Zabránění uživatelům v odstraňování zabudovaných aplikací Apple

Přečtěte si, jak obnovit zabudované aplikace Apple na spravovaném iPhonu, iPadu nebo iPodu touch a jak zabránit uživatelům v jejich odstraňování.

Tento článek je určený pro správce systému. Pokud ze svého osobního iPhonu, iPadu nebo iPodu touch omylem odstraníte nějakou zabudovanou aplikaci Apple, přečtěte si, jak ji můžete obnovit.

Zabránění uživatelům v odstraňování zabudovaných aplikací Apple

V iOS 11 a novějším můžete uživatelům zabránit v odstraňování zabudovaných aplikací pomocí služby MDM. Vypněte možnost Allow removing system apps (Povolit odstraňování systémových aplikací), aby uživatelé nemohli na spravovaných zařízeních odstraňovat zabudované aplikace. Aby toto nastavení začalo platit, musíte po jeho použití restartovat zařízení. Další informace vám poskytne dodavatel vašeho řešení MDM.

Obnovení zabudované aplikace Apple, kterou uživatel odstranil

V iOS 10 a novějším můžou uživatelé z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch odstraňovat zabudované aplikace Apple. Zabudované aplikace, jako je Mail nebo Kalendář, můžete obnovit jenom z App Storu. K jejich obnovení nemůžete použít řešení Mobile Device Management (MDM).

  1. Přejděte do App Storu. 
  2. Vyhledejte požadovanou aplikaci. Dávejte pozor, abyste její název napsali přesně. Pokud jde o zabudovanou aplikaci, buďte opatrní, abyste ve výsledcích vyhledávání vybrali správný název.
  3. Klepnutím aplikaci obnovte.
  4. Počkejte, než se aplikace obnoví. Potom ji zase budete moct otvírat z plochy.

Pokud jste na zařízení omezili přístup k App Storu, musíte toto omezení dočasně zrušit. Pak se přihlaste do App Storu pod účtem, který nemá spravované Apple ID.

K obnovení aplikací poskytovaných zdarma k zařízení, jako jsou Pages, Numbers, Keynote, Garage Band a iMovie, použijte MDM.

Datum zveřejnění: