Rozdělení a přesunutí klávesnice na iPadu

Na iPadu můžete používat rozdělenou klávesnici a navíc ji můžete přesouvat po obrazovce nahoru a dolů a usnadnit si tak psaní.

Rozdělení klávesnice

  1. Otevřete nějakou aplikaci a klepněte do textového pole.
  2. Stiskněte a podržte v pravém dolním rohu klávesnice klávesu .
  3. Přejděte nahoru a klepněte na Rozdělit.

Rozdělená klávesnice není dostupná na 12,9palcovém iPadu Pro nebo 11palcovém iPadu Pro.

Spojení rozdělené klávesnice

  1. Klepněte do textového pole.
  2. Stiskněte a podržte v pravém dolním rohu klávesnice klávesu .
  3. Přejděte nahoru a klepněte na Spojit.

Funkci rozdělené klávesnice můžete zapnout nebo vypnout pomocí volby Nastavení > Obecné > Klávesnice > Rozdělená klávesnice.

Přesunutí klávesnice

Klávesnici můžete přesouvat na různá místa na obrazovce, takže nemusí být pořád u spodního okraje. Uděláte to takhle:

  1. Stiskněte a podržte klávesu .
  2. Přejeďte nahoru a klepněte na Uvolnit.
  3. Zlehka stiskněte a podržte klávesu  a pak klávesnici ihned přetáhněte nahoru nebo dolů.

Nahoru a dolů můžete přesouvat i rozdělenou klávesnici. Jednoduše zlehka stiskněte a podržte klávesu  a pak klávesnici ihned přetáhněte nahoru nebo dolů. Pokud chcete spojenou klávesnici přesunout zpět ke spodnímu okraji, stiskněte a podržte a přejeďte nahoru k volbě Ukotvit.

Pokud chcete rozdělenou klávesnici opět spojit a přesunout ke spodnímu okraji, stiskněte a podržte a přejeďte nahoru k volbě Ukotvit a spojit.

Další informace

Datum zveřejnění: