Stavové ikony a symboly na iPhonu

Přečtěte si, co znamenají jednotlivé stavové ikony a symboly v horní části obrazovky. 

Kde se zobrazují stavové ikony

Stavové ikony se na iPhonu zobrazují na stavovém řádku:

Vrcholné modely iPhonu s Face ID 

iPhony s Face ID

Vrcholné modely iPhonu s Touch ID 

iPhony s Touch ID

Pokud nějakou ikonu nevidíte, podívejte se do Ovládacího centra. Otevřete ho přejetím dolů z pravého horního rohu.

Stavové ikony na iPhonu

Níže se podívejte, co znamenají jednotlivé ikony.

Ikona 5G
5G síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu. Funguje s iPhonem 12 a novějším. (Není k dispozici ve všech oblastech.)


5G síť operátora s vyšší frekvencí je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu. Funguje s iPhonem 12 a novějším. (Není k dispozici ve všech oblastech.)

Ikona 5G E
5G E síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu. Funguje s iPhonem 8 a novějším. (Není k dispozici ve všech oblastech.)

Ikona LTE
LTE síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu. Funguje s iPhonem 5 a novějším. (Není k dispozici ve všech oblastech.)

Ikona 3G
3G UMTS (GSM) nebo EV-DO (CDMA) síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu.

Ikona 4G
4G UMTS (GSM) nebo LTE síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu. (Není k dispozici ve všech oblastech.)

Ikona GPRS
GPRS (GSM) nebo 1xRTT (CDMA) síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu. 

Ikona E
EDGE (GSM) síť operátora je dostupná a iPhone se přes ni může připojit k internetu.

     

Ikona mobilní sítě
Jste v dosahu mobilní sítě a můžete telefonovat. Pokud je signál nedostatečný, objeví se text „Žádná služba“ nebo „SOS“.

Ikona dvou SIM karet s mobilní sítí
iPhone s funkcí dvou karet SIM je v dosahu mobilní sítě a umožňuje telefonování. Pokud je signál nedostatečný, objeví se text „Žádná služba“ nebo „SOS“.

Ikona Wi-Fi
Můžete použít telefonování přes Wi-Fi. Vedle ikony se zobrazuje název operátora. 

Ikona proužků Wi-Fi
iPhone je připojený k internetu přes Wi-Fi.

Ikona VPN
Jste připojeni k síti pomocí VPN.

Ikona VPN není připojena
Už nejste připojeni k síti VPN.

Ikona šipky
Některá aplikace nebo web používá Polohové služby. Modrá šipka  se může zobrazit, když aplikace, kterou používáte, požaduje vaši polohu.

Ikona roztočeného kola
Probíhá přenos dat. 

Ikona Letového režimu
Je zapnutý Letový režim. Dokud tento režim nevypnete, nebude možné telefonovat ani používat Bluetooth.

Ikona zámku rotace
Zámek orientace na výšku je zapnutý. Dokud toto nastavení nevypnete, nebude se otáčet obrazovka.

Ikona měsíce
Je zapnutý režim Nerušit. Dokud toto nastavení nevypnete, bude vypnutý zvuk vyzvánění, upozornění a oznámení. Budíky ale zvonit budou.

Ikona rotujících šipek
iPhone se synchronizuje s iTunes

Ikona zámku
iPhone je zamčený pomocí hesla nebo Touch ID.

Ikona sluchátek
iPhone je spárovaný s náhlavní soupravou nebo sluchátky.

Ikona hodin
Je nastavený budík.

Ikona nabité baterie
Tato ikona udává stav baterie iPhonu. Pokud je tato ikona žlutá, je zapnutý Režim nízké spotřeby. Pokud je tato ikona červená, je stav baterie iPhonu nižší než 20 %.

Ikona svislé baterie
Stav baterie spárovaného Bluetooth zařízení.

Ikona hotspotu
iPhone je připojený k internetu přes osobní hotspot jiného zařízení iOS.

Ikona baterie s bleskem
iPhone se nabíjí.

Ikona CarPlay
iPhone je připojený k systému CarPlay.

Ikona sdílené obrazovky SharePlay
Sdílíte obrazovku pomocí SharePlay.

Ikona SharePlay
Je aktivní SharePlay.

     

Ikona služby Tíseň SOS přes satelit
Pokrytí mobilních sítí a Wi-Fi není dostupné, ale ve vaší lokalitě je k dispozici služba Tíseň SOS přes satelit. Funguje s iPhonem 14.

     

Ikona SOS se zobrazí ve stavovém řádku, když iPhone není připojen k mobilní síti, ale přesto můžete uskutečnit tísňové volání.

Když ve stavovém řádku vidíte SOS

Ve stavovém řádku iPhonu nebo iPadu se může zobrazit SOS. Když uvidíte tuto zprávu, zařízení není připojeno k mobilní síti, ale můžete provádět tísňová volání prostřednictvím sítí jiných operátorů.

Funkce SOS, která se zobrazuje ve stavovém řádku iPhonu a iPadu, je dostupná v Austrálii, Kanadě a Spojených státech.

Když je stavový řádek zbarvený modře, zeleně, červeně nebo fialově

Na iPhonu X a novějším se barva zobrazuje jako bublina za zobrazením času. Na iPhonu 8 nebo starším je barevně zvýrazněný celý stavový řádek. Jednotlivé barvy znamenají následující:
 


iPhone používá Zrcadlení obrazovky nebo aplikace aktivně používá vaši polohu.


Probíhá hovor nebo iPhone slouží jako Osobní hotspot.*


iPhone nahrává zvuk nebo obrazovku.


iPhone používá ke sdílení obsahu SharePlay.

* Při zapnutém osobním hotspotu na iPhonu 8 nebo starším vidíte taky, kolik zařízení je k hotspotu připojeno. Na stavovém řádku iOS zařízení využívajícího osobní hotspot se zobrazuje ikona osobního hotspotu.

Když na stavovém řádku vidíte oranžový nebo zelený indikátor

V iOS 14 a novějším se na stavovém řádku iPhonu může objevit oranžový nebo zelený indikátor. Tyto indikátory se objevují, když nějaká aplikace používá mikrofon nebo fotoaparát.

Obrazovka iPhone se zapnutým mikrofonem ve stavovém řádku

Oranžový indikátor  znamená, že nějaká aplikace na iPhonu používá mikrofon.

Obrazovka iPhone se zapnutým fotoaparátem ve stavovém řádku

Zelený indikátor  znamená, že nějaká aplikace na iPhonu používá buď samotný fotoaparát, nebo fotoaparát i s mikrofonem.

Informace o ostatních ikonách v Ovládacím centru

Datum zveřejnění: