Nefunguje Siri nebo pokyn „Hey Siri“

Přečtěte si, co dělat, když Siri na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo AirPodech nefunguje podle očekávání.

Zkontrolujte připojení k síti

Pokud nejste připojeni k internetu, může vám Siri oznámit, že má potíže s připojením k síti, nebo vás může požádat, abyste to zkusili za chvíli. Zkontrolujte, jestli máte zařízení připojená k internetu a zkuste to za chvíli.

Přesvědčte se, že je Siri aktivní

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Siri a hledání a ujistěte se, že jsou zapnuté funkce Čekat na vyslovení „Hey Siri“ a Spustit Siri tlačítkem plochy nebo Spustit Siri postranním tlačítkem1.
 • Na AirPodech (2. generace),2 Přesvědčte se, že máte v iOS zařízení, ke kterému jsou AirPody připojené, zapnutou funkci „Hey Siri“.
 • V macOS Sierra a novějším přejděte od nabídky Apple () > Předvolby systému, klikněte na Siri a zkontrolujte, jestli je vybraná možnost Zapnout Požadavky na Siri.

Pokud tuto možnost nevidíte, ověřte si, jestli je tato funkce ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Podívejte se, jaké funkce Siri jsou dostupné v jednotlivých zemích a oblastech, na stránce iOSMac.

 1. Na iPhonu X a novějším můžete ke komunikaci se Siri použít postranní tlačítko.
 2. Funkce „Hey Siri“ je dostupná na AirPodech (2. generace). Pokud máte AirPody (1. generace), musíte Siri aktivovat dvojitým klepnutím.

Zkontrolujte, že pro Siri nejsou nastavena žádná omezení

Pokud vám na iOS zařízení nebo Macu nejde zapnout Siri, přesvědčte se, že není neaktivní v Omezení.

 • V iOS 12 a novějším přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Povolené aplikace a přesvědčte se, že není vypnutá možnost Siri a diktování. V iOS 11 a starším přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení.
 • V macOS Sierra a novějším přejděte od nabídky Apple () > Předvolby systému > Rodičovský dohled > Jiné a přesvědčte se, že není vybrána položka Vypnout Siri a diktování.

Zkontrolujte mikrofony

Pokud vás Siri pořádně neslyší nebo nereaguje na dotazy, zkontrolujte, jestli jsou funkční mikrofony:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch sundejte ochranná skla, fólie nebo kryty zakrývající mikrofony a položte Siri dotaz. Když Siri nereaguje, připojte sluchátka s mikrofonem, jako EarPods nebo AirPods, na něco se Siri zeptejte a sledujte, jestli zareaguje.
 • Na Macu přejděte do nabídky () > Předvolby systému > Zvuk > Vstup, vyberte mikrofon a zkontrolujte úroveň vstupu.
 • Pro AirPody použijte svoje připojené iOS zařízení. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth, klepněte na  vedle AirPodů, pak klepněte na Mikrofon a přesvědčte se, že je vybrána možnost Automaticky přepínat AirPody. Zkontrolujte taky, jestli mikrofon na AirPodech není zanesený nečistotami. Pokud je zanesený, přečtěte si, jak čistit AirPody.

Pokud Siri pořád nefunguje, obraťte se na podporu Apple.

Siri neodpovídá nahlas

Pokud máte zařízení ztišené nebo je vypnutá Hlasová odezva, nemusí Siri odpovídat slovně. Když je zobrazená obrazovka Siri, zkuste na zařízení zvýšit hlasitost. Pak zkontrolujte nastavení Hlasové odezvy:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Siri a hledání > Hlasová odezva. Tady můžete nastavit, jak má Siri reagovat. Můžete například nastavit, že odpoví pokaždé, nebo jenom když používáte handsfree.
 • Na Macu přejděte do nabídky Apple () > Předvolby systému > Siri a přesvědčte se, že je zapnutá možnost Hlasová odezva.

Nefunguje pokyn „Hey Siri“

Na podporovaných modelech iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete prostřednictvím povelu „Hey Siri“ mluvit se Siri, aniž byste museli držet stisknuté tlačítko plochy nebo postranní tlačítko.* Pokud povel „Hey Siri“ nefunguje, přejděte do Nastavení > Siri a hledání a přesvědčte se, že je zapnutá možnost„Hey Siri“.

„Hey Siri“ nevyvolá reakci, když:

Přečtěte si co dělat, když „Hey Siri“ vyvolá reakci na víc zařízeních.

*Na iPhonu X a novějším můžete ke komunikaci se Siri použít postranní tlačítko.

Další informace

 • Pomoc se Siri na HomePodu, Apple TV nebo Apple Watch.
 • Dostupnost Siri a její funkce se liší v závislosti na jazyku, zemi a oblasti. Přečtěte si, které funkce Siri jsou podporované v jednotlivých zemích a oblastech v iOS, na Macu, ve watchOS nebo na Apple TV.
Datum zveřejnění: