářů, které jste si nainstalovali do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Smazání aplikace

  1. Podržte na aplikaci prst.
  2. Klepněte na Smazat aplikaci.
  3. Klepněte na Smazat.

Když aplikaci smažete, nezruší se tím automaticky žádná předplatná, která jste si v ní zakoupili. Při mazání aplikace se může zobrazit volba Zrušit předplatná. Přečtěte si, jak spravovat předplatná.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: