Jak upravovat fotky na Macu

Přečtěte si, jak provádět profesionální úpravy intuitivními editačními nástroji ve Fotkách pro macOS.

Úpravy fotky ve Fotkách na Macu

 

Aplikace Fotky je na každém Macu. Najdete v ní výkonné a intuitivní editační nástroje i funkce na organizování a sdílení fotek. Při vylepšování svých snímků ve Fotkách se nebojte vyzkoušet všechny nástroje – pokud se vám provedená změna nelíbí, můžete se kdykoli vrátit k původní fotce.

Než začnete

Fotky na iCloudu udržují vaše fotky uspořádané a aktuální všude, kde je používáte. Veškeré úpravy, které provedete na Macu, se tak projeví i na vašich ostatních zařízeních.

Pojďme na to

V knihovně dvakrát klikněte na fotku a potom na panelu nástrojů klikněte na Upravit. Tím fotku otevřete v zobrazení Úpravy. Anebo můžete zobrazení Úpravy otevřít tak, že fotku vyberete a stisknete Command-Enter. Uprostřed panelu nástrojů můžete kliknutím zvolit jednu ze tří skupin editačních nástrojů: Upravit, FiltryOříznout.

Panel nástrojů taky obsahuje tlačítka pro úpravy pomocí rozšíření a rychlé otočení a vylepšení fotky.

Při úpravách můžete fotku pomocí posuvníku na levé straně panelu nástrojů přiblížit, abyste viděli víc detailů. Po provedení potřebných úprav klikněte na Hotovo.


Upravit


V části Upravit najdete praktické nástroje na jemné dolaďování světla, barev, ostrosti a dalších atributů fotek. Fotky můžete snadno upravovat pomocí posuvníků nebo tlačítka Auto – nebo můžete podrobnými ovládacími prvky provádět ještě detailnější úpravy.

Kliknutím na trojúhelníček vedle názvu jednotlivých nástrojů v části Úprava zobrazíte jejich ovládací prvky. Některé nástroje umožňují ještě podrobnější nastavení – kliknutím na trojúhelníček u nápisu Volby si zobrazte všechna nastavení, která nástroj nabízí.

Používání editačního nástroje Světlo ve Fotkách Macu

Jednotlivé úpravy můžete vypínat a zapínat kliknutím na modré kolečko vedle jednotlivých nástrojů (je vidět, když je nástroj rozbalený nebo když nad ním podržíte kurzor).

Pokud chcete provedené úpravy použít na další fotky, můžete je jednoduše zkopírovat a vložit. Otevřete fotku s úpravami, které chcete zkopírovat, klikněte na Upravit a zvolte Obrázek > Zkopírovat úpravy. Pak otevřete fotku, na kterou chcete úpravy použít, klikněte na Upravit a zvolte Obrázek > Vložit úpravy.


Filtry


Devět filtrů ve Fotkách napodobuje tři styly klasické fotografie – živý, dramatický a černobílý. Filtry jsou optimalizované tak, aby obrázek vylepšily, ale zachovaly přirozené pleťové odstíny.

Ke zvýšení živosti obrázků slouží filtry Živý, Živý teplý nebo Živý chladný. Filtry Dramatický, Dramatický teplý nebo Dramatický chladný přidají kontrast, zatímco filtry Mono, Stříbrný nebo Noir fotku změní na černobílou.


Oříznout


Tímto nástrojem můžete fotku narovnat, vylepšit její kompozici nebo se zbavit nežádoucích částí.

Pomocí okrajů nebo rohů přetáhněte výběrový obdélník. Jakmile ho pustíte, zobrazí se oříznutá fotka. Fotku narovnáte pomocí číselníku na pravé straně. Při manipulaci s číselníkem se na fotce zobrazí mřížka, která vám pomůže s vyrovnáním.

Používání nástroje Oříznutí ve Fotkách na Macu

Poměr stran
Můžete vybírat z různých poměrů stran, jako je čtverec nebo 5:7, nebo můžete nechat volný poměr stran.

 

Převrátit
Převrátí fotku vodorovně. Když při kliknutí na  podržíte klávesu Alt, převrátí se fotka svisle.

 

Fotky taky umí narovnání a oříznutí provést automaticky – stačí kliknout na tlačítko Automaticky. Nebo můžete oříznutí a otočení kliknutím na Resetovat vrátit a obnovit tak původní rozměry fotky.

Úpravy v aplikacích jiných výrobců

Obrázky v knihovně Fotek můžete přímo z aplikace Fotky otevřít a upravovat v aplikacích jiných vývojářů, třeba ve Photoshopu nebo Pixelmatoru. Vyberte fotku, zvolte Obrázek > Upravit v aplikaci a zvolte aplikaci, kterou chcete pro úpravy použít.

Až s úpravami v aplikaci skončíte, práci uložte nebo použijte klávesovou zkratku Command-S. Veškeré úpravy ve Fotkách se ukládají jako nedestruktivní změny. Svůj obrázek tak vždycky můžete vrátit do původního stavu.

Další editační nástroje

Rozšíření
Rozšíření od jiných výrobců vám dávají nové možnosti, jak upravovat fotky ve Fotkách. Na jednu fotku můžete použít úpravy z několika různých rozšíření nebo můžete rozšíření libovolně kombinovat s výchozími nástroji Fotek. Přečtěte si víc o úpravách pomocí rozšíření od jiných výrobců.

V části Rozšíření najdete nástroj Anotace, kterým můžete do fotek přidávat kresby, tvary a text.

Otočit
Tento nástroj fotku otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Pokud ji chcete otočit opačným směrem, podržte klávesu Option.

 

Vylepšit
Tento nástroj vylepší fotku jediným kliknutím. Automaticky upraví její barevnost, světlo a kontrast.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: