Novinky v Pages pro iPhone, iPad a iPod touch

Přečtěte si o nových funkcích v Pages 5.2 pro iOS a iPadOS.

Tmavý režim

Obsah teď můžete zdůraznit zapnutím tmavého režimu.*

Další informace

Víc oken na iPadu

V iPadOS můžete Pages používat na více plochách nebo upravovat dva dokumenty vedle sebe ve Split View.

Další informace

Nastavení výchozích písem

Můžete nastavit výchozí písmo a velikost písma pro všechny nové dokumenty vytvořené ze základních šablon.

Další informace

A další novinky

 • Podpora nových gest iOS 13 a iPadOS na úpravy textu a navigaci.* Další informace
 • Používejte vlastní písma nainstalovaná z App Storu.*
 • Pořiďte snímek obrazovky celého dokumentu, anotujte ho a pak ho jednoduše sdílejte jako PDF.*
 • Pracujte se soubory z USB disku, externího pevného disku nebo souborového serveru.* Další informace
 • Nechte si VoiceOverem přečíst zvukovou interpretaci svého grafu. Další informace
 • Přidávejte popisy pro zpřístupnění ke zvukům, videím a kresbám. Další informace
 • Vylepšené možnosti zpřístupnění v exportovaných PDF souborech.
 • Podpora filmů ve formátu HEVC, který umožňuje zmenšit velikost souborů při zachování vizuální kvality. Další informace
 • Vybírejte víc objektů najednou podržením klávesy Shift nebo Command na hardwarové klávesnici.

Přečtěte si podrobné pokyny a informace ke všem funkcím Pages pro iOS na iPhonu a iPodu touch nebo iPadOS na iPadu.

* Vyžaduje iOS 13 nebo iPadOS.


Novinky v Pages 5.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Stylizujte text tím, že ho vyplníte barevným přechodem nebo obrázkem anebo k němu přidáte některý z nových stylů obrysů. Další informace
 • Seznamy se teď dají přizpůsobit novými typy odrážek. Můžete taky měnit velikost a barvu odrážek, vytvářet odrážky vlastní, měnit míru odsazení a spoustu dalšího. Další informace
 • Volbou Naučit se pravopis přidáte slovo do slovníku kontroly pravopisu. Další informace
 • Vytvářejte v textu odkazy na jiné stránky v dokumentech se stránkovým uspořádáním. Další informace
 • Kopírujte stránky nebo oddíly mezi dokumenty. Další informace
 • Využívejte nové možnosti úprav grafů ke změně stylu jednotlivých řad, nastavujte rozestupy mezi sloupci, přidávejte trendové čáry a další věci. Další informace
 • Měňte vzhled ohraničení buněk v tabulkách. Další informace
 • Vkládejte obrázky, tvary a vzorce v textových polích přímo do řádku, aby se pohybovaly spolu s textem. Další informace
 • Vyberte, jestli chcete Apple Pencilem kreslit, nebo jím vybírat a posouvat zobrazení. S podporovaným Apple Pencilem můžete mezi oběma volbami přepínat dvojitým poklepáním. Další informace
 • Rozpoznávání tváří vyhledává na fotkách lidi a inteligentně podle toho umísťuje fotku do objektu nebo makety.
 • Opětovné použití vzorové stránky vrátí makety textu a médií do výchozího stylu a na výchozí místo. Další informace
 • Vytvářejte knihy z nových šablon určených pro romány (jenom v angličtině).


Novinky v Pages 5.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Pomocí nového zobrazení obsahu se můžete snadno pohybovat v dokumentech a knihách. Další informace
 • Ukládejte si vlastní tvary k použití v dalších dokumentech a dostanete se k nim na jakémkoli zařízení přihlášeném k iCloudu. Další informace
 • Vytvářejte si šablony, které chcete používat jako výchozí bod pro nové dokumenty, a dostanete se k nim na jakémkoli zařízení přihlášeném k iCloudu. Další informace
 • Vložte přehled obsahu na libovolnou stránku v textovém dokumentu. Další informace
 • Vytvářejte zástupné symboly obrázků, jimiž snadno nahradíte obrázky, aniž by se změnilo formátování stránky. Další informace
 • Přepínejte dokument mezi zobrazením textového editoru a rozvržení stránek. Další informace
 • Lepší výkon při spolupráci na dokumentech.
 • Upravujte při spolupráci seskupené objekty.
 • V čínštině, japonštině a korejštině teď můžete psát svisle do celého dokumentu i do jednotlivých textových rámečků. Další informace


Novinky v Pages 4.3 pro iPhone, iPad a iPod touch

Nabídněte své knihy ke stažení nebo ke koupi na Apple Books. Další informace


Novinky v Pages 4.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Animujte svoje kresby a sledujte, jak v dokumentu nebo knize ožívají. Další informace
 • Čáry se teď prodlužují, aby anotace na okrajích zůstávaly na místě. Anotace se nově dají ukotvit k buňkám v tabulce.
 • Kresby můžete snadno ukládat do Fotek a Souborů nebo je sdílet s ostatními. Další informace
 • Podpora Zkratek Siri. Vyžaduje iOS 12. Další informace
 • Upravujte řádkování před a za odstavcem a nastavujte šířku textových sloupců.
 • Pages teď podporují dynamické písmo.
 • Vylepšujte dokumenty vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Vylepšení výkonu a stability.


Novinky v Pages 4.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Přímo na stránce můžete snadno nahrávat, upravovat a přehrávat zvuk. Další informace
 • Značky dynamických anotací se teď při upravování dokumentu natahují a obtékají kolem textu. 
 • Na iPadu můžete rychle přepínat mezi režimem kreslení a režimem dynamických anotací. Další informace
 • Nová volba v Nastaveních > Pages umožňuje k výběru a posouvání na iPadu používat Apple Pencil. Další informace
 • Možnost sledovat změny textu v tvarech a textových rámečcích.
 • Na pozadí dokumentů typu uspořádání stránek teď můžete vkládat barvy a obrázky. 
 • Dejte grafům nový vzhled se zaoblenými rohy sloupců a pruhů.
 • Do dokumentů typu uspořádání stránek můžete přidávat matematické rovnice pomocí zápisu LaTeX nebo MathML. Další informace
 • Vylepšujte dokumenty vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Přidávejte k tvarům a textovým rámečkům výplně přechodem a obrázkem.
 • Prohlížejte si šablony přehledně seřazené podle kategorií.
 • V režimu prezentujícího můžete pro každý dokument nastavit jinou rychlost automatického posouvání.
 • Vylepšená podpora arabštiny a hebrejštiny. Další informace


Novinky v Pages 4.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zařízeních můžete kromě prstů psát, kreslit a anotovat i Apple Pencilem. Další informace
  • Snadné přidávání kreseb pomocí nástrojů Pero, Tužka, Pastel a Výplň.
  • Pomocí dynamických anotací (beta) můžete přidávat komentáře a značky, které zůstanou ukotvené k určenému textu.
 • Nové šablony knih vám pomůžou s tvorbou interaktivních knih ve formátu EPUB. Další informace
 • Spolupracujte v reálném čase na dokumentech uložených na Boxu. Další informace
 • Vložením obrázkové galerie zobrazíte na jedné stránce sbírku mnoha fotek.
 • V režimu prezentujícího si můžete při přednášení snadno číst text a nechat si ho automaticky posouvat.
 • Vytvářejte a upravujte styly odstavců a znaků.
 • Stránky si teď při práci můžete zobrazit vedle sebe. Další informace
 • Zapnutím protilehlých stránek naformátujete dokument tak, aby počítal s dvoustránkami. Další informace
 • Vytvářejte vzorové stránky, které vám pomůžou udržet konzistentní rozvržení v celém dokumentu. 
 • Dokument teď můžete přetočit z orientace na šířku do orientace na výšku a naopak.
 • Vylepšujte dokumenty vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů. 
 • Vizualizujte data v poutavých nových prstencových grafech.
 • Pomocí podmíněného zvýraznění můžete v tabulkách měnit vzhled buněk, když hodnota splní určité podmínky.
 • Nová možnost automaticky formátovat zlomky při psaní.


Novinky v Pages 3.3 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Přepracovaný správce dokumentů usnadňuje přístup k souborům uloženým na iCloud Drivu nebo v úložištích jiných poskytovatelů.
 • Na iPadu můžete mezi Pages a dalšími aplikacemi přetahovat text, obrázky a další obsah. Další informace
 • Efektivnější práce na iPadu pomocí Slide Overu, Split View a nového Docku. Další informace
 • Pohotový přístup a organizace dokumentů v nové aplikaci Soubory. Další informace
 • Při vytváření nových tvarů můžete použít funkce sjednocení, průniku, odečtení a vyloučení.
 • Rychlé uspořádávání objektů pomocí funkcí Zarovnat, Rozmístit, Převrátit svisle a Převrátit vodorovně. 
 • Podpora příkazu Rozdělit u složitých tvarů z knihovny tvarů. Další informace
 • Výběr odstavce textu trojím klepnutím.
 • Díky vylepšenému exportu do PDF teď na bočním panelu prohlížeče PDF souborů můžete zobrazit obsah.
 • Vylepšení výkonu a stability.


Novinky v Pages 3.2 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšujte dokumenty pomocí knihovny víc než 500 profesionálně nakreslených tvarů. Další informace
 • Odpovídejte na komentáře a zapojujte se do diskuzí uspořádaných do vláken. Další informace
 • Propojujte textové rámečky, aby text z jednoho rámečku plynule navazoval v dalším. Další informace
 • Nové volby automatických oprav a nahrazování textu vám ušetří čas při psaní. Další informace
 • Nové zobrazení miniatury stránky usnadňuje navigaci v dokumentu.
 • Exportujte dokumenty jako knihy ePub s fixním uspořádáním. Další informace
 • Při spolupráci s dalšími uživateli můžete měnit okraje, nadpisy, zápatí nebo velikost papíru. Další informace


Novinky v Pages 3.1 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Formátujte text jako horní nebo dolní index, používejte ligatury a měňte barvu pozadí textu.
 • Přidávejte záložky pro snadné odkazování z jedné části dokumentu do jiné. Další informace
 • Přidávejte elegantní rovnice pomocí zápisu LaTeX nebo MathML. Další informace
 • Pomocí Touch ID na novém MacBooku Pro s Touch Barem můžete rychle otevírat prezentace zabezpečené heslem. Další informace
 • Import a export dokumentů ve formátu RTF. Další informace
 • Snadné nahrazování chybějících písem v dokumentu.
 • Nové odkazové čáry pro snazší čtení koláčových grafů.
 • Možnost přizpůsobovat data, časy a měny pro váš jazyk nebo oblast.


Novinky v Pages 3.0 pro iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráce v reálném čase (funkce v betaverzi).
  • Upravujte dokument zároveň s dalšími lidmi v Pages na Macu, iPadu, iPhonu a webu iCloud.com
  • Sdílejte dokumenty veřejně nebo s konkrétními lidmi.
  • Podívejte se, kdo další pracuje v dokumentu.
  • Podívejte se, kde je kurzor ostatních účastníků, kteří dokument upravují. Další informace
 • Nový formátovací panel naplno využívá 12,9palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené stahování – Pages nyní stahují dokumenty z iCloudu jen tehdy, když na nich chcete pracovat.
 • Otevírání a úpravy dokumentů Pages ’05. Další informace
 • Podpora obrázků s širokým barevným gamutem.
 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a další klávesové zkratky.
Datum zveřejnění: