Jak rozdělit a přesunout klávesnici na iPadu

Na iPadu můžete používat rozdělenou klávesnici, navíc ji můžete přesouvat po obrazovce nahoru a dolů a usnadnit si tak psaní.

Rozdělení klávesnice

  1. Otevřete nějakou aplikaci a klepněte do textového pole.
  2. Stiskněte a podržte v pravém dolním rohu klávesnice klávesu .
  3. Posuňte se nahoru a klepněte na Rozdělit.

Rozdělenou klávesnici nelze používat na iPadu Pro (12,9palcový).

Spojení rozdělené klávesnice

  1. Klepněte do textového pole.
  2. Stiskněte a podržte v pravém dolním rohu klávesnice klávesu .
  3. Posuňte se nahoru a klepněte na Spojit.

Funkci rozdělené klávesnice můžete zapnout nebo vypnout pomocí volby Nastavení > Obecné > Klávesnice > Rozdělená klávesnice.

Přesunutí klávesnice

Klávesnici můžete uvolnit od spodního okraje obrazovky a posunout ji na jiné místo. Uděláte to takto:

  1. Stiskněte a podržte .
  2. Posuňte se nahoru a klepněte na Uvolnit.
  3. Zlehka stiskněte a podržte  a pak ihned přetáhněte klávesnici nahoru nebo dolů po obrazovce.

Nahoru a dolů můžete posouvat i rozdělenou klávesnici. Stačí lehce stisknout a podržet klávesu  a ihned začít klávesnici posouvat nahoru nebo dolů.

Chcete-li spojenou klávesnici přesunout zpět ke spodnímu okraji, stiskněte a podržte a posuňte se nahoru k volbě Ukotvit.

Chcete-li rozdělenou klávesnici opět spojit a přesunout ke spodnímu okraji, stiskněte a podržte a posuňte se nahoru k volbě Ukotvit a spojit.

Datum zveřejnění: