Vypnutí Hlasového ovládání na iPhonu

Přečtěte si, jak nastavit chování tlačítka plochy při používání Hlasového ovládání nebo Siri na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

     

V iOS 10.2 nebo novějším si můžete nastavit, aby při stisknutí a podržení tlačítka plochy nereagovala Siri ani Hlasové ovládání. Postupujte takto:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Tlačítko plochy.
  2. V části „Stiskněte a podržte pro“ vyberte jednu z těchto možností:
    • Siri: Když podržíte tlačítko plochy, zareaguje Siri.
    • Hlasové ovládání: Když podržíte tlačítko plochy, zareaguje klasické Hlasové ovládání. Tato volba zároveň vypne Siri.
    • Vypnuto: Při podržení tlačítka plochy nebude zařízení nijak reagovat.

Nastavení dlouhého stisknutí tlačítka se týká jen tlačítka plochy. Když používáte náhlavní soupravu a neočekávaně se aktivuje Siri nebo Hlasové ovládání, zkontrolujte, že je náhlavní souprava správně zapojená do zařízení až nadoraz.

Siri nebo Hlasové ovládání se můžou nechtěně aktivovat, když máte uvolněný nebo vadný konektor, poškozený kabel nebo vlhkost v konektoru nebo náhlavní soupravě. Pokud problém přetrvává, zkuste jinou náhlavní soupravu.

Datum zveřejnění: