Používání rozdělené obrazovky v Safari na iPadu

Zobrazení Split View v Safari můžete použít k zobrazení dvou webových stránek současně vedle sebe.

Jak zobrazit dvě okna Safari na iPadu

  1. Otevřete Safari.
  2. Proveďte některou z těchto akcí:
    • Otevřete ve Split View nějaký odkaz: Podržte požadovaný odkaz a přetáhněte ho k levému nebo pravému okraji obrazovky.
    • Otevřete prázdnou stránku ve Split View: Stiskněte a podržte tlačítko Windows  nebo tlačítko pro přidání  na panelu nástrojů. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na Nové okno ve Split View .

Použití nabídky multitaskingu

Nové okno Safari můžete také otevřít ve Split View pomocí tlačítka Multitasking:

  1. Otevřete Safari.
  2. V horní části obrazovky klepněte na tlačítko Multitasking .
  3. Klepněte na tlačítko Split View .
  4. Klepněte na ikonu Safari v Docku nebo na ploše.

Přečtěte si víc o používání multitaskingu na iPadu.

Otevření odkazu ve Split View z jiné aplikace

U některých aplikací můžete namísto otevření odkazu v aplikaci otevřít odkaz v Safari ve Split View. Podržte požadovaný odkaz a přetáhněte ho k pravému nebo levému okraji obrazovky.

Zavření Split View

Jestli chcete Split View zavřít, klepněte v okně Safari, které chcete ponechat, na ikonu multitaskingu  a potom na tlačítko celé obrazovky . Můžete také přetáhnout oddělovač aplikací doleva nebo přímo přes okno Safari, které chcete zavřít.

Okna Safari můžete také sloučit do jednoho: stiskněte a podržte tlačítko Windows  nebo tlačítko pro přidání  na panelu nástrojů a klepněte na příkaz Sloučit všechna okna.

Datum zveřejnění: