Kompatibilita iOS s protokoly Cisco QoS Fastlane a adaptivním 802.11r

iOS zařízení se systémem iOS 10 a novějším podporují v kompatibilních sítích Cisco WLAN protokol QoS Fastlane.

Tato zařízení podporují adaptivní protokol 802.11r:

  • iPhone 6s a novější
  • iPad Pro a novější
  • iPad Air (3. generace) a novější
  • iPad (5. generace) a novější
  • iPod touch (7. generace)

O adaptivním protokolu 802.11r

Protokol 802.11r nabízí bezdrátovým klientům možnost rychle přecházet mezi přístupovými body ve stejné síti. Protokol Fast Basic Service Set Transition (FT) umožňuje klientům přecházet mezi přístupovými body, aniž by se museli na novém přístupovém bodu znova ověřovat. 

Adaptivní protokol 802.11r umožňuje konfigurovat síť i bez zapnutí volby Enable for Fast Transition (Povolit pro rychlý přechod). Tato konfigurace stále nabízí iOS klientům možnost FT. iOS zařízení a přístupové body Cisco se vzájemně domluví, že síť podporuje adaptivní protokol 802.11r a že lze použít protokol FT. Starší bezdrátoví klienti, kteří nepodporují standard 802.11r, se stále mohou k této síti připojit, ale nebudou moct využít rychlejší FT roaming.

O technologii QoS Fastlane

Bezdrátové datové přenosy aplikací ve firemních sítích je často třeba prioritizovat podle typu. Například kvůli požadavku na co nejmenší zpoždění přenosu vyžaduje přenos hlasu přes Wi-Fi vyšší prioritu než webový provoz Safari. 

Existují různé standardy, podle kterých si síťová zařízení mohou dohodnout označování jednotlivých typů provozu, aby je bylo možné prioritizovat. QoS Fastlane výrazně zjednodušuje tento proces dohody, takže se minimalizuje přetížení sítě a zajišťuje se včasné doručování paketů citlivých na časování (např. pro hlasové a videohovory). 

Chcete-li určit, které iOS aplikace můžou svůj provoz prioritizovat pomocí QoS Fastlane, musíte nakonfigurovat síť pomocí konfiguračního profilu.

Další informace

Modely bezdrátových řadičů Cisco kompatibilní s verzí 8.3 podporují adaptivní protokol 802.11r a technologii QoS Fastlane. Přístupové body Cisco kompatibilní s protokolem 802.11n a novějšími standardy (802.11ac, 802.11ax) podporují adaptivní protokol 802.11r a technologii QoS Fastlane.

Další informace o protokolech 802.11r, adaptivním 802.11r, QoS a QoS Fastlane:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: