Jak upravovat fotky na Macu

Přečtěte si, jak provádět profesionální úpravy intuitivními editačními nástroji ve Fotkách pro macOS.

 

Fotky jsou na každém Macu a nabízejí výkonné a snadno použitelné editační nástroje spolu s funkcemi na organizování a sdílení fotek. Při vylepšování svých snímků ve Fotkách se nemusíte bát zkoušet všechny nástroje – pokud se vám nějaká provedená změna nelíbí, můžete se kdykoli vrátit k původní fotce.

Než začnete

Knihovna fotografií na iCloudu udržuje vaše fotky uspořádané a aktuální všude, kde ji používáte. Veškeré úpravy, které provedete na Macu, se tak projeví i na vašich ostatních zařízeních.

Jdeme na to

V zobrazení Úpravy otevřete fotku tak, že na ni v knihovně dvakrát kliknete a potom na panelu nástrojů kliknete na Upravit. Anebo můžete fotku vybrat a otevřít zobrazení Úpravy stisknutím klávesy Enter. Uprostřed panelu nástrojů můžete kliknutím zvolit jednu ze tří skupin editačních nástrojů: Upravit, FiltryOříznout.

Panel nástrojů taky obsahuje tlačítka pro úpravy pomocí rozšíření a rychlé otočení a vylepšení fotky.

Při úpravách můžete fotku pomocí posuvníku na levé straně panelu nástrojů přiblížit, abyste viděli víc detailů. Po provedení potřebných úprav klikněte na Hotovo.

Upravit

V části Úprava můžete používat účinné nástroje k jemnému dolaďování světla, barev, ostrosti a dalších atributů vašich fotek. Fotky můžete snadno upravovat pomocí posuvníků nebo tlačítka Auto – nebo můžete podrobnými ovládacími prvky provádět ještě detailnější úpravy.

Kliknutím na trojúhelníček vedle názvu jednotlivých nástrojů v části Úprava si zobrazte jejich ovládací prvky. Některé nástroje umožňují ještě podrobnější nastavení – kliknutím na trojúhelníček u nápisu Volby si zobrazte všechna nastavení, která nástroj nabízí.

Jednotlivé úpravy můžete vypínat a zapínat kliknutím na modré kolečko zobrazené vedle jednotlivých nástrojů (to je vidět, když je nástroj rozbalený, nebo když nad něj umístíte kurzor).

Pokud chcete provedené úpravy použít na další fotky, můžete je jednoduše zkopírovat a vložit. Otevřete fotku s úpravami, které požadujete, klikněte na Upravit a zvolte Obrázek > Zkopírovat úpravy. Pak otevřete fotku, na kterou chcete úpravy použít, klikněte na Upravit a zvolte Obrázek > Vložit úpravy.

Filtry

Devět filtrů ve Fotkách emuluje tři styly klasické fotografie – živý, dramatický a mono. Filtry jsou optimalizované tak, aby obrázek vylepšily, ale zachovaly přirozené pleťové odstíny.

Ke zvýšení živosti obrázků slouží filtry Živý, Živý teplý nebo Živý chladný. Filtry Dramatický, Dramatický teplý nebo Dramatický chladný přidají kontrast a filtry Mono, Stříbrný nebo Noir fotku změní na černobílou.

Oříznout

Tímto nástrojem můžete fotku narovnat, vylepšit její kompozici nebo se zbavit částí, které nechcete.

Pomocí okrajů nebo rohů přetáhněte výběrový obdélník. Jakmile ho pustíte, zobrazí se oříznutá fotka. Fotku narovnáte pomocí číselníku na pravé straně. Při manipulaci s číselníkem se na fotce zobrazí mřížka, která vám pomůže s vyrovnáním.Poměr stran: Můžete vybírat z různých poměrů stran, jako čtverec nebo 5:7, nebo ho můžete nechat jako volný. 
 

Převrátit: Fotka se převrátí vodorovně, při kliknutí na se stisknutou klávesou Option se převrátí svisle.
 

Fotky taky umí narovnání a oříznutí provést automaticky – stačí kliknout na tlačítko Automaticky. Nebo můžete oříznutí a otočení kliknutím na Resetovat vrátit a obnovit fotku na původní rozměry.

Úpravy v aplikacích jiných výrobců

Obrázky v knihovně Fotek můžete přímo z aplikace Fotky otevřít pro úpravy v aplikacích jiných vývojářů, třeba ve Photoshopu nebo Pixelmatoru. Vyberte nějaký obrázek, zvolte Obrázek > Upravit v aplikaci a zvolte aplikaci, kterou chcete pro úpravy použít.

Až s úpravami v aplikaci skončíte, práci uložte nebo použijte klávesovou zkratku Command-S. Veškeré úpravy ve Fotkách se ukládají jako nedestruktivní změny. Svůj obrázek tak vždycky můžete vrátit do původního stavu.

Další nástroje pro úpravy

Rozšíření: Rozšíření od jiných výrobců nabízejí nové možnosti úprav fotek v aplikaci Fotky. Na jednu fotku můžete použít úpravy z několika různých rozšíření nebo můžete rozšíření libovolně kombinovat se zabudovanými nástroji Fotek. Přečtěte si další informace o úpravách pomocí rozšíření od jiných výrobců.  

V části Rozšíření najdete nástroj Anotace, kterým můžete do fotek přidávat kresby, tvary a text.

Otočit: Tento nástroj fotku otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Pokud ji chcete otočit opačným směrem, podržte stisknutou klávesu Option.

 

Vylepšit: Tento nástroj vaši fotku vylepší jedním kliknutím. Automaticky upraví její barevnost, světlo a kontrast.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: