Mazání aplikací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak smazat aplikace jiných vývojářů, které jste si nainstalovali do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Smazání aplikace

  1. Zlehka stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezačne chvět.
  2. V levém horním rohu ikony aplikace klepněte na .
  3. Klepněte na Smazat. Na iPhonu X nebo novějším pak klepněte na Hotovo. Na iPhonu 8 nebo starším stiskněte tlačítko plochy. 

Když na ikonu aplikace přitlačíte moc silně, možná tím otevřete její nabídku rychlých akcí. V tom případě nabídku rychlých akcí zavřete tím, že klepnete mimo ni, a potom znova zlehka podržte prst na aplikaci.

Pokud váš iPhone podporuje 3D Touch, může se silným stiskem aplikace otevřít nabídka sdílení. V tom případě nabídku sdílení zavřete tím, že klepnete mimo ni, a potom znova zlehka podržte prst na aplikaci.

Když aplikaci smažete, nezruší se tím automaticky případná předplatná v aplikaci, která můžete mít koupená. Přečtěte si, jak zrušit své předplatné.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: