Nastavení mobilního připojení na Apple Watch

Když jste na Apple Watch připojení k mobilní síti, můžete telefonovat, odpovídat na zprávy, přijímat oznámení a dělat další věci, i když u sebe nemáte iPhone.

Než začnete

 • Zkontrolujte, že máte na iPhonuApple Watch nejnovější software.
 • Zkontrolujte i aktualizace nastavení operátora.
 • Potřebujete taky vhodný mobilní tarif u podporovaného operátora. iPhone i Apple Watch musí využívat stejného operátora* a při nastavování mobilního připojení na hodinkách se musíte nacházet v oblasti operátorova pokrytí.
 • Pokud máte firemní mobilní tarif, ověřte si u své společnosti nebo operátora, jestli tuto funkci podporuje. Předplacené účty a některé starší účty nejsou v současnosti podporovány. Pokud potřebujete zjistit, jestli je váš účet pro tyto služby vhodný, obraťte se na svého operátora.

* Apple Watch, které nastavujete pro jiného člena rodiny můžou používat jiného operátora, než kterého používá váš iPhone.

Nastavení mobilního připojení na Apple Watch

Mobilní data můžete aktivovat, když poprvé nastavujete Apple Watch nebo když nastavujete hodinky pro člena rodiny. Při nastavování vyhledejte možnost nastavení mobilního připojení a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Mobilní připojení můžete také nastavit později v aplikaci Watch:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data.
 3. Klepněte na Nastavit mobilní data.
 4. Držte se postupu pro svého operátora. Jestli potřebujete pomoc, obraťte se na operátora.

Můžete vidět telefonní číslo přiřazené k vašim hodinkám Apple Watch, které se liší od telefonního čísla přiřazeného k vašemu iPhonu. Číslo zobrazené pro vaše Apple Watch je určeno pouze pro účely fakturace nebo sledování operátora. Váš iPhone a Apple Watch sdílejí stejné číslo.

Nastavení mobilního připojení na Apple Watch jiného člena rodiny

Je možné nastavit mobilní připojení na Apple Watch jiného člena rodiny, který nemá vlastní iPhone. Pokud váš mobilní operátor podporuje používání spravovaných Apple Watch, budete mít možnost během úvodního nastavení přidat hodinky do svého tarifu. Vyhledejte možnost nastavení mobilního připojení a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Pokud váš operátor nepodporuje mobilní připojení na spravovaných hodinkách Apple Watch, možná budete moct použít alternativního mobilního operátora. 

Pokud na Apple Watch člena své rodiny zpočátku mobilní připojení nenastavíte, můžete to udělat později:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na položku Všechny hodinky, na Apple Watch člena své rodiny a na tlačítko Hotovo.
 3. Klepněte na položku Mobilní a pak na Nastavit mobilní data.
 4. Držte se postupu pro svého operátora. Jestli potřebujete pomoc, obraťte se na operátora.

Chcete-li po nastavení mobilní sítě zobrazit telefonní číslo přiřazené hodinkám Apple Watch člena rodiny, přejděte na hodinkách do Nastavení a potom klepněte na Telefon. 

Nastavení spravovaných Apple Watch pro člena rodiny je k dispozici pouze v některých zemích a oblastech.

Pokud se nacházíte v kontinentální Číně, musíte při nastavování mobilní sítě na hodinkách Apple Watch člena rodiny ověřit svou totožnost, jak to vyžadují místní předpisy. V případě potřeby požádejte o další pomoc svého operátora.

Připojení k mobilní síti

Apple Watch s mobilním připojením automaticky přepínají na neúspornější dostupné bezdrátové připojení. Pokud je v dosahu iPhone, připojí se k němu, jinak použijí Wi-Fi a až nakonec mobilní síť. Pro připojení k mobilním službám využívají LTE síť. Pokud není LTE dostupné, můžou se hodinky připojit k síti UMTS (pokud ji operátor podporuje). 

Když se hodinky připojí k mobilní síti, můžete zkontrolovat sílu signálu v Ovládacím centru nebo komplikaci mobilního připojení, kterou můžete přidat na většinu ciferníků. Ovládací centrum otevřete tak, že podržíte prst ve spodní části obrazovky a pak přejedete nahoru.

Plná síla signálu v Ovládacím centru na Apple Watch.

Když jste připojení, je tlačítko mobilního připojení zelené. Počet zelených čárek značí sílu signálu. 

Ovládací centrum na Apple Watch.

Tlačítko Mobilní připojení se změní na bílé, když je váš mobilní tarif aktivní, ale vaše hodinky jsou k vašemu iPhonu připojeny prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi.

Změna operátora

Váš iPhone a Apple Watch musí používat stejného operátora, pokud hodinky nenastavujete pro člena rodiny, který nemá iPhone. Když na iPhonu změníte operátora, musíte předchozí tarif na Apple Watch odstranit a zaregistrovat si nový tarif.* Uděláte to takhle:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
 3. Apple Watch by měly automaticky přepnout na operátora, kterého používá váš iPhone. Pokud potřebujete přidat nový tarif, klepněte na Přidat nový tarif a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se v aplikaci Watch pořád zobrazuje předchozí tarif, můžete ho odstranit.

Jestli potřebujete pomoc, obraťte se na svého operátora. 

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u operátora. 

Přenos mobilního tarifu do nových Apple Watch

Až budete chtít přejít na nové Apple Watch, můžete si do nich přenést mobilní tarif ze starých hodinek. Uděláte to takhle:

 1. Odeberte ze starých Apple Watch mobilní tarif. Uděláte to v aplikaci Watch nebo vymazáním starých Apple Watch.
 2. Spárujte nové Apple Watch s iPhonem. Během nastavování klepněte na Nastavit mobilní data a přidejte mobilní tarif.
 3. Někteří operátoři umožňují přenos stávajícího tarifu do nových Apple Watch přímo z aplikace Watch. 
 4. Pokud možnost přenosu mobilního tarifu nevidíte, požádejte o pomoc operátora.

iPhone ukazující obrazovku Mobilní data v aplikaci Watch 

Odebrání mobilního tarifu

Mobilní tarif můžete kdykoli odebrat:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
 3. Vedle mobilního tarifu nahoře na obrazovce klepněte na tlačítko informací  .
 4. Klepněte na Odstranit tarif [název operátora]. Dalším klepnutím akci potvrďte. 
 5. Možná budete muset kontaktovat operátora a tarif zrušit.*

Když Apple Watch vymažete a zrušíte jejich spárování, budete mít taky možnost odebrat z nich tarif. Až se zobrazí dotaz, odeberte tarif volbou Smazat vše

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u operátora. 

Mezinárodní roaming s Apple Watch

S watchOS 9.1 a novějším je na modelech Apple Watch Series 5 a novějších, Apple Watch SE a novějších a Apple Watch Ultra s mobilními daty k dispozici mezinárodní roaming. 

Pokud chcete na svých Apple Watch využívat mezinárodní roaming, obraťte se na operátora svého iPhonu a přidejte hodinky do roamingového tarifu iPhonu. Mezinárodní roaming bude na Apple Watch fungovat, pouze pokud váš operátor podporuje VoLTE a roaming. Někteří operátoři mezinárodní roaming na Apple Watch nepodporují a pokrytí v jiných zemích určuje váš operátor.

Chcete-li zapnout mezinárodní roaming, otevřete aplikaci Nastavení na Apple Watch. Klepněte na položku Mobilní data a zapněte Datový roaming.

Aby Apple Watch podporovaly pásma LTE a UMTS používaná v různých částech světa, prodávají se ve třech regionálních variantách modelu Cellular: pro oblast Severní a Jižní Ameriky, pro kontinentální Čínu a pro oblast Evropy, Asie a Tichomoří. Apple Watch se na rozdíl od iPhonu neprodávají jako celosvětový model, který podporuje všechna mobilní pásma používaná po celém světě. Podívejte se, kteří operátoři ve vaší zemi nebo oblasti podporují mobilní připojení na Apple Watch.

Další informace

 • Informace o využití mobilních dat najdete v aplikaci Watch. Otevřete tuto aplikaci na iPhonu, klepněte na panel Moje hodinky, klepněte na Mobilní data a přejděte do části Využití mobilních dat. 
 • Mobilní připojení zapnete nebo vypnete tak, že přejedete prstem nahoru po ciferníku a otevřete Ovládací centrum. Klepnutím na ikonu mobilního připojení  můžete připojení zapnout nebo vypnout.
 • Když je zapnuté připojení k mobilní síti, rychleji se vybíjí baterie. Některé aplikace se navíc bez připojení k iPhonu nemusí aktualizovat. 
 • Abyste na Apple Watch s mobilním připojením mohli přijímat SMS, MMS nebo push oznámení, musíte mít zapnutý spárovaný iPhone a musíte ho mít připojený k Wi-Fi nebo mobilní síti.
 • Přečtěte si, jak používat dvě SIM karty s Apple Watch podporujícími mobilní připojení.
Datum zveřejnění: