Pořizování a úpravy Live Photos

Live Photos na iPhonu zaznamenávají, co se stane 1,5 sekundy před stisknutím závěrky a 1,5 sekundy po něm. Live Photo pořídíte stejně jako tradiční fotku. U fotek s efektem Live Photo si můžete nastavit titulní snímek, přidávat k nim zábavné efekty, upravovat je a sdílet je s rodinou a přáteli.

Jak pořídit Live Photo

 1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
 2. Ujistěte se, že ve Fotoaparátu máte nastavený režim fotografování a zapnutou funkci Live Photos. Poznáte to podle tlačítka Live Photos v horní části Fotoaparátu.
  Aplikace Fotoaparát na iPhonu při pořizování Live Photo
 3. Držte zařízení nehybně*.
 4. Klepněte na tlačítko závěrky .

Funkce Live Photos je ve výchozím nastavení zapnutá. Live Photos můžete vypnout dočasně, nebo trvale.


Jak najít a přehrát Live Photos

 1. Otevřete aplikaci Fotky.
 2. Klepněte na panel Alba.
 3. Posuňte se dolů k volbě Typ média a klepněte na Live Photos.
  Typy médií v albech fotografií v iPhonu
 4. Klepnutím na jednu z fotek ji otevřete.
 5. Stisknutím a podržením obrazovky Live Photo přehrajete.

Live Photo si můžete nechat přehrávat i při každém odemknutí zařízení. Stačí ji nastavit jako tapetu na zamčené obrazovce.


Jak změnit titulní fotku

 1. Otevřete Live Photo a klepněte na Upravit.
 2. Klepněte na tlačítko Live Photos .
 3. Přesunutím posuvníku zvolte snímek.
 4. Uvolněte prst a klepněte na Nastavit jako titulní fotku.
  Nastavení Live Photo jako titulní fotky na iPhonu
 5. Klepněte na Hotovo.

Funkci Live Photo můžete také zapnout nebo vypnout. Když upravujete Live Photo, klepnutím na tlačítko LIVE nahoře na obrazovce můžete Live Photo vypnout nebo znova zapnout. 


Přidávání efektů k Live Photo

 1. Otevřete Live Photo.
 2. Klepněte na tlačítko Live Photos  v blízkosti horní části obrazovky.
  Možnosti Live Photo na iPhonu
 3. Zvolte Smyčka, Odrážení nebo Dlouhá expozice.

Smyčka: Udělejte z Live Photo zacyklené video. Fotku můžete vybrat sami, anebo se podívejte na panel Pro vás na návrhy snímků, ze kterých by mohly být pěkné smyčky.

Odrážení: Nechte Live Photo přehrávat dopředu a dozadu. Live Photo se nejdřív přehraje normálně a hned potom od konce pozpátku.

Dlouhá expozice: Zachyťte kouzlo delšího pohybu. Pořiďte fotku s krásným efektem, který byl dřív možný jenom se zrcadlovkou. Ze snímku ohňostroje vznikne vějíř barevných čar na noční obloze. Tekoucí voda se krásně rozmaže.


Úprava Live Photos

 1. Otevřete aplikaci Fotky a klepněte na panel Alba.
 2. V části Typy médií přejděte na Live Photos. 
 3. Klepněte na Live Photo, které chcete upravit.
 4. Klepněte na Upravit a proveďte úpravy.
 5. Klepněte na Hotovo.

Když Live Photo upravíte v aplikaci jiného výrobce, můžete přijít o všechny efekty, které jste na Live Photo použili.


Sdílení Live Photos

 1. Otevřete fotku, kterou chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Sdílení .
 2. Pokud chcete sdílet statickou fotku a nikoli Live Photo, klepněte na Live v levém horním rohu fotky.
 3. Vyberte, jak chcete fotku sdílet. Když vyberete sdílení e-mailem, pošle se Live Photo jako statický snímek.

Když ve Zprávách na svém iPhonu, iPadu nebo iPodu touch dostanete Live Photo od někoho jiného, klepnutím fotku otevřete a potom na ni přitlačte prstem, aby ožila.

Ve Zprávách na Macu otevřete Live Photo dvojitým kliknutím. Live Photo se jednou přehraje. Jestli ho chcete přehrát znova, klikněte na tlačítko LIVE v levém spodním rohu fotky.


Jak vypnout Live Photos

V aplikaci Fotoaparát klepněte na tlačítko Live Photos  a vypněte je. Přeškrtnutí tlačítka Live Photos znamená, že je funkce vypnutá.

Aplikace Fotoaparát Live Photos zase automaticky zapne. Chcete-li Live Photos trvale vypnout, postupujte takto:

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Fotoaparát > Zachovat nastavení.
 3. Ujistěte se, že přepínač vedle Live Photo je zapnutý.


Datum zveřejnění: