Použití schránek k organizování e-mailů na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V Mailu můžete vytvářet schránky a organizovat tak svoje e-maily, případně můžete pomocí dynamických schránek třídit poštu automaticky. Pro schránky můžete vytvářet zkratky, měnit jejich uspořádání a provádět s nimi další věci.

Co je schránka?Schránka je složka, do které můžete své e-maily zařazovat. V aplikaci Mail můžete použít jak standardní schránky – Příchozí, Odeslané, Koncepty a Koš, nebo můžete vytvářet schránky vlastní. Pokud v Mailu chcete třídit poštu automaticky, můžete použít dynamické schránky.

Prohledávání, vytváření a správa schránek vašeho poštovního účtu se provádí v Mailu v seznamu Schránky. Pokud jste ve schránce Příchozí, klepnutím na  v levém horním rohu otevřete seznam Schránky.

Dynamické schránky

Automatické třídění e-mailů pomocí dynamických schránek

V dynamických schránkách najdete všechny e-maily, které splňují určitá kritéria, například nepřečtené zprávy nebo zprávy od důležitých lidí, takže je máte vždy pohodlně na jednom místě. Mail pro vás dynamické schránky vytváří automaticky.

Dynamické schránky můžete zobrazit nebo skrýt po klepnutí na volbu Upravit v pravém horním rohu seznamu schránek. Vyberte dynamické schránky, které chcete zobrazovat, a nakonec klepněte na Hotovo.

Klepnutím na dynamickou schránku, například Dnes, zobrazíte e-maily splňující dané kritérium.

Vytváření vlastních schránek

Vytváření vlastních schránek

Vlastní schránky můžete použít pro třídění e-mailů do kategorií, například pracovní, rodinné apod. Uděláte to takto:

 1. V seznamu Schránky klepněte v pravém horním rohu na Upravit a pak na volbu Nová schránka. 
 2. Zadejte název schránky. Máte-li v zařízení nastaveno více e-mailových účtů, klepněte na Umístění schránky a vyberte účet, ve kterém chcete schránku vytvořit.
 3. Klepněte na Uložit a pak klepněte na Hotovo.

Novou schránku najdete v seznamu schránek v účtu, ve kterém jste ji vytvořili. Můžete také vytvořit zkratku pro vlastní schránku, aby se vždy zobrazovala na začátku seznamu schránek.

Přesouvání e-mailů do schránek

Když máte vytvořené vlastní schránky, můžete do nich začít e-maily přesouvat. Uděláte to takto:

Přesunutí e-mailu

Přesunutí e-mailu

Přejeďte prstem doleva přes e-mail ve schránce Příchozí a klepněte na Další. Klepněte na Přesunout zprávu a pak vyberte cílovou schránku.
 

Přesunutí více e-mailů

Přesunutí více e-mailů

Klepněte na Upravit v pravém horním rohu schránky Příchozí. Klepněte na požadované e-maily, pak dole na Přesunout a vyberte cílovou schránku.
 

Jak používat 3D Touch

Jak používat 3D Touch

Přitlačte* na e-mail ve schránce Příchozí, pak přejeďte prstem nahoru a klepněte na Přesunout zprávu. Potom vyberte schránku, do které chcete e-mail přesunout.
 

* 3D Touch je k dispozici na iPhonu 6s a novějším.

Správa schránek

Ke schránkám můžete přidávat zkratky pro rychlý přístup, můžete měnit jejich pořadí nebo je odstraňovat.

Přidání zkratky

Přidání zkratky pro vlastní schránky

Když chcete, aby se určitá vlastní schránka vždy zobrazovala na začátku seznamu, můžete pro ni vytvořit zkratku.

 1. Klepněte na Upravit v pravém horním rohu seznamu Schránky.
 2. Posuňte se trochu dolů a vyberte Přidat schránku. 
 3. Klepněte na schránku, pro kterou chcete zkratku vytvořit. Pokud máte více účtů, klepněte nejprve na účet a pak na požadovanou schránku.
 4. Klepněte na Hotovo.

Uspořádání poštovních schránek

Změna pořadí schránek v seznamu Schránky

 1. Klepněte na Upravit v pravém horním rohu seznamu Schránky.
 2. Podržte prst na symbolu pořadí vedle požadované schránky a přetáhněte ji na požadované místo v seznamu.
 3. Klepněte na Hotovo.

Smazání schránky

Smazání vlastní schránky

Když smažete vlastní schránku, nevratně ze svého účtu odstraníte všechny e-maily, které obsahuje. Než schránku smažete, můžete e-maily přesunout do jiné schránky.

Postup smazání schránky:

 1. Přejděte do seznamu Schránky a klepněte na Upravit v pravém horním rohu.
 2. Klepněte na schránku, kterou chcete smazat.
 3. Klepněte na Smazat schránku.
 4. Klepněte na Odstranit a pak klepněte na Hotovo.

Smazat můžete jen vlastní schránky.

Další možnosti práce s poštou

Datum zveřejnění: