Jak spravit rozdělený Fusion Drive

Když se váš Fusion Drive zobrazuje ve Finderu jako dvě jednotky místo jedné, už nefunguje jako Fusion Drive. Tady je postup, jak to spravit.

Fusion Drive, volitelná úložná jednotka na některých počítačích iMac a Mac mini, kombinuje pevný disk a flashové úložiště do jednoho svazku s cílem zlepšit výkon a kapacitu úložiště. Když se váš Fusion Drive zobrazuje ve Finderu jako dvě jednotky místo jedné, už nefunguje jako Fusion Drive. To se může stát, když kterýkoli disk jednotky Fusion Drive vyměníte nebo když rozdělení na dvě samostatné jednotky provedete záměrně pomocí softwaru. 

Můžete buď pokračovat v používání oddělených jednotek, nebo pomocí tohoto postupu opět získat výhody jednoho logického svazku Fusion Drive.

Než začnete

Pokud si nejste jisti, jestli byl Mac konfigurován s jednotkou Fusion Drive nebo jestli byla jednotka rozdělena:

 1. Odpojte od počítače veškerá externí úložná zařízení.
 2. Zvolte nabídku Apple  > O tomto Macu a klikněte na Úložiště. 
  • Pokud vidíte jednotku označenou Fusion Drive, vaše jednotka Fusion Drive funguje a tento článek nemusíte číst dál.
  • Pokud je váš Fusion Drive rozdělený, měli byste vidět dvě jednotky. Jedna z nich by měla mít název Flash Storage (Flashové úložiště) a kapacitu 24, 32 nebo 128 GB. Druhá jednotka by měl mít velikost nejméně 1 TB.

Fusion Drive znovu spojíte pomocí Terminálu

Tyto kroky nevratně vymažou všechna data uložená na jednotkách, které společně tvoří Fusion Drive. Než budete pokračovat, zkontrolujte, že máte aktuální zálohu

Pokud používáte macOS Mojavenebo novější

 1. Zapněte Mac, pak ihned stiskněte a podržte klávesy Command-R, aby se spustil v Zotavení macOS. Až uvidíte logo Apple nebo otáčející se zeměkouli, můžete klávesy uvolnit.
 2. Až se zobrazí okno Utility macOS, zvolte z řádku nabídek Utility > Terminál.
 3. Do okna Terminálu napište příkaz diskutil resetFusion a stiskněte Return.
 4. Po výzvě napište Yes (Ano, s velkým písmenem Y) a stiskněte Return.
 5. Pokud Terminál napíše, že operace skončila úspěšně, ukončete ho a vraťte se do okna Utility macOS.
 6. Zvolte Přeinstalovat macOS a při opětovné instalaci operačního systému Macu postupujte podle pokynů na obrazovce. Až bude instalace hotová, Mac se spustí z jednotky Fusion Drive.

Máte-li macOS High Sierra nebo starší

 1. Zapněte Mac, pak ihned stiskněte a podržte klávesy Command-R, aby se spustil v Zotavení macOS. Až uvidíte logo Apple nebo otáčející se zeměkouli, můžete klávesy uvolnit.
 2. Až se zobrazí okno Utility macOS, zvolte z řádku nabídek Utility > Terminál.
 3. Do okna Terminálu napište příkaz diskutil list a stiskněte Return.
 4. Terminál zobrazí tabulku údajů o vašich diskových jednotkách. Ve sloupci IDENTIFIER (Identifikátor) najděte identifikátor pro každou z interních fyzických diskových jednotek, které tvoří Fusion Drive. Tyto identifikátory jsou obvykle disk0 a disk1. Jedna z jednotek by měla mít velikost 128 GB nebo méně. Druhá by měla mít 1 TB nebo více.
 5. Zadejte následující příkaz a řetězce identifier1 a identifier2 nahraďte identifikátory jednotek zjištěnými v předchozím kroku. Pak stiskněte Enter.
  diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2
  

  Příklad: diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

 6. Pokud dojde k chybě odpojení disku, zadejte příkaz diskutil unmountDisk identifier a použijte první identifikátor získaný dříve. Pak zadejte stejný příkaz ještě jednou s použitím druhého identifikátoru. Poté opakujte příkaz v kroku 5.
 7. Zadejte diskutil cs list a stiskněte Return.
 8. Terminál zobrazí další údaje o vašich jednotkách (svazcích). Najděte řetězec písmen a číslic, který se u svazku nazvaného Macintosh HD objevuje za textem „Logical Volume Group“. Jde o řetězec podobný tomuto: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.
  Příklad:
  +-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
  |   =========================================================
  |   Name:         Macintosh HD

 9. Zadejte následující příkaz a řetězec logicalvolumegroup nahraďte řetězcem zjištěným v předchozím kroku. Pak stiskněte Enter.
  diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%
  

  Příklad:diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

 10. Pokud Terminál napíše, že operace skončila úspěšně, ukončete ho a vraťte se do okna Utility macOS.
 11. Zvolte Přeinstalovat macOS a při opětovné instalaci operačního systému Macu postupujte podle pokynů na obrazovce. Až bude instalace hotová, Mac se spustí z jednotky Fusion Drive.
Datum zveřejnění: