Používání automatických korektur a prediktivního textu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak psát rychleji pomocí automatických korektur, prediktivního textu a náhrad textu. 

Používání automatických korektur

Automatické korektury na základě slovníku vaší klávesnice kontrolují psaná slova a automaticky opravují překlepy. Používají se automaticky, prostě jen začněte psát. 

Pokud chcete zkontrolovat, jestli tuto funkci máte zapnutou, postupujte takhle: 

  1. Otevřete aplikaci Nastavení. 
  2. Klepněte na Obecné > Klávesnice.
  3. Zapněte volbu Auto korektura. Ve výchozím nastavení je tato volba zapnutá.

Zapnutí diktování

Používání prediktivního textu

S pomocí prediktivního textu můžete psát a dokončovat celé věty jenom několika klepnutími.

Prediktivní text

Na základě vašich minulých konverzací, stylu psaní a dokonce i stránek navštívených v Safari se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, které možná mají následovat.

 

Zapnutí prediktivního textu

Prediktivní text zapnete nebo vypnete tak, že podržíte ikonu emotikonu nebo ikonu glóbusu. Pak klepněte na Nastavení klávesnice a zapněte volbu Predikce. Nebo přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte Predikci.

 

Nastavení náhrad textu

Náhrady textu jsou zkratky, pomocí kterých můžete psát delší fráze. Když do textového pole zadáte některou z nastavených zkratek, automaticky se nahradí celou frází. Například můžete napsat „njn“ a zkratka se automaticky nahradí frází „no jo no“. 

Náhrady textu si nastavíte na obrazovce Nastavení > Obecné > Klávesnice > Náhrada textu.

  • Novou náhradu přidáte tak, že klepnete na ikonu plus a potom zadáte zkratku a příslušnou frázi. Až budete mít hotovo, klepněte na Uložit.
  • Pokud chcete náhradu textu odebrat, klepněte na Upravit, potom na ikonu smazání  a nakonec na Smazat. Změny uložíte klepnutím na Hotovo.

použití náhrad textu

Další informace

Přečtěte si o klávesnicích iPhonu, iPadu a iPodu touch. Můžete například přepínat mezi klávesnicemi pro různé jazyky, používat klávesnice jiných vývojářů nebo měnit jazyk.

Datum zveřejnění: