Vypnutí Hlasového ovládání na iPhonu

Přečtěte si, jak nastavit chování bočního tlačítka nebo tlačítka plochy při používání Hlasového ovládání nebo Siri na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Na iPhonu X nebo novějším si můžete nastavit, aby se při dlouhém stisknutí bočního tlačítka neaktivovala Siri ani Hlasové ovládání. Na iPhonu 8 nebo starším můžete vypnout aktivaci Siri nebo Hlasového ovládání při dlouhém stisknutí tlačítka plochy. 

Postupujte takto:

  1. Na iPhonu X nebo novějším přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Boční tlačítko. Na iPhonu 8 nebo starším přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Tlačítko plochy.
  2. V části „Stiskněte a podržte pro“ vyberte jednu z těchto možností:
    • Siri: Když podržíte tlačítko plochy, zareaguje Siri.
    • Hlasové ovládání: Když podržíte tlačítko plochy, zareaguje klasické Hlasové ovládání. Tato volba zároveň vypne Siri.
    • Vypnuto: Při podržení tlačítka plochy nebude zařízení nijak reagovat.

Nastavení dlouhého stisknutí tlačítka se týká jen bočního tlačítka nebo tlačítka plochy. Když používáte náhlavní soupravu a neočekávaně se aktivuje Siri nebo Hlasové ovládání, zkontrolujte, že je náhlavní souprava správně zapojená do zařízení až nadoraz.

Siri nebo Hlasové ovládání se můžou nechtěně aktivovat, když máte uvolněný nebo vadný konektor, poškozený kabel nebo vlhkost v konektoru nebo náhlavní soupravě. Pokud problém přetrvává, zkuste jinou náhlavní soupravu.

Datum zveřejnění: