Opakování nebo zamíchání hudby

Na obrazovce Právě hraje v aplikaci Hudba můžete zapnout opakování nebo zamíchání hudby.

Opakování playlistu, alba nebo skladby

O zapnutí nebo vypnutí opakování můžete říct Siri. Nebo použijte ovládací prvky v aplikaci Hudba na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch, Macu, zařízení s Androidem anebo na PC v iTunes pro Windows.

Zapnutí nebo vypnutí opakování na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo zařízení s Androidem

 1. Otevřete aplikaci Hudba a pusťte skladbu, album nebo playlist.
 2. Ve spodní části obrazovky klepněte na panelu Právě hraje na skladbu, která právě hraje.
 3. Ve spodní části panelu Právě hraje klepněte na Nacházející .
 4. Opakování můžete zapnout nebo vypnout v horní části panelu Nadcházející:
  • Jestli chcete opakovat album nebo playlist, klepněte na Opakovat , aby se zobrazilo .
  • Jestli chcete opakovat skladbu, klepejte na Opakovat , dokud se nezobrazí .
  • Až budete chtít opakování vypnout, klepejte na  nebo , dokud se nezobrazí .

To, jestli je opakování zapnuté, poznáte na otevřeném panelu Právě hraje podle  nebo .

Zapnutí nebo vypnutí opakování na Macu nebo PC

 1. Na Macu otevřete aplikaci Hudba. Na PC otevřete iTunes pro Windows.
 2. Pusťte skladbu, album nebo playlist.
 3. Opakování můžete zapnout nebo vypnout v horní části okna:
  • Jestli chcete opakovat album nebo playlist, klikněte na Opakovat , aby se zobrazilo .
  • Jestli chcete opakovat skladbu, klikejte na Opakovat , dokud se nezobrazí .
  • Až budete chtít opakování vypnout, klikejte na  nebo , dokud se nezobrazí .


Zapnutí nebo vypnutí opakování na Apple Watch Series 3 a novějších

 1. Připojte k Apple Watch AirPody nebo jiná Bluetooth sluchátka.
 2. Otevřete aplikaci Hudba.
 3. Pusťte skladbu, album nebo playlist.
 4. Klepněte na Nadcházející . Tady můžete zapnout nebo vypnout opakování:
  • Jestli chcete opakovat album nebo playlist, klepněte na Opakovat , aby se zobrazilo .
  • Jestli chcete opakovat skladbu, klepejte na Opakovat , dokud se nezobrazí .
  • Až budete chtít opakování vypnout, klepejte na  nebo , dokud se nezobrazí .

Zamíchání hudby

O zapnutí nebo vypnutí zamíchání můžete říct Siri. Nebo použijte ovládací prvky v aplikaci Hudba na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch, Macu, zařízení s Androidem anebo na PC v iTunes pro Windows.

Zapnutí nebo vypnutí zamíchání na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo zařízení s Androidem

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Otevřete album nebo playlist.
  • Zamíchání zapnete tak, že v horní části obrazovky klepnete na Zamíchat.
  • Až budete chtít zamíchání vypnout, klepněte ve spodní části obrazovky na hrající skladbu. Otevře se panel Právě hraje, kde klepněte na  a potom na .

Chcete zjistit, jestli je zamíchání zapnuté? Klepněte ve spodní části obrazovky na hrající skladbu. Otevře se panel Právě hraje, kde hledejte ikonu .

Zapnutí nebo vypnutí zamíchání na Macu nebo PC

 1. Na Macu otevřete aplikaci Hudba. Na PC otevřete iTunes pro Windows.
 2. Vyberte kategorii z knihovny, například Skladby, Umělci nebo Alba. Taky můžete klepnout na album nebo playlist.
  • Zamíchání zapnete tak, že v horní části okna klepnete na Zamíchat . Když je zamíchání zapnuté, uvidíte ikonu .
  • Zamíchání vypnete kliknutím na Zamíchat . Když je zamíchání vypnuté, uvidíte ikonu .


Zapnutí nebo vypnutí zamíchání na Apple Watch Series 3 a novějších

 1. Připojte k Apple Watch AirPody nebo jiná Bluetooth sluchátka.
 2. Otevřete aplikaci Hudba.
 3. Pusťte album nebo playlist.
 4. Klepněte na Zamíchat .

Alba a skladby můžete zamíchat taky v knihovně. Přejděte do části Knihovna, klepněte na Alba nebo Skladby a potom na Zamíchat vše.

Až budete chtít zamíchání vypnout, klepněte na Nadcházející  a potom na Zamíchat . Když je zamíchání vypnuté, uvidíte ikonu .


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: