Nastavení a správa budíků na iPhonu

Přečtěte si, jak nastavit a upravovat budíky, jak o nastavení budíku požádat Siri a jak používat večerku.

Aplikace Hodiny vám z iPhonu udělá budík. Otevřete ji z plochy nebo z Ovládacího centra. Můžete taky požádat Siri, aby za vás budík nastavila.

 

     

Nastavení budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a klepněte na panel Budík.
 2. Klepněte na .
 3. Nastavte čas budíku. Můžete zvolit i jednu z těchto možností:
  • Opakovat: Klepnutím nastavíte pravidelné opakování.
  • Popis: Klepnutím můžete budík pojmenovat.
  • Zvuk: Klepnutím vyberte zvuk budíku.
  • Odložit: Když tuto volbu zapnete, bude se budík dát odložit.
 4. Klepněte na Uložit.

Nastavení hlasitosti budíku

Klepněte na Nastavení > Zvuk a haptika. V části Zvonění a výstrahy přetáhněte posuvník doleva nebo doprava. Během přetahování bude hrát zvuk, takže uslyšíte změny v hlasitosti. Mačkání tlačítek na boku iPhonu nemění hlasitost budíku, pokud nemáte zapnutou volbu Měnit tlačítky. 

     

Nastavení budíku pomocí Siri

Siri můžete říct například tohle:

 • „Wake me up tomorrow at 6:30 AM.“ (Vzbuď mě ráno v 6:30.)
 • „What alarms do I have set?“ (Jaké budíky mám nastavené?)
 • „Set my Work alarm.“ (Zapni můj budík Práce.)

     

Změna nebo smazání budíku

Budík změníte takhle:

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a klepněte na panel Budík.
 2. V levém horním rohu klepněte na Upravit.
 3. Klepněte na budík, proveďte změny a klepněte na Uložit.

Budík smažete takhle:

 • Přejeďte přes budík doleva a klepněte na Smazat.
 • Klepněte na Upravit, pak na  a nakonec na Smazat.
 • Klepněte na Upravit, pak na budík a zvolte Smazat budík.

Používání večerky

Ve Večerce si můžete nastavit, jak dlouho chcete každou noc spát, a aplikace Hodiny vám pak nastaví budík a bude vás upozorňovat, že je čas jít na kutě. 

Přečtěte si, jak nastavit večerku v aplikaci Budík.

Nápověda k budíkům

Funkce Nerušit a přepínač Vyzvánění/ticho nemají na zvuk budíku vliv. Budík se v nastaveném čase rozezní, i když přepínač Vyzvánění/ticho nastavíte na Ticho nebo zapnete režim Nerušit.

Pokud váš budík nevydává zvuk, je příliš tichý nebo iPhone jenom vibruje, zkontrolujte pár věcí:

 • Překontrolujte hlasitost iPhonu. Pokud je zvuk budíku příliš hlasitý nebo příliš tichý, nastavte hlasitost pomocí tlačítek na boku. Případně můžete přejít do Nastavení > Zvuk a haptika a přetáhnout posuvníkem v části Zvonění a výstrahy.
 • Pokud budík jenom vibruje, zkontrolujte, jestli zvuk budíku není nastavený na možnost Žádné. Otevřete aplikaci Hodiny, klepněte na panel Budík a na Upravit. Klepněte na budík, pak na Zvuk a vyberte požadovaný zvuk.
 • Pokud máte iOS 11 nebo novější a připojíte k iPhonu sluchátka nebo reproduktory, bude budík znít s nastavenou hlasitostí přes vestavěné reproduktory iPhonu a zároveň i přes kabelová sluchátka nebo reproduktory. V bezdrátových sluchátkách nebo reproduktorech znít nebude.

Nedoporučujeme ručně měnit čas iPhonu v Nastaveních kvůli tomu, abyste pozměnili chování aplikací (například odpočtů ve hrách). Může to totiž ovlivnit fungování budíků.

Datum zveřejnění: