Jak spravit rozdělený Fusion Drive

Když se váš Fusion Drive zobrazuje ve Finderu jako dvě jednotky místo jedné, už nefunguje jako Fusion Drive. Tady je postup, jak to spravit.

Fusion Drive, volitelná úložná jednotka na některých počítačích iMac a Mac mini, kombinuje pevný disk a flashové úložiště do jednoho svazku s cílem zlepšit výkon a kapacitu úložiště. Když se váš Fusion Drive zobrazuje ve Finderu jako dvě jednotky místo jedné, už nefunguje jako Fusion Drive. To se může stát, když kterýkoli disk jednotky Fusion Drive vyměníte nebo když rozdělení na dvě samostatné jednotky provedete záměrně pomocí softwaru. 

Můžete buď pokračovat v používání oddělených jednotek, nebo pomocí tohoto postupu opět získat výhody jednoho logického svazku Fusion Drive.

Než začnete

Pokud si nejste jisti, jestli byl Mac konfigurován s jednotkou Fusion Drive nebo jestli byla jednotka rozdělena:

  1. Odpojte od Macu všechna externí paměťová zařízení.
  2. Vyberte v nabídce Apple () > O tomto Macu a klikněte na panel Úložiště. 
    • Pokud vidíte jednotku označenou Fusion Drive, vaše jednotka Fusion Drive funguje a tento článek nemusíte číst dál.
    • Pokud máte Apple Fusion Drive, který byl rozdělen, měli byste vidět dvě jednotky. Jedna z nich by měla mít název Flash Storage (Flashové úložiště) a kapacitu 24, 32 nebo 128 GB. Druhá jednotka by měl mít velikost nejméně 1 TB.

Fusion Drive znovu spojíte pomocí Terminálu

Tyto kroky nevratně vymažou všechna data uložená na jednotkách, které společně tvoří Fusion Drive. Než budete pokračovat, zkontrolujte, že máte zálohu. 

1. Zapněte Mac a ihned podržte stisknuté klávesy Command-R nebo Alt-Command-R, aby se počítač spustil v režimu zotavení macOS. Až uvidíte logo Apple nebo otáčející se zeměkouli, můžete klávesy pustit.

2. Až se zobrazí okno Utility macOS, zvolte z řádku nabídek Utility > Terminál.

3. Do okna Terminálu napište tento příkaz a stiskněte Return:

diskutil list

4. Terminál zobrazí tabulku údajů o vašich diskových jednotkách. Ve sloupci IDENTIFIER (Identifikátor) najděte identifikátor pro každou z interních fyzických diskových jednotek, které tvoří Fusion Drive. Tyto identifikátory jsou obvykle disk0 a disk1. Jedna z jednotek by měla mít velikost 128 GB nebo méně. Druhá by měla mít 1 TB nebo více.

5. Zadejte následující příkaz a symboly identifier1 a identifier2 nahraďte identifikátory jednotek zjištěnými v předchozím kroku. Pak stiskněte Enter.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Příklad:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Když se zobrazí chyba související s odpojením jednotky, zadejte diskutil unmountDisk identifikátor a jako identifikátor zadejte identifikátor první diskové jednotky získaný dříve. Pak zadejte stejný příkaz ještě jednou s použitím identifikátoru druhé jednotky.

6. Zadejte následující příkaz a stiskněte Return:

diskutil cs list

7. Terminál zobrazí další údaje o vašich jednotkách (svazcích). Najděte řetězec písmen a číslic, který se u svazku nazvaného Macintosh HD objevuje za textem „Logical Volume Group“. Jde o řetězec podobný tomuto: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Příklad:
+-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Zadejte následující příkaz a řetězec logicalvolumegroup nahraďte řetězcem zjištěným v předchozím kroku. Pak stiskněte Enter.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Příklad:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Ukončete Terminál a vraťte se do okna Utility macOS.

10. Zvolte Znovu nainstalovat macOS a kliknutím na Pokračovat začněte s instalací operačního systému Macu. Až bude instalace hotová, Mac se automaticky spustí z nové jednotky Fusion Drive.

Datum zveřejnění: