Přehrávání, opakování nebo zamíchání hudby

Na obrazovce Právě hraje můžete pouštět hudbu, zapínat opakování nebo zamíchání a další věci.

Otevření obrazovky Právě hraje na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo telefonu s Androidem

Při přehrávání hudby na iOS zařízení nebo telefonu s Androidem se ve spodní části nebo v pravém spodním rohu zobrazí přehrávač. Klepnutím na něj otevřete obrazovku Právě hraje. Na této obrazovce můžete ovládat přehrávání a hlasitost, vypnout míchání nebo opakování skladeb, stahovat skladby a dělat další akce.

 

        

Zamíchání skladeb

Otevřete obrazovku Právě hraje a sjeďte dolů.

Klepnutím na  nastavíte, aby Hudba seznam vybraných skladeb vždy zamíchala. Každé album, playlist nebo skupina skladeb se pak budou přehrávat v náhodném pořadí.

Dokud budete mít zapnuté zamíchání, uvidíte ikonu . Až ho budete chtít vypnout, klepejte na tlačítko, dokud neuvidíte .

Opakování skladeb

Otevřete obrazovku Právě hraje a sjeďte dolů.

Jedním klepnutím na  zapnete opakování celého playlistu nebo alba. Dalším klepnutím na  zapnete opakování jedné skladby. Třetím klepnutím na  opakování zrušíte.

Dokud budete mít zapnuté opakování, uvidíte ikonu  nebo . Až ho budete chtít vypnout, klepejte na tlačítko, dokud neuvidíte .

Další volby

Pod tlačítka Zamíchat a Opakovat uvidíte na obrazovce Právě hraje text skladby1 a seznam nadcházejících skladeb. Pokud chcete seznam Nadcházející přeuspořádat, podržte ikonu Přesunout a změňte pořadí skladeb. Jestli chcete nějakou skladbu odebrat, přetáhněte ji doleva. Pokud se ikona Přesunout nezobrazuje, vypněte opakování.

Ovládání hudby na Macu nebo PC

Když si pustíte hudbu v iTunes na Macu nebo PC, najdete ovládací prvky v horní části okna iTunes. Tady můžete skladbu vracet zpátky nebo posouvat dopředu, můžete ji pozastavit, změnit její hlasitost, sdílet ji, streamovat ji přes AirPlay a používat další funkce.

Zamíchání skladeb

Kliknutím na  zamícháte skladby v playlistu nebo albu. Dokud budete mít zapnuté zamíchání, uvidíte ikonu  .

Opakování skladeb

Jedním kliknutím na  zapnete opakování celého playlistu nebo alba. Dalším kliknutím na  zapnete opakování jedné skladby. Třetím kliknutím na  opakování zrušíte.

Dokud budete mít zapnuté opakování, uvidíte ikonu  nebo .


     

Otevření Hudby na Apple Watch

Hudbu puštěnou v aplikaci Hudba na Apple Watch Series 3 můžete ovládat buď na obrazovce Právě hraje, nebo přímo v aplikaci Hudba. K poslouchání na Apple Watch budete potřebovat AirPods nebo jiná Bluetooth sluchátka. Pokud chcete ovládat zamíchání nebo opakování, otevřete aplikaci Hudba pomocí Docku.

V aplikaci Hudba můžete spouštět přehrávání, otáčením korunky Digital Crown měnit hlasitost, zapnout opakování nebo zamíchání a dělat další věci.

Zamíchání skladeb

Otevřete aplikaci Hudba a vyberte playlist, interpreta nebo album, které si chcete pustit. Na obrazovce přehrávání klepněte na .

Klepnutím na  nastavíte, aby Hudba seznam vybraných skladeb vždy zamíchala. Každé album, playlist nebo skupina skladeb se pak budou přehrávat v náhodném pořadí.

Dokud budete mít zapnuté zamíchání, uvidíte ikonu . Až ho budete chtít vypnout, klepejte na tlačítko, dokud neuvidíte .

Opakování skladeb

Otevřete aplikaci Hudba a vyberte playlist, interpreta nebo album, které si chcete pustit. Na obrazovce přehrávání klepněte na .

Jedním klepnutím na  zapnete opakování celého playlistu nebo alba. Dalším klepnutím na  zapnete opakování jedné skladby. Třetím klepnutím na  opakování zrušíte.

Dokud budete mít zapnuté opakování, uvidíte ikonu  nebo . Až ho budete chtít vypnout, klepejte na tlačítko, dokud neuvidíte .

Další informace

Funkce Apple Music a iTunes se můžou lišit podle země nebo oblasti.

1 Texty nejsou k dispozici u všech skladeb. Přečtěte si další informace o textech skladeb v Apple Music.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: