Uspořádávání e-mailů do schránek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V aplikaci Mail na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch máte několik možností, jak si udržovat pořádek v e-mailech. Můžete je organizovat do schránek, zvýrazňovat je značkami nebo funkcí VIP a využívat další funkce. 

Používání schránek

Schránky jsou složky, do kterých můžete zařazovat e-maily. V aplikaci Mail máte několik výchozích schránek, jako Příchozí, Odeslané a Koš. A k tomu si můžete vytvářet vlastní. Pomocí označování a funkce VIP pak můžete některé e-maily zvýraznit.

Vytváření vlastních schránek

Vlastními schránkami si e-maily můžete roztřídit do kategorií, třeba na pracovní, rodinné a další. Uděláte to takhle:

 1. V seznamu Schránky klepněte v pravém horním rohu na Upravit a pak na Nová schránka. 
 2. Zadejte název schránky. Pokud máte na zařízení nastaveno víc e-mailových účtů, klepněte na Umístění schránky a vyberte účet, ve kterém chcete schránku vytvořit.
 3. Klepněte na Uložit a pak klepněte na Hotovo.

Novou schránku najdete v seznamu schránek v účtu, ve kterém jste ji vytvořili. Pro vlastní schránku si taky můžete vytvořit zkratku, aby se vždy zobrazovala na začátku seznamu schránek.

 

Přesouvání e-mailů do schránek

Až si vytvoříte vlastní schránky, můžete do nich přesouvat e-maily. Uděláte to takhle: 

 1. V Mailu přejděte do schránky Příchozí. 
 2. V pravém horním rohu klepněte na Upravit.
 3. Vyberte e-maily a klepněte na Přesunout.
 4. Vyberte schránku, do které chcete e-maily přesunout.

 

Smazání schránky

Když smažete vlastní schránku, nevratně ze svého účtu odstraníte všechny e-maily, které obsahuje. Než schránku smažete, můžete e-maily přesunout do jiné schránky.

Jak smazat schránku:

 1. Přejděte do seznamu Schránky a v pravém horním rohu klepněte na Upravit.
 2. Klepněte na schránku, kterou chcete smazat.
 3. Klepněte na Smazat schránku.
 4. Klepněte na Smazat a pak na Hotovo.

Smazat můžete jen vlastní schránky.

Používání schránky VIP

V aplikaci Mail si můžete vybrané lidi nastavit jako VIP, abyste měli lepší přehled o e-mailech, které vám pošlou. Vedle jména VIP se v záhlaví zprávy zobrazuje hvězdička . Mezi schránkami máte i schránku VIP.

Jestli ji nemůžete najít, ujistěte se, že je zapnutá. Přejděte do Mailu, klepněte na Upravit a podívejte se, jestli je v seznamu schránek vybraná i schránka VIP.

Přidání VIP

 1. Otevřete e-mail. 
 2. V záhlaví zprávy klepněte na jméno nebo e‑mailovou adresu odesílatele. 
 3. Klepněte na Přidat do VIP.

Mail tuto VIP přidá do schránky VIP. 

Změna upozornění na VIP

 1. Otevřete Mail. 
 2. Vedle VIP klepněte na .
 3. Klepněte na Upozornění na VIP.
 4. Vyberte upozornění, která chcete nastavit.

Můžete taky přejít na obrazovku Nastavení > Oznámení > Mail, klepnout na VIP a zvolit, jakým způsobem se mají oznámení o VIP zobrazovat.

Označování e‑mailů

E-maily si můžete označovat, abyste v nich měli přehled. Značky se dokonce dají rozlišit různými barvami. Vedle označeného e-mailu uvidíte ve vlákně e-mailů vlaječku .

 

Používání výchozí vlaječky:

 1. Přejděte do schránky s e-mailem, který chcete označit.
 2. Přejeďte přes e-mail prstem doleva.
 3. Klepněte na Označit.

V iOS 13 a iPadOS můžete změnit barvu vlaječky: Uděláte to takhle:

 1. Otevřete vlákno e-mailu. 
 2. Klepněte na tlačítko Odpovědět .
 3. Vyberte barvu vlaječky, kterou chcete použít.

 

Vyhledání označených e-mailů

 1. Otevřete aplikaci Mail.
 2. V pravém horním rohu klepněte na Upravit.
 3. Vyberte Označené.
 4. Klepněte na Hotovo.

Blokování odesílatelů

V aplikaci Mail nebo v Nastaveních můžete zablokovat e-maily od konkrétních odesílatelů. V aplikaci Mail je zablokujete takhle:

 1. Otevřete e-mail, který chcete zablokovat.
 2. V horní části zprávy klepněte na jméno nebo e‑mailovou adresu odesílatele.
 3. Klepněte na Zablokovat kontakt. 

 

V Nastaveních můžete zablokovat uložený kontakt:

 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Pošta. 
 2. Klepněte na Zablokováno. 
 3. Sjeďte na obrazovce úplně dolů a klepněte na Přidat nový.
 4. Zadejte kontakt, který chcete zablokovat.

Jak zobrazit zablokované kontakty:

 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Pošta. 
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Zablokováno. 

Když zablokujete e-mail, ve výchozím nastavení se označí jako zablokovaný, ale zůstane vám ve schránce. Pokud tohle nastavení chcete změnit:

 1. Přejděte do Nastavení > Pošta.
 2. Klepněte na Zprávy od zablokovaných odesilatelů. 
 3. Potom vyberte „Nedělat nic“, „Označit jako zablokované, ponechat v příchozích“, nebo „Přesunout do koše“.

 

Datum zveřejnění: