Změna velikosti písma nebo úrovně zoomu webových stránek v Safari

V Safari 10 v macOS Sierra můžete upravovat velikost písma nebo úroveň zoomu pro lepší zobrazování webových stránek.

Změna velikosti písma

Na stránkách, které si prohlížíte v Safari v macOS Sierra, můžete zvětšit nebo zmenšit jenom velikost písma. Safari si vaše nastavení bude pamatovat, dokud nesmažete historii. 

  • Velikost písma zvětšíte stiskem kláves Option-Command-znaménko plus (+).
  • Velikost písma zmenšíte stiskem kláves Option-Command-znaménko mínus (-).

Nebo můžete přejít do nabídky Zobrazení a se stisknutou klávesou Option zvolit možnost Zvětšit text nebo Zmenšit text.

Změna úrovně zvětšení

Na stránkách, které si prohlížíte v Safari v macOS Sierra, můžete zvětšit nebo zmenšit úroveň zoomu texu i obrázků. Safari si vaše nastavení bude pamatovat, dokud nesmažete historii. 

  • Úroveň zoomu zvětšíte stiskem kláves Command-znaménko plus (+).
  • Úroveň zoomu zmenšíte stiskem kláves Command-znaménko mínus (-).

Nebo přejděte do nabídky Zobrazení a vyberte možnost Zvětšit nebo Zmenšit.

Velikost písma a úroveň zoomu obnovíte smazáním historie

Když smažete historii, webové stránky se vrátí na svou původní velikost písma nebo úroveň zoomu.

V nabídce Historie vyberte možnost Smazat historii. Pak klikněte ještě jednou na Smazat historii.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: