Co je nového v Pages pro iOS

Přečtěte si o nových funkcích v Pages 5.1 pro iPhone a iPad.

Nové možnosti stylizace textu

Stylizujte text tím, že ho vyplníte barevným přechodem nebo obrázkem anebo k němu přidáte některý z nových stylů obrysů.

Více

Přizpůsobování seznamů

Vybírejte z nových stylů odrážek, vytvářejte vlastní odrážky, upravujte odsazení a další věci.

Více

Učení pravopisu

Přidávejte slova do slovníku pravopisu.

Více

A další novinky

 • Vytvářejte odkazy z textu na jiné stránky v dokumentech se stránkovým uspořádáním. Více
 • Kopírujte stránky nebo oddíly mezi dokumenty. Více
 • Využívejte nové možnosti úprav grafů ke změně stylu jednotlivých řad, nastavujte rozestupy mezi sloupci, přidávejte trendové čáry a další věci. Více
 • Měňte vzhled ohraničení buněk v tabulkách. Více
 • Vkládejte obrázky, tvary a vzorce v textových polích přímo do řádku, aby se pohybovaly spolu s textem. Více
 • Vyberte, jestli chcete Apple Pencilem kreslit, nebo jím vybírat a posouvat zobrazení. S podporovaným Apple Pencilem můžete mezi oběma volbami přepínat dvojitým poklepáním. Více
 • Rozpoznávání tváří vyhledává na fotkách lidi a inteligentně podle toho umísťuje fotku do objektu nebo makety.
 • Opětovné použití vzorové stránky vrátí makety textu a médií do výchozího stylu a na výchozí místo. Více
 • Vytvářejte knihy z nových šablon určených pro romány (jenom v angličtině).

Přečtěte si podrobný návod ke všem funkcím Pages pro iOS na iPhonu a iPodu touch nebo na iPadu.


Novinky v Pages 5.0 pro Mac

 • Pomocí nového zobrazení obsahu se můžete snadno pohybovat v dokumentech a knihách. Více
 • Ukládejte si vlastní tvary k použití v dalších dokumentech a dostanete se k nim na jakémkoli zařízení přihlášeném k iCloudu. Více
 • Vytvářejte si šablony, které chcete používat jako výchozí bod pro nové dokumenty, a dostanete se k nim na jakémkoli zařízení přihlášeném k iCloudu. Více
 • Vložte přehled obsahu na libovolnou stránku v textovém dokumentu. Více
 • Vytvářejte zástupné symboly obrázků, jimiž snadno nahradíte obrázky, aniž by se změnilo formátování stránky. Více
 • Přepínejte dokument mezi zobrazením textového editoru a rozvržení stránek. Více
 • Lepší výkon při spolupráci na dokumentech.
 • Upravujte při spolupráci seskupené objekty.
 • V čínštině, japonštině a korejštině teď můžete psát svisle do celého dokumentu i do jednotlivých textových rámečků. Více


Novinky v Pages 4.3 pro iOS

Nabídněte své knihy ke stažení nebo ke koupi na Apple Books. Více


Novinky v Pages 4.2 pro iOS

 • Animujte svoje kresby a sledujte, jak v dokumentu nebo knize ožívají. Více
 • Čáry se teď prodlužují, aby anotace na okrajích zůstávaly na místě. Anotace se nově dají ukotvit k buňkám v tabulce.
 • Kresby můžete snadno ukládat do Fotek a Souborů nebo je sdílet s ostatními. Více
 • Podpora Zkratek Siri. Vyžaduje iOS 12. Více
 • Upravujte řádkování před a za odstavcem a nastavujte šířku textových sloupců.
 • Pages teď podporují dynamické písmo.
 • Vylepšujte dokumenty vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Vylepšení výkonu a stability.


Novinky v Pages 4.1 pro iOS

 • Přímo na stránce můžete snadno nahrávat, upravovat a přehrávat zvuk. Více
 • Značky dynamických anotací se teď při upravování dokumentu natahují a obtékají kolem textu. 
 • Na iPadu můžete rychle přepínat mezi režimem kreslení a režimem dynamických anotací. Více
 • Nová volba v Nastaveních > Pages umožňuje k výběru a posouvání na iPadu používat Apple Pencil. Více
 • Možnost sledovat změny textu v tvarech a textových rámečcích.
 • Na pozadí dokumentů typu uspořádání stránek teď můžete vkládat barvy a obrázky. 
 • Dejte grafům nový vzhled se zaoblenými rohy sloupců a pruhů.
 • Do dokumentů typu uspořádání stránek můžete přidávat matematické rovnice pomocí zápisu LaTeX nebo MathML. Více
 • Vylepšujte dokumenty vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů.
 • Přidávejte k tvarům a textovým rámečkům výplně přechodem a obrázkem.
 • Prohlížejte si šablony přehledně seřazené podle kategorií.
 • V režimu prezentujícího můžete pro každý dokument nastavit jinou rychlost automatického posouvání.
 • Vylepšená podpora arabštiny a hebrejštiny. Více


Novinky v Pages 4.0 pro iOS

 • Na podporovaných zařízeních můžete kromě prstů psát, kreslit a anotovat i Apple Pencilem. Více
  • Snadné přidávání kreseb pomocí nástrojů Pero, Tužka, Pastel a Výplň.
  • Pomocí dynamických anotací (beta) můžete přidávat komentáře a značky, které zůstanou ukotvené k určenému textu.
 • Nové šablony knih vám pomůžou s tvorbou interaktivních knih ve formátu EPUB. Více
 • Spolupracujte v reálném čase na dokumentech uložených na Boxu. Více
 • Vložením obrázkové galerie zobrazíte na jedné stránce sbírku mnoha fotek.
 • V režimu prezentujícího si můžete při přednášení snadno číst text a nechat si ho automaticky posouvat.
 • Vytvářejte a upravujte styly odstavců a znaků.
 • Stránky si teď při práci můžete zobrazit vedle sebe. Více
 • Zapnutím protilehlých stránek naformátujete dokument tak, aby počítal s dvoustránkami. Více
 • Vytvářejte vzorové stránky, které vám pomůžou udržet konzistentní rozvržení v celém dokumentu. 
 • Dokument teď můžete přetočit z orientace na šířku do orientace na výšku a naopak.
 • Vylepšujte dokumenty vkládáním mnoha nových, upravitelných tvarů. 
 • Vizualizujte data v poutavých nových prstencových grafech.
 • Pomocí podmíněného zvýraznění můžete v tabulkách měnit vzhled buněk, když hodnota splní určité podmínky.
 • Nová možnost automaticky formátovat zlomky při psaní.


Novinky v Pages 3.3 pro iOS

 • Přepracovaný správce dokumentů usnadňuje přístup k souborům uloženým na iCloud Drivu nebo v úložištích jiných poskytovatelů.
 • Na iPadu můžete mezi Pages a dalšími aplikacemi přetahovat text, obrázky a další obsah. Více
 • Efektivnější práce na iPadu pomocí Slide Overu, Split View a nového Docku. Více
 • Pohotový přístup a organizace dokumentů v nové aplikaci Soubory. Více
 • Při vytváření nových tvarů můžete použít funkce sjednocení, průniku, odečtení a vyloučení.
 • Rychlé uspořádávání objektů pomocí funkcí Zarovnat, Rozmístit, Převrátit svisle a Převrátit vodorovně. 
 • Podpora příkazu Rozdělit u složitých tvarů z knihovny tvarů. Více
 • Výběr odstavce textu trojím klepnutím.
 • Díky vylepšenému exportu do PDF teď na bočním panelu prohlížeče PDF souborů můžete zobrazit obsah.
 • Vylepšení výkonu a stability.


Novinky v Pages 3.2 pro iOS

 • Vylepšujte dokumenty pomocí knihovny víc než 500 profesionálně nakreslených tvarů. Více
 • Odpovídejte na komentáře a zapojujte se do diskuzí uspořádaných do vláken. Více
 • Propojujte textové rámečky, aby text z jednoho rámečku plynule navazoval v dalším. Více
 • Nové volby automatických oprav a nahrazování textu vám ušetří čas při psaní. Více
 • Nové zobrazení miniatury stránky usnadňuje navigaci v dokumentu.
 • Exportujte dokumenty jako knihy ePub s fixním uspořádáním. Více
 • Při spolupráci s dalšími uživateli můžete měnit okraje, nadpisy, zápatí nebo velikost papíru. Více


Novinky v Pages 3.1 pro iOS

 • Formátujte text jako horní nebo dolní index, používejte ligatury a měňte barvu pozadí textu.
 • Přidávejte záložky pro snadné odkazování z jedné části dokumentu do jiné. Více
 • Přidávejte elegantní rovnice pomocí zápisu LaTeX nebo MathML. Více
 • Pomocí Touch ID na novém MacBooku Pro s Touch Barem můžete rychle otevírat prezentace zabezpečené heslem. Více
 • Import a export dokumentů ve formátu RTF. Více
 • Snadné nahrazování chybějících písem v dokumentu.
 • Nové odkazové čáry pro snazší čtení koláčových grafů.
 • Možnost přizpůsobovat data, časy a měny pro váš jazyk nebo oblast.


Novinky v Pages 3.0 pro iOS

 • Spolupráce v reálném čase (funkce v betaverzi).
  • Upravujte dokument zároveň s dalšími lidmi v Pages na Macu, iPadu, iPhonu a webu iCloud.com
  • Sdílejte dokumenty veřejně nebo s konkrétními lidmi.
  • Podívejte se, kdo další pracuje v dokumentu.
  • Podívejte se, kde je kurzor ostatních účastníků, kteří dokument upravují. Více
 • Nový formátovací panel naplno využívá 12,9palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené stahování – Pages nyní stahují dokumenty z iCloudu jen tehdy, když na nich chcete pracovat.
 • Otevírání a úpravy dokumentů Pages ’05. Více
 • Podpora obrázků s širokým barevným gamutem.
 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a další klávesové zkratky.
Datum zveřejnění: