Používání automatických korektur a prediktivního textu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak psát rychleji pomocí automatických korektur, prediktivního textu a náhrad textu. 

iPhone zobrazující zapnutí funkce automatických korektur 

Používání automatických korektur

Automatické korektury na základě slovníku spojeného s vaší klávesnicí kontrolují psaná slova a automaticky opravují překlepy. Používají se automaticky, prostě jen začněte psát. 

Pokud se chcete ujistit, že jsou automatické korektury zapnuté:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení. 
 2. Klepněte na Obecné > Klávesnice.
 3. Zapněte volbu Auto korektura. Ve výchozím nastavení je tato volba zapnutá.

Používání prediktivního textu

S pomocí prediktivního textu můžete psát a dokončovat celé věty jenom několika klepnutími.

iPhone zobrazující prediktivní text 

Na základě vašich minulých konverzací, stylu psaní a dokonce i stránek navštívených v Safari se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, které možná mají následovat.

 

iPhone zobrazující nastavení klávesnice pro prediktivní text

Zapnutí a vypnutí prediktivního textu:

 1. Podržte emotikon úsměvu  nebo ikonu zeměkoule ikona zeměkoule.
 2. Klepněte na Nastavení klávesnice a zapněte nebo vypněte volbu Predikce.

Nebo přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte Predikci.

iPhone ukazující, jak používat náhradu textu 

Nastavení náhrad textu

Náhrady textu jsou zkratky, pomocí kterých můžete psát delší fráze. Když do textového pole zadáte některou z nastavených zkratek, automaticky se nahradí celou frází. Například můžete napsat „njn“ a zkratka se automaticky nahradí frází „no jo no“. 

Náhrady textu si nastavíte na obrazovce Nastavení > Obecné > Klávesnice > Náhrada textu.

 • Přidání náhrady textu:
  1. Klepněte na tlačítko Přidat ikona plus.
  2. Zadejte frázi nebo zkratku.
  3. Klepněte na Uložit.
 • Odebrání náhrady textu:
  1. Klepněte na Upravit.
  2. Klepněte na tlačítko Odstranit  a potom na Smazat.
  3. Klepněte na Hotovo.

 

Datum zveřejnění: