Nastavení a změna budíků na iPhonu

Přečtěte si, jak upravit nebo odstranit budík.

Aplikace Hodiny

Aplikace Hodiny udělá z iPhonu budík. Otevřete ji z plochy nebo z Ovládacího centra. O nastavení budíku můžete taky požádat Siri.

 

Nastavení budíku na iPhonu 

Nastavení budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a klepněte na panel Budík.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat .
 3. Nastavte čas budíku. Můžete zvolit i jednu z těchto možností:
  • Opakovat: Klepnutím nastavíte pravidelné opakování.
  • Popis: Klepnutím můžete budík pojmenovat.
  • Zvuk: Klepnutím vyberte zvuk budíku.
  • Odložit: Když tuto volbu zapnete, bude možné budík odložit.
 4. Klepněte na Uložit.

Změna hlasitosti budíku

 1. Přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika.
 2. V části Zvonění a výstrahy nastavte hlasitost přetažením posuvníku doleva nebo doprava. Během přetahování bude hrát zvuk, takže uslyšíte změny v hlasitosti.
 3. Pokud chcete ke změně hlasitosti budíku používat tlačítka hlasitosti, zapněte volbu Měnit tlačítky.

Přečtěte si, co dělat, když je budík příliš tichý nebo není slyšet vůbec.

Úprava budíku na iPhonu 

Úprava budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a klepněte na panel Budík.
 2. V levém horním rohu klepněte na Upravit.
 3. Klepněte na budík, proveďte změny a klepněte na Uložit.

Smazání budíku

 • Přejeďte přes budík doleva a klepněte na Smazat.
 • Klepněte na Upravit, pak na tlačítko Smazat  a nakonec na Smazat.
 • Klepněte na Upravit, pak na budík a zvolte Smazat budík.

Když je budík příliš tichý nebo není slyšet

Funkce Nerušit a přepínač Vyzvánění/ticho nemají na zvuk budíku vliv. Budík se v nastaveném čase rozezní, i když přepínač Vyzvánění/ticho nastavíte na Ticho nebo zapnete režim Nerušit.

Když budík nezvoní vůbec, je příliš tichý nebo když iPhone jenom vibruje, zkontrolujte pár věcí:

 • Překontrolujte hlasitost iPhonu. Pokud je zvuk budíku příliš hlasitý nebo příliš tichý, nastavte hlasitost pomocí tlačítek na boku. Případně můžete přejít do Nastavení > Zvuk a haptika a přetáhnout posuvník v části Zvonění a výstrahy.
 • Pokud budík jenom vibruje, zkontrolujte, jestli zvuk budíku není nastavený na možnost Žádné. Otevřete aplikaci Hodiny, klepněte na panel Budík a na Upravit. Klepněte na budík, pak na Zvuk a vyberte požadovaný zvuk.
 • Když připojíte k iPhonu sluchátka, bude budík znít s nastavenou hlasitostí přes vestavěné reproduktory iPhonu a zároveň i přes kabelová a bezdrátová sluchátka.

Nedoporučujeme v Nastavení ručně měnit čas na iPhonu kvůli tomu, abyste pozměnili chování aplikací (například odpočtů ve hrách). Může to mimo jiné ovlivnit fungování budíků.

Datum zveřejnění: