Kryptografické moduly Apple FIPS 7.0 v macOS Sierra 10.12

Tento článek uvádí informace o kryptografických modulech v macOS, konkrétně modulu Apple macOS CoreCrypto Module 7.0 a modulu Apple macOS CoreCrypto Kernel Module 7.0.

macOS Sierra obsahuje kryptografické moduly Apple macOS CoreCrypto Module 7.0 a Apple macOS CoreCrypto Kernel Module 7.0. Na zařízeních s macOS Sierra 10.12 se tyto moduly nacházejí v „režimu FIPS“ a splňují normu FIPS 140-2, a to i bez jakéhokoli nastavování nebo konfigurace.

Všechny pokyny ke správnému používání těchto modulů najdete v Příručce pro správce šifrování v macOS Sierra 10.12 podle normy FIPS 140-2.

Další informace o zabezpečení produktů, ověřování a bezpečnostních pokynech pro macOS.

Datum zveřejnění: