Nastavení mobilního připojení na Apple Watch

Když jste na Apple Watch připojení k mobilní síti, můžete telefonovat, odpovídat na zprávy, přijímat oznámení a dělat další věci, i když u sebe nemáte iPhone.

Než začnete

 • Ujistěte se, že máte nejnovější software iPhonuApple Watch.
 • Zkontrolujte i aktualizace nastavení operátora.
 • Potřebujete taky vhodný mobilní tarif u podporovaného operátora. iPhone i Apple Watch musí využívat stejného operátora* a při nastavování mobilního připojení na hodinkách se musíte nacházet v oblasti operátorova pokrytí.
 • Pokud máte firemní mobilní tarif, ověřte si u své společnosti nebo operátora, jestli tuto funkci podporuje. Předplacené účty a některé starší účty nejsou v současnosti podporovány. Pokud potřebujete zjistit, jestli je váš účet pro tyto služby vhodný, obraťte se na svého operátora.

* Apple Watch, které nastavujete pro jiného člena rodiny můžou používat jiného operátora, než kterého používá váš iPhone.

Nastavení mobilního připojení na Apple Watch

Mobilní připojení můžete aktivovat při počátečním nastavení Apple Watch. Při nastavování vyhledejte možnost nastavení mobilního připojení a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Mobilní připojení můžete také nastavit později v aplikaci Watch:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data.
 3. Klepněte na Nastavit mobilní data.
 4. Držte se postupu pro svého operátora. Jestli potřebujete pomoc, obraťte se na operátora.

Nastavení mobilního připojení na Apple Watch jiného člena rodiny

Je možné nastavit mobilní připojení na Apple Watch jiného člena rodiny, který nemá vlastní iPhone. Pokud váš mobilní operátor podporuje používání spravovaných Apple Watch, budete mít možnost během úvodního nastavení přidat hodinky do svého tarifu. Pokud to operátor nepodporuje, můžete zvážit přechod k jinému operátorovi. 

Chcete-li po nastavení mobilní sítě zobrazit telefonní číslo přiřazené hodinkám Apple Watch člena rodiny, přejděte na hodinkách do Nastavení a potom klepněte na Telefon. 

Nastavení spravovaných Apple Watch pro člena rodiny je k dispozici pouze v některých zemích a oblastech.

Pokud se nacházíte v pevninské Číně, musíte při nastavování mobilní sítě na hodinkách Apple Watch člena rodiny ověřit svou totožnost, jak to vyžadují místní předpisy. V případě potřeby požádejte o další pomoc svého operátora.

Připojení k mobilní síti

Apple Watch s mobilním připojením automaticky přepínají na neúspornější dostupné bezdrátové připojení. Pokud je v dosahu iPhone, připojí se k němu, jinak použijí Wi-Fi a až nakonec mobilní síť. Pro připojení k mobilním službám využívají LTE síť. Pokud není LTE dostupné, můžou se hodinky připojit k síti UMTS (pokud ji operátor podporuje). 

Když jsou hodinky připojené k mobilní síti, uvidíte v Ovládacím centru nebo na Cestovatelském ciferníku sílu signálu. Ovládací centrum otevřete tak, že podržíte prst ve spodní části obrazovky a pak přejedete nahoru.

Plná síla signálu v Ovládacím centru na Apple Watch.

Když jste připojení, je tlačítko mobilního připojení zelené. Počet zelených teček značí sílu signálu. 

Ovládací centrum na Apple Watch.

Když máte aktivní mobilní tarif, ale hodinky jsou k iPhonu připojené přes Bluetooth nebo Wi-Fi, tlačítko mobilního připojení je bílé.

Změna operátora

Váš iPhone a Apple Watch musí používat stejného operátora, pokud hodinky nenastavujete pro člena rodiny, který nemá iPhone. Když na iPhonu změníte operátora,* musíte předchozí tarif na Apple Watch odstranit a zaregistrovat si nový tarif. Uděláte to takhle:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
 3. Apple Watch by měly automaticky přepnout na operátora, kterého používá váš iPhone. Pokud potřebujete přidat nový tarif, klepněte na Přidat nový tarif a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se v aplikaci Watch pořád zobrazuje předchozí tarif, můžete ho odstranit.

Jestli potřebujete pomoc, obraťte se na svého operátora. 

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u operátora. 

Přenos mobilního tarifu do nových Apple Watch

Až budete chtít přejít na nové Apple Watch, můžete si do nich přenést mobilní tarif ze starých hodinek. Uděláte to takhle:

 1. Odeberte ze starých Apple Watch mobilní tarif. Uděláte to v aplikaci Watch nebo vymazáním starých Apple Watch.
 2. Spárujte nové Apple Watch s iPhonem. Během nastavování klepněte na Nastavit mobilní data a přidejte mobilní tarif.
 3. Někteří operátoři umožňují přenos stávajícího tarifu do nových Apple Watch přímo z aplikace Watch. 
 4. Pokud možnost přenosu mobilního tarifu nevidíte, požádejte o pomoc operátora.

Odebrání mobilního tarifu

Mobilní tarif můžete kdykoli odebrat:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
 3. Vedle mobilního tarifu nahoře na obrazovce klepněte na tlačítko informací  .
 4. Klepněte na Odstranit tarif [název operátora]. Dalším klepnutím akci potvrďte. 
 5. Pokud už nebudete hodinky znova párovat, doporučujeme kontaktovat operátora a zrušit předplatné mobilní služby.*

Když Apple Watch vymažete a zrušíte jejich spárování, budete mít taky možnost odebrat z nich tarif. Až se zobrazí dotaz, odeberte tarif volbou Smazat vše

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u operátora. 

Informace o mezinárodním roamingu

 • Mobilní roaming není k dispozici mimo oblast pokrytí vašeho operátora.
 • Aby Apple Watch podporovaly pásma LTE a UMTS používaná v různých částech světa, prodávají se ve třech regionálních variantách modelu Cellular: pro oblast Severní a Jižní Ameriky, pro kontinentální Čínu a pro oblast Evropy, Asie a Tichomoří. Apple Watch se na rozdíl od iPhonu neprodávají jako celosvětový model, který podporuje všechna mobilní pásma používaná po celém světě.
 • Když jsou Apple Watch připojené k iPhonu nebo nějaké dříve použité Wi-Fi síti, můžete stále využívat všechny jejich funkce, i když není k dispozici mobilní síť. 

Podívejte se, kteří operátoři ve vaší zemi nebo oblasti podporují mobilní připojení na Apple Watch..

Další informace

 • Informace o využití mobilních dat najdete v aplikaci Watch. Otevřete tuto aplikaci na iPhonu, klepněte na panel Moje hodinky, klepněte na Mobilní data a přejděte do části Využití mobilních dat. 
 • Mobilní připojení zapnete nebo vypnete tak, že přejedete prstem nahoru po ciferníku a otevřete Ovládací centrum. Klepnutím na ikonu mobilního připojení  můžete připojení zapnout nebo vypnout.
 • Když je zapnuté připojení k mobilní síti, rychleji se vybíjí baterie. Některé aplikace se navíc bez připojení k iPhonu nemusí aktualizovat. 
 • Abyste na Apple Watch s mobilním připojením mohli přijímat SMS, MMS nebo push oznámení, musíte mít zapnutý spárovaný iPhone a musíte ho mít připojený k Wi-Fi nebo mobilní síti.
 • Přečtěte si, jak používat dvě SIM karty s Apple Watch podporujícími mobilní připojení.
Datum zveřejnění: