Co je nového v Numbers pro iPhone, iPad a iPod touch

Přečtěte si o nových funkcích v Numbers 12.0 pro iOS a iPadOS.

 • Můžete kopírovat snímek buněk tabulky bez vzorců, kategorií nebo skrytých hodnot.
 • Velikost písma můžete upravovat přesněji až na dvě desetinná místa.
 • Můžete vytvářet vzorce a rychle vyplňovat buňky automatickým vyplňováním pomocí VoiceOveru.

Přečtěte si podrobné pokyny a informace ke všem funkcím Numbers pro iOS na iPhonu a iPodu touch nebo na iPadu.


Novinky v Numbers 11.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • K rychlé sumarizaci, seskupení a přeskupení dat můžete používat kontingenční tabulky a pomocí kontingenčních tabulek můžete i zkoumat vzory a trendy.
 • K vizuálnímu porovnání více proměnných najednou a jednoduchému zobrazení podobností a rozdílů v datech můžete využít paprskové grafy.
 • Můžete v datech vyhledávat duplicitní položky a jedinečné hodnoty pomocí vylepšených filtrů a používat nové Rychlé filtry ke snadnému zobrazení nebo skrytí řádků, které odpovídají konkrétní hodnotě.
 • Přetažením zkopírujete text, obrázky a další položky mezi aplikacemi na iPhonu.1
 • Flexibilní spolupráce umožňuje účastníkům přidávat do sdílené tabulky další osoby.2
 • Okamžitý překlad umožňuje přeložit vybraný text až do 11 jazyků a klepnutím jej přidat do tabulky.2
 • Audiograf zpřístupňuje grafy lidem s poruchou zraku přehráním zvukového tónu, který mění výšku tak, aby představoval různé hodnoty.2

1. Vyžaduje iOS 15.
2. Vyžaduje iOS 15 nebo iPadOS 15.


Novinky v Numbers 11.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Můžete odkazovat na webové stránky, e-mailové adresy a telefonní čísla z objektů, jako jsou tvary, čáry, obrázky, kresby nebo textová pole.
 • Je podporována spolupráce na formulářích ve sdílených tabulkách.
 • Učitelé, kteří používají aplikaci Škola k přiřazování aktivit v Numbers, nyní mohou sledovat pokrok studentů při práci, například podle stráveného času.


Novinky v Numbers 11.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Pomocí nových ovládacích prvků pro úpravy v Inspektoru uspořádání můžete upravovat vzhled a umístění objektů.
 • Pomocí klávesnic na obrazovce můžete zadávat přesné hodnoty pro velikost textu, mezery, velikost tabulky a další.
 • Můžete přidávat nebo odebírat objekty a buňky tabulky z výběru klepnutím nebo přetažením.
 • S novou možností v nabídce Více > Nastavení > Úpravy lze tabulky otevírat vždy v režimu úprav.
 • Můžete přidávat odkazy na telefonní čísla do buněk tabulky, textových objektů a tvarů.
 • Tabulku lze exportovat do aplikace Microsoft Excel s vyloučeným souhrnným listem.
 • Je podporován rukopis pro portugalštinu, francouzštinu, italštinu, němčinu a španělštinu.*

* Vyžaduje iPadOS 14.5.

Datum zveřejnění: