Přehrávání, opakování nebo zamíchání hudby

Na obrazovce Právě hraje můžete pouštět hudbu, zapínat opakování nebo zamíchání a další věci.

Chcete-li zapnout zamíchání nebo opakování skladeb, požádejte Siri nebo použijte ovládací prvky v aplikaci Hudba na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, v aplikaci Apple Music na zařízení s Androidem, v iTunes na Macu nebo PC nebo v aplikaci Hudba na Apple Watch.

Funkce Apple Music a iTunes se můžou lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si další informace o dostupnosti funkcí v jednotlivých zemích a oblastech.

 

Na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo zařízení s Androidem

Na zařízení s iOS nebo Androidem můžete zamíchání skladeb zapnout na dvou místech a opakování na jednom:

  • V horní části každého seznamu skladeb nebo alba uvidíte tlačítko  Zamíchat, napravo od tlačítka  Přehrát. Klepnutím na  Zamíchat spustíte přehrávání v náhodném pořadí. Barva tlačítka se nezmění.
  • Při přehrávání hudby se v dolní nebo pravé dolní části obrazovky objeví přehrávač. Klepnutím na něj otevřete panel Právě hraje a posuňte obsah nahoru. Tlačítka  Zamíchat a  Opakovat najdete nad Textem. Barva tlačítka se změní, když zamíchání nebo opakování zapnete.

Když se skladby přehrávají v náhodném pořadí nebo se opakují a vy si nepamatujete, jestli jste zamíchání nebo opakování zapnuli, na obrazovce Právě hraje se podívejte na barvu tlačítek  Zamíchat nebo  Opakovat.

Zamíchání skladeb

Přehrajte album, seznam skladeb nebo sadu písniček, otevřete obrazovku Právě hraje a posuňte ji nahoru.

Klepnutím na  Zamíchat náhodně promícháte pořadí skladeb. Skladby se pak budou přehrávat náhodně. Dalším klepnutím na  Zamíchat funkci náhodného přehrávání vypnete.

Opakování skladeb

Přehrajte album, seznam skladeb nebo písničku, otevřete obrazovku Právě hraje a posuňte ji nahoru.

Jedním klepnutím na  Opakovat zapnete opakování celého seznamu skladeb nebo alba. Dalším klepnutím na  Opakovat zapnete opakování jedné skladby. Třetím klepnutím na  Opakovat opakování zrušíte.

iPhone X s obrazovkou Právě hraje. Zamíchání je zapnuté.

Pokud je zamíchání zapnuté, tlačítko  Zamíchat se zbarví růžově.

 

iPhone X s obrazovkou Právě hraje. Opakování je zapnuté.

Pokud je opakování zapnuté, tlačítko  Opakovat se zbarví růžově.

 

Další volby

Pod tlačítky  Zamíchat a  Opakovat uvidíte na obrazovce Právě hraje text skladby1 a seznam nadcházejících skladeb. Chcete-li změnit pořadí nadcházejících skladeb, přetáhněte skladby za symbol přesunutí na iOS zařízení nebo za ikonu přesunutí na zařízení s Androidem na nové místo. Přejetím doleva můžete odstranit skladbu, kterou chcete přeskočit. Pokud ikonu ikonu přesunutí nebo ikonu přesunutí nevidíte, vypněte opakování.


Na Macu nebo PC

Horní okraj MacBooku s otevřenými iTunes.

Když si pouštíte hudbu v iTunes na Macu nebo PC, najdete zamíchání a opakování v horní části okna iTunes.

Zamíchání skladeb

Při přehrávání seznamu skladeb nebo alba můžete kliknutím na ikonu Zamíchat zapnout náhodné pořadí skladeb. Skladby se pak budou přehrávat náhodně. Dalším kliknutím na ikonu Zamíchat náhodné pořadí vypnete.

Když je náhodné pořadí zapnuté, uvidíte ikonu zamíchání.

Opakování skladeb

Při přehrávání seznamu skladeb, alba nebo skladby můžete jedním kliknutím na ikonu Opakovat zapnout opakování celého seznamu skladeb nebo alba. Dalším kliknutím na ikonu Opakovat zapnete opakování jedné skladby v seznamu skladeb nebo albu. Třetím kliknutím na ikonu Opakovat opakování zrušíte.

Když je opakování zapnuté, uvidíte ikonu opakování nebo ikonu opakování.

Další volby

V horní části okna iTunes taky můžete skladbu vracet zpátky nebo posouvat dopředu, pozastavit ji, změnit její hlasitost, zobrazit text písničky1, sdílet ji, streamovat ji přes AirPlay a používat další funkce.


Na Apple Watch

Přehrávání v aplikaci Hudba na Apple Watch Series 3 můžete ovládat přímo v aplikaci Hudba. K poslouchání na Apple Watch budete potřebovat AirPods nebo jiná sluchátka s Bluetooth.

 

Zamíchání skladeb

Pomocí Docku otevřete aplikaci Hudba a vyberte seznam skladeb nebo album, které chcete přehrát. Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu Seznam.

Klepnutím na ikonu Zamíchat zapnete funkci zamíchání skladeb. Skladby se pak budou přehrávat náhodně. Dalším klepnutím na ikonu Zamíchat náhodné pořadí vypnete.

 

Opakování skladeb

Pomocí Docku otevřete aplikaci Hudba a vyberte seznam skladeb nebo album, které chcete přehrát. Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu Seznam.

Jedním klepnutím na ikonu Opakovat zapnete opakování celého seznamu skladeb nebo alba. Dalším klepnutím na ikonu Opakovat zapnete opakování jedné skladby. Třetím klepnutím na ikonu Opakovat opakování zrušíte.

 

Když je náhodné pořadí zapnuté, uvidíte ikonu zamíchání.

 

Když je opakování zapnuté, uvidíte ikonu opakování nebo ikonu opakování.

 

Další volby

Při přehrávání hudby můžete otáčením korunky Digital Crown nastavit hlasitost.


Další informace

 

1. Texty nejsou k dispozici u všech skladeb. Přečtěte si další informace o textech skladeb v Apple Music.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: