Novinky v Keynotu pro iPhone, iPad a iPod touch

Přečtěte si o nových funkcích v Keynote 11.2 pro iOS a iPadOS.

ikona videa

Živé video na snímcích

Pomocí fotoaparátu v iPhonu nebo iPadu se můžete ukazovat přímo na snímcích.

Více

ikona lidí

Prezentace pro více prezentujících

Umožněte účastníkům střídat se v ovládání sdílené prezentace z vlastních zařízení.

Více

ikona grafu

Paprskové grafy

Vizuálně porovnávejte více proměnných najednou, abyste snadno ukázali podobnosti a rozdíly v datech.

Více

A další novinky

 • Nové ovládací prvky prezentace umožňují snadný přístup k navigátoru snímků, klávesovým zkratkám, zdrojům živého videa nebo ovládacím prvkům pro více prezentujících během prezentace. Více
 • Přetažením zkopírujete text, obrázky a další položky mezi aplikacemi na iPhonu.Více
 • Flexibilní spolupráce umožňuje účastníkům přidávat do sdílené prezentace další osoby.Více
 • Okamžitý překlad umožňuje přeložit vybraný text až do 11 jazyků a klepnutím jej přidat do prezentace.2 Více
 • Audiograf zpřístupňuje grafy lidem s poruchou zraku přehráním zvukového tónu, který mění výšku tak, aby představoval různé hodnoty.Více

Přečtěte si podrobný návod a informace ke všem funkcím Keynotu pro iOS na iPhonu a iPodu touch nebo na iPadu.

1. Vyžaduje iOS 15
2. Vyžaduje iOS 15 nebo iPadOS 15


Novinky v Keynote 11.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Učitelé, kteří používají aplikaci Škola k přiřazování aktivit v Keynotu, mohou nyní sledovat pokrok studentů při práci, například podle stráveného času.


Novinky v Keynotu 11.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Pomocí nových ovládacích prvků pro úpravy v Inspektoru uspořádání můžete upravovat vzhled a umístění objektů.
 • Pomocí klávesnic na obrazovce můžete zadávat přesné hodnoty pro velikost textu, mezery, velikost tabulky a další.
 • Můžete přidávat nebo odebírat objekty a buňky tabulky z výběru klepnutím nebo přetažením.
 • S novou možností v nabídce Více > Nastavení > Úpravy lze prezentace otevírat vždy v režimu úprav.
 • Můžete přidávat odkazy na telefonní čísla do buněk tabulky, textových objektů a tvarů.
 • Podpora rukopisu pro portugalštinu, francouzštinu, italštinu, němčinu a španělštinu.*

* Vyžaduje iPadOS 14.5


Novinky v Keynotu 10.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Apple Pencilem můžete psát rukopisem a vaše slova se automaticky převedou na text.1, 2 Více
 • Nové zobrazení Osnova přehledně a bez rušivých prvků ukazuje strukturu a tok dokumentu. Více
 • Přehrávejte videa z YouTube a Vimea přímo v prezentacích.Více
 • Export videí teď podporuje větší výběr formátů a snímkových frekvencí.
 • Když při posouvání objektu podržíte klávesu Option, objekt se zduplikuje.2
 • V předělaném okně pro výběr obrázků pomocí nových funkcí přiblížení a hledání snadno vyhledáte obrázky nebo videa.3
 • Vylepšujte prezentace vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.

1. Rukopis momentálně podporuje angličtinu, tradiční čínštinu a zjednodušenou čínštinu.
2. Vyžaduje iPadOS 14.
3. Vyžaduje iOS 14 nebo iPadOS 14.
4. Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.


Novinky v Keynotu 10.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Je možné přehrávat videa jako přechody mezi snímky. Když stejné video přidáte k více snímkům, přehraje se při přechodu z jednoho snímku na druhý. Více
 • U objektu sledujícího dráhu pohybu můžete zapnout volbu Zarovnat podle cesty, aby zůstal natočený správným směrem.
 • K obrázkům, videím, tvarům a dalším objektům snadno přidáte nadpisy a titulky. Více

Novinky v Keynotu 10.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Při práci s prezentacemi můžete v Keynotu nově používat Magic Keyboard, myš nebo trackpad. Vyžaduje iPadOS 13.4. Více
 • Pestrá paleta nových motivů vám pomůže pustit se rovnou do práce.
 • Přidáním prezentace Keynote do sdílené složky na iCloud Drivu automaticky zahájíte spolupráci. Vyžaduje iPadOS 13.4 nebo iOS 13.4. Více
 • Úpravy sdílených prezentací provedené offline se po připojení k síti automaticky odešlou na server. Vyžaduje iPadOS nebo iOS 13. Více
 • Podržením a přetažením můžete vybrat několik objektů. Více
 • Inovovaný prohlížeč motivů vám umožní rychle se vrátit k nedávno použitým motivům.
 • Tisk a export prezentací do PDF teď zahrnuje i komentáře. Více
 • Přidáním iniciály vytvoříte velké dekorativní úvodní písmeno, se kterým text lépe vynikne. Více
 • Vylepšujte prezentace vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů. 
 • Nová animace začátku a konce textu ve stylu klávesnice.

Novinky v Keynotu 5.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • V iPadOS můžete Keynote používat na několika virtuálních plochách nebo upravovat dvě prezentace vedle sebe ve Split View. Více
 • Podpora filmů ve formátu HEVC, který umožňuje zmenšit velikost souborů při zachování vizuální kvality. Více
 • Používejte vlastní písma nainstalovaná z App Storu.*
 • Podpora nových gest iOS 13 a iPadOS na úpravy textu a navigaci.* Více
 • Pořiďte snímek obrazovky celé prezentace, anotujte ho a pak ho jednoduše sdílejte jako PDF.*
 • Pracujte se soubory z USB disku, externího pevného disku nebo souborového serveru.* Více
 • Nechte si VoiceOverem přečíst zvukovou interpretaci svého grafu.* Více
 • Přidávejte ke zvuku a videu popisy pro funkce zpřístupnění. Více
 • Vylepšené možnosti zpřístupnění v exportovaných PDF souborech.
 • Vybírejte víc objektů najednou podržením klávesy Shift nebo Command na hardwarové klávesnici.

Vyžaduje iOS 13 nebo iPadOS.

Novinky v Keynotu 5.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Stylizujte text tím, že ho vyplníte barevným přechodem nebo obrázkem anebo k němu přidáte některý z nových stylů obrysů. Více
 • Měňte styl jednotlivých grafů v sérii, upravujte rozestupy mezi sloupci a přidávejte vývojové linie. Více
 • Vkládejte obrázky, tvary a vzorce v textových polích přímo do řádku, aby se pohybovaly spolu s textem. Více
 • Při spolupráci na prezentaci teď můžete vkládat vzorové snímky.
 • Rozpoznávání tváří vyhledává na fotkách lidi a inteligentně podle toho umísťuje fotku do objektu nebo makety.
 • Měňte vzhled ohraničení buněk v tabulkách. Více
 • Vyberte, jestli chcete Apple Pencilem kreslit, nebo jím vybírat a posouvat zobrazení. S podporovaným Apple Pencilem můžete mezi oběma volbami přepínat dvojitým klepnutím. Více
 • Seznamy se teď dají přizpůsobit novými typy odrážek. Můžete taky měnit velikost a barvu odrážek, vytvářet odrážky vlastní, měnit míru odsazení a spoustu dalšího. Více
 • Volbou Naučit se pravopis přidáte slovo do slovníku kontroly pravopisu. Více


Novinky v Keynotu 5.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Nakreslete prstem nebo Apple Pencilem dráhu, po které chcete animovat objekt na snímku. Více
 • Dodejte prezentacím důraz akčními efekty sestavení včetně animací přesunu, otočení a změn velikosti. Více
 • Vytvářejte a sdílejte animované GIFy exportem jednoho nebo více snímků.
 • Ukládejte si vlastní tvary k použití v dalších prezentacích a dostanete se k nim na jakémkoli zařízení přihlášeném k iCloudu. Více
 • Vytvářejte si motivy, které chcete používat jako výchozí bod pro nové prezentace. Dostanete se k nim na jakémkoli zařízení přihlášeném k iCloudu. Více
 • Upravujte poznámky prezentujícího při prezentování nebo zkoušení prezentace.
 • Snímky s vlastními širšími poměry stran se teď v navigátoru snímků, prosvětlovacím stolu a zobrazení prezentujícího zobrazují líp.
 • Vytvářejte zástupné makety obrázků, jimiž snadno nahradíte obrázky, aniž by se změnilo formátování snímku. Více
 • Lepší výkon při spolupráci na prezentacích.
 • Upravujte při spolupráci seskupené objekty.
 • Tvary a textové rámečky teď podporují svislý text v čínštině, japonštině nebo korejštině. Více


Novinky v Keynotu 4.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Upravujte velikost textu v poznámkách pro prezentujícího a invertujte barvy při prezentování.
 • Jednoduše ukládejte kresby do Fotek nebo Souborů a sdílejte je s ostatními. Více
 • Podpora Zkratek Siri. Vyžaduje iOS 12Více
 • Keynote teď podporuje dynamické písmo. 
 • Vylepšujte prezentace vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Vylepšení výkonu a stability.


Novinky v Keynotu 4.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Můžete upravovat nebo vytvářet nové vzorové snímky.
 • Přímo na snímku můžete snadno nahrávat, upravovat a přehrávat zvuk. Více
 • Dejte grafům nový vzhled se zaoblenými rohy sloupců a pruhů.
 • Nová volba v Nastaveních > Keynote umožňuje k výběru a posouvání na iPadu používat Apple Pencil. Více
 • Exportujte prezentace jako film nebo obrázky. 
 • Přidávejte matematické rovnice pomocí zápisu LaTeX nebo MathML. Více
 • Vylepšujte prezentace vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Přidávejte k tvarům a textovým rámečkům výplně přechodem a obrázkem.
 • Vylepšená podpora arabštiny a hebrejštiny. Více


Novinky v Keynotu 4.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zařízeních používejte ke kreslení a psaní Apple Pencil nebo prst. Více
 • Animujte kresby v průběhu prezentací.
 • Spolupracujte v reálném čase na prezentacích uložených na Boxu. Více
 • Snadno změňte motiv prezentace. Více
 • Upravte velikost snímků v prezentaci nebo poměr jejich stran. Více
 • Vizualizujte data v poutavých nových prstencových grafech.
 • Vložením interaktivní galerie zobrazíte sbírku fotek.
 • Vylepšujte prezentace vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Nová možnost automaticky formátovat zlomky při psaní.


Novinky v Keynotu 3.3 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Přepracovaný správce dokumentů usnadňuje přístup k souborům uloženým na iCloud Drivu nebo v úložištích třetích stran. Více
 • Na iPadu můžete mezi Keynote a dalšími aplikacemi přetahovat text, obrázky a další obsah. Více
 • Při vytváření nových tvarů můžete použít funkce sjednocení, průniku, odečtení a vyloučení. Více
 • Efektivnější práce na iPadu pomocí Slide Overu, Split View a nového Docku. Více
 • Pohotový přístup a organizace prezentací v nové aplikaci Soubory. Více
 • Rychlé uspořádávání objektů pomocí funkcí Zarovnat, Rozmístit, Převrátit svisle a Převrátit vodorovně.
 • Podpora příkazu Rozdělit u složitých tvarů z knihovny tvarů. Více
 • Vylepšení výkonu a stability.


Novinky v Keynotu 3.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšujte dokumenty pomocí knihovny víc než 500 profesionálně nakreslených tvarů. Více
 • Odpovídejte na komentáře a zapojujte se do diskuzí uspořádaných do vláken. Více
 • Nové volby automatických oprav a nahrazování textu vám ušetří čas při psaní. Více
 • Zobrazení Prosvětlovací stůl vám usnadní uspořádávání snímků.
 • Upravujte poznámky prezentujícího při prohlížení snímků.
 • Vylepšená podpora hebrejštiny a arabštiny.


Novinky v Keynotu 3.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Formátujte text jako horní nebo dolní index, používejte ligatury a měňte barvu pozadí textu.
 • Snadno nahrazujte chybějící písma v prezentaci.
 • Nové odkazové čáry pro snazší čtení koláčových grafů.
 • Import prezentací z Keynotu 1.0. Více
 • Publikujte interaktivní prezentace na weby Medium, WordPress a další. Více
 • Možnost přizpůsobovat data, časy a měny pro váš jazyk nebo oblast.


Novinky v Keynotu 3.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráce v reálném čase (funkce v betaverzi).
  • Upravujte prezentace zároveň s dalšími lidmi v Keynotu na Macu, iPadu, iPhonu a webu iCloud.com
  • Sdílejte prezentace veřejně nebo s konkrétními lidmi.
  • Podívejte se, kdo další pracuje v prezentaci.
  • Sledujte kurzory účastníků během úprav. Více
 • Pomocí Keynote Live přehrajete prezentaci tak, aby ji diváci mohli sledovat na Macu, iPadu, iPhonu i na webu iCloud.com. Více
 • Zvýrazňování pomocí Apple Pencilu při prezentování na iPadu Pro. 
 • Nový formátovací panel naplno využívá 12,9palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené stahování – Keynote nyní stahují prezentace z iCloudu jen tehdy, když jste připravení na nich pracovat.
 • Otevírání a úpravy prezentací Keynote ’05. Více
 • Podpora obrázků s širokým barevným gamutem.
 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a další klávesové zkratky.
   
Datum zveřejnění: