Když se zobrazí zpráva, že počítač detekoval potenciální problém

Mac pravidelně kontroluje neočekávané změny firmwaru a umožňuje předávat související informace společnosti Apple.

Pokud Mac zjistí rozdíl mezi firmwarem nainstalovaným na Macu a firmwarem, který očekává jeho operační systém (macOS), zobrazí zprávu, že „počítač detekoval potenciální problém“. Firmware je software, který umožňuje hardwaru Macu pracovat s macOS. Firmware, který byl poškozen nebo upraven, může ovlivnit stabilitu a zabezpečení Macu.

Chcete-li společnosti Apple pomoci zlepšit stabilitu a zabezpečení počítačů Mac, klikněte na Odeslat společnosti Apple a odešlete zprávu společnosti Apple. Zprávu můžete také zobrazit, abyste viděli informace, které budou odeslány, nebo se můžete rozhodnout, že ji neodešlete.

Pak nainstalujte nejnovější aktualizace softwaru, které mohou zahrnovat aktualizace firmwaru a další aktualizace důležité pro stabilitu a zabezpečení Macu.

Datum zveřejnění: