Nastavení mobilního připojení na Apple Watch

Když jste na Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) nebo Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) připojení k mobilní síti, můžete telefonovat, odpovídat na zprávy, přijímat oznámení a dělat další věci, i když u sebe nemáte iPhone.

Obrazovka Spustit párování na iPhonu X a Apple Watch s modrým řemínkem

Co budete potřebovat

Před nastavením mobilních služeb zkontrolujte, jestli nejsou dostupné aktualizace nastavení operátora.

Pokud máte firemní mobilní tarif, ověřte si u své společnosti nebo operátora, jestli tuto funkci podporuje. Předplacené účty a některé starší účty nejsou v současnosti podporovány. Pokud potřebujete zjistit, jestli je váš účet pro tyto služby vhodný, obraťte se na svého operátora.

Nastavení mobilního tarifu

Mobilní připojení hodinek Apple Watch můžete aktivovat při počátečním nastavení. Při nastavování vyhledejte možnost nastavení mobilního připojení a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Později můžete mobilní připojení nastavit v aplikaci Watch:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data.
 3. Klepněte na Nastavit mobilní data.
 4. Držte se postupu pro svého operátora. V případě potřeby ho požádejte o pomoc.

Připojení k mobilní síti

Apple Watch s mobilním připojením automaticky přepínají na neúspornější dostupné bezdrátové připojení. Pokud je v dosahu iPhone, připojí se k němu, jinak použijí Wi-Fi a až nakonec mobilní síť. Při připojení k mobilním službám využívají LTE síť. Pokud není LTE dostupné, můžou se hodinky připojit k síti UMTS (pokud ji operátor podporuje). 

Když jsou hodinky připojené k mobilní síti, uvidíte v Ovládacím centru nebo na Cestovatelském ciferníku sílu signálu. Ovládací centrum otevřete tak, že podržíte prst ve spodní části obrazovky a pak přejedete nahoru.

Plná síla signálu v Ovládacím centru na Apple Watch.

Když jsou hodinky připojené, je tlačítko mobilního připojení zelené. Počet zelených teček značí sílu signálu. 

Ovládací centrum na Apple Watch.

Když máte aktivní mobilní tarif, ale hodinky jsou k iPhonu připojené přes Bluetooth nebo Wi-Fi, tlačítko mobilního připojení je bílé.

Změna operátora

iPhone i Apple Watch musí používat stejného operátora. Když na iPhonu změníte operátora,* musíte předchozí tarif na Apple Watch odstranit a zaregistrovat si nový tarif. Uděláte to takhle:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
 3. Apple Watch by automaticky měly přepnout na operátora, kterého používá váš iPhone. Pokud potřebujete přidat nový tarif, klepněte na Přidat nový tarif a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se v aplikaci Watch pořád zobrazuje předchozí tarif, můžete ho odstranit.

Jestli potřebujete pomoc, obraťte se na svého operátora. 

Přenos mobilního tarifu do nových Apple Watch

Až budete chtít přejít na nové Apple Watch, můžete si do nich přenést mobilní tarif ze starých hodinek. Uděláte to takto:

 1. Odeberte ze starých Apple Watch mobilní tarif. Uděláte to v aplikaci Watch nebo vymazáním starých Apple Watch.
 2. Spárujte nové Apple Watch s iPhonem. Během nastavování klepněte na Nastavit mobilní data a přidejte mobilní tarif.
 3. Někteří operátoři umožňují přenos stávajícího tarifu do nových Apple Watch přímo z aplikace Watch. 
 4. Pokud možnost přenosu mobilního tarifu nevidíte, požádejte o pomoc operátora.

Informace o mobilním připojení v aplikaci Watch     

Odebrání mobilního tarifu

Mobilní tarif můžete kdykoli odebrat:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Mobilní data. 
 3. Vedle mobilního tarifu nahoře na obrazovce klepněte na ikonu informací
 4. Klepněte na Odstranit tarif [operátor]. Dalším klepnutím akci potvrďte. 
 5. Pokud už nebudete hodinky znovu párovat, doporučujeme kontaktovat operátora a zrušit předplatné mobilní služby.*

Když Apple Watch vymažete a zrušíte jejich spárování, budete mít taky možnost odebrat z nich tarif. Až se zobrazí dotaz, odeberte tarif volbou Smazat vše

Informace o mezinárodním roamingu

 • Mobilní roaming není k dispozici mimo oblast pokrytí vašeho operátora.
 • Aby Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) a Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) podporovaly pásma LTE a UMTS používaná v různých částech světa, prodávají se ve třech modelech: pro oblast Severní a Jižní Ameriky, pro kontinentální Čínu a pro oblast Evropy a asijského Tichomoří. Apple Watch se na rozdíl od iPhonu neprodávají jako celosvětový model, který podporuje všechna globálně používaná mobilní pásma, takže nemůžou využívat roaming.
 • Když jsou Apple Watch připojené k iPhonu nebo nějaké dříve použité Wi-Fi síti, můžete stále využívat všechny jejich funkce, i když není k dispozici mobilní síť. 

Další informace

 • Informace o využití mobilních dat najdete v aplikaci Watch. Otevřete tuto aplikaci na iPhonu, klepněte na panel Moje hodinky, klepněte na Mobilní data a přejděte do části Využití mobilních dat. 
 • Pokud chcete mobilní připojení zapnout nebo vypnout, přejeďte prstem nahoru po ciferníku a otevřete Ovládací centrum. Klepněte na ikonu mobilního připojení a připojení zapněte nebo vypněte.
 • Když je zapnuté připojení k mobilní síti, rychleji se vybíjí baterie. Některé aplikace se navíc bez připojení k iPhonu nemusí aktualizovat. 
 • Abyste na Apple Watch s mobilním připojením mohli přijímat SMS, MMS nebo push oznámení, musíte mít zapnutý spárovaný iPhone a musíte ho mít připojený k Wi-Fi nebo mobilní síti.
 • Přečtěte si, jako používat dvě karty SIM s Apple Watch podporujícími LTE.

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u svého operátora. 

Datum zveřejnění: