Vypnutí klasického Hlasového ovládání na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Přečtěte si, jak nastavit chování postranního tlačítka nebo tlačítka plochy při používání klasického Hlasového ovládání nebo Siri na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Na iPhonu X nebo novějším si můžete nastavit, aby se při dlouhém stisknutí postranního tlačítka neaktivovala Siri ani klasické Hlasové ovládání. Na iPhonu 8 nebo starším můžete vypnout aktivaci Siri nebo klasického Hlasového ovládání při dlouhém stisknutí tlačítka plochy. 

Postupujte takto:

  1. Na iPhonu X nebo novějším přejděte do Nastavení > a pak klepněte na Postranní tlačítko. Na iPhonu 8 nebo starším přejděte do Nastavení > Zpřístupnění a pak klepněte na Tlačítko plochy.
  2. V části „Stiskněte a podržte pro“ vyberte jednu z těchto možností:
    • Siri: Když podržíte tlačítko plochy, zareaguje Siri.
    • Klasické Hlasové ovládání: Když podržíte tlačítko plochy, zareaguje klasické Hlasové ovládání. Tato volba zároveň vypne Siri.
    • Vypnuto: Při podržení tlačítka plochy nebude zařízení nijak reagovat.

Nastavení dlouhého stisknutí tlačítka se týká jen bočního tlačítka nebo tlačítka plochy. Když používáte náhlavní soupravu a neočekávaně se aktivuje Siri nebo klasické Hlasové ovládání, zkontrolujte, že je náhlavní souprava správně zapojená do zařízení až nadoraz.

Siri nebo klasické Hlasové ovládání se můžou nechtěně aktivovat, když máte uvolněný nebo vadný konektor, poškozený kabel nebo vlhkost v konektoru nebo náhlavní soupravě. Pokud problém přetrvává, zkuste jinou náhlavní soupravu.

Další informace

Datum zveřejnění: