Přidávání cen akcií a směnných kurzů do tabulek v Numbers

Ať sledujete svoje investice na důchod, šetříte na vysokoškolské studium, nebo se věnujete finančním průzkumům, v Numbers můžete vytvářet tabulky, které z internetu dokážou stahovat data o akciích a směnných kurzech. 

Přidávání informací o akciových titulech to tabulky

 1. Klepněte nebo klikněte na buňku, do které chcete přidat informace o akciovém titulu.1 
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na  > Kurz akcií. K zobrazení této možnosti může být potřeba táhnout prstem nahoru.

  • Na Macu klikněte na  a pak zvolte Kurz akcií.
 2. Vyberte v seznamu požadovaný akciový titul. Pokud chcete vyhledat nějaký konkrétní akciový titul, zadejte název společnosti nebo akciový symbol. 
 3. Zvolte atribut, který chcete sledovat. 
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na atribut, který v této buňce chcete sledovat. Sledovaný atribut má vedle sebe symbol . Klepněte na Hotovo.
  • Na Macu zvolte v rozevírací nabídce Atribut, jaké informace chcete v této buňce sledovat. Klikněte mimo dialogové okno.

Informace o akciových titulech taky můžete do buňky vložit pomocí vzorce STOCK. Pokud chcete zobrazit aktualizované informace k ukončení obchodování předchozího dne nebo změnit sledovaný atribut, klikněte dvakrát na buňku. Pokud chcete vzorec STOCK změnit, klikněte dvakrát na akciový titul a pak na Upravit jako vzorec.

1Abyste mohli přidávat informace o akciích, musíte být připojeni k internetu. Pokud je volba Kurz akcií ztlumená, může to znamenat, že není dostupný internet. Zkontrolujte připojení k síti. Když jste offline, všechny buňky, které aktivně stahují informace z internetu, jsou prázdné.

Atributy akciových titulů, které můžete sledovat

Při úpravách vzorce STOCK můžete pomocí následujících řetězců a číslic zobrazit různé údaje: 

 • „cena“ (0 nebo vynechané): Cena akcie určeného titulu v okamžiku ukončení obchodování předchozího obchodního dne.
 • „název“ (1): celý název akciového titulu nebo společnosti.
 • „změna“ (2): Rozdíl mezi cenou při poslední transakci předchozího obchodního dne a cenou při uzavření obchodování den předtím. Pokud akciový titul v tomto intervalu nebyl obchodován, jako změna je uvedena hodnota 0.
 • „procentní změna“ (3): Změna dvou posledních cen titulu v okamžiku ukončení obchodování v procentech.
 • „otevírací cena“ (4): počáteční cena, za kterou se akciový titul obchodoval při zahájení obchodování v předchozím obchodním dni.
 • „maximum“ (5): Nejvyšší cena, které titul dosáhl během předchozího obchodního dne.
 • „minimum“ (6): Nejnižší cena, které titul dosáhl během předchozího obchodního dne.
 • „tržní kapitalizace“ (7): celková tržní hodnota všech akcií v oběhu v předchozím obchodním dni. Tato hodnota je kalkulována jako celkový počet akcií v oběhu vynásobený cenou za akcii.
 • „objem“ (8): počet akcií daného titulu, které v předchozím obchodním dni změnily majitele.
 • „výnos“ (9): poměr mezi roční dividendou (finanční výplatou) a cenou akcie, jako procento z ceny akcie.
 • „jednoroční cíl“ (10): odhad jednoroční cílové ceny, což je medián cílové ceny podle odhadu analytiků sledujících daný akciový titul.
 • „maximum za 52 týdnů“ (11): nejvyšší tržní cena akciového titulu za posledních 52 týdnů.
 • „minimum za 52 týdnů“ (12): nejnižší tržní cena akciového titulu za posledních 52 týdnů.
 • „prům. objem za 3 měsíce“ (15): měsíční průměr kumulativního objemu obchodování v posledních 3 měsících vyděleného 22 dny.
 • „beta“ (16): míra volatility (systematického rizika) cenného papíru nebo komodity v porovnání s celkovým trhem.
 • „měna“ (19): měna, ve které je stanovena cena akciového titulu.
 • „roční dividenda“ (20): výše roční dividendy (finanční výplaty) na akcii.
 • „eps“ (21): zisk na akcii – kalkulovaný jako celkový zisk společnosti vydělený počtem akcií v oběhu (akciové tituly, které jsou právě drženy všemi akcionáři).
 • „burza“ (22): akciová burza, na které je akciový titul obchodován (například NYSE, NASDAQ, Euronext atd.).
 • „poměr ceny a zisku“ (23): poměr ceny a zisku vypočítaný vydělením aktuální tržní ceny akcií výnosem na akcii za posledních 12 měsíců.
 • „předchozí zavření“ (24): uzavírací cena akciového titulu v obchodním dni před posledním ohlášeným obchodem.
 • „symbol“ (25): akciový symbol (ticker) jednoznačně identifikující akciový titul.

Sledování historie akciového titulu

Pokud chcete sledovat historii konkrétního akciového titulu, použijte vzorec STOCKH. Při přidávání vzorce musíte definovat tyto atributy:

 • Symbol: zkratka uzavřená v rovných uvozovkách, která jedinečně identifikuje veřejně obchodované akciové tituly na konkrétním akciovém trhu, nebo odkaz na buňku obsahující daný symbol.
 • Atribut: Nepovinná hodnota určující, který atribut akcie se má načíst. Numbers automaticky navrhnou atribut „uzavírací cena“. Místo uzavírací ceny si můžete zvolit atributy otevírací cena, maximum, minimum nebo objem.
 • Datum: datum, pro které chcete historické informace o ceně akciového titulu.

Přidávání směnných kurzů do tabulky

Pokud v tabulce chcete používat směnné kurzy získávané z internetu, můžete použít vzorec CURRENCY. Při přidávání vzorce musíte definovat tyto atributy:

 • Měna-1: toto je kód měny, ze které provádíte převod. Řetězec musí být uzavřený v rovných uvozovkách.
 • Měna-2: toto je kód měny, do které provádíte převod. Řetězec musí být uzavřený v rovných uvozovkách.

Pro třetí atribut Numbers automaticky navrhnou atribut „cena“. Když zadáte hodnotu 0 nebo tuto položku úplně vynecháte, buňka bude zobrazovat směnný kurz mezi měnou-1 a měnou-2 vyjádřený v měně-2.

 

Atributy měny, které můžete sledovat

Při úpravách vzorce si můžete prostřednictvím libovolného z následujících řetězců nebo číslic zobrazit různé údaje:

 • „název“ (1): kódy zadaných měn zobrazených ve vzorci pro výpočet směnného kurzu.
 • „změna“ (2): Rozdíl mezi směnným kurzem na konci obchodování ve dvou posledních pracovních dnech.
 • „procentní změna“ (3): Změna směnného kurzu ve dvou posledních okamžicích ukončení obchodování.
 • „otevírací cena“ (4): směnný kurz při zahájení obchodování v předchozí pracovní den.
 • „maximum“ (5): nejvyšší směnný kurz předchozího pracovního dne.
 • „minimum“ (6): nejnižší směnný kurz předchozího pracovního dne.
 • „maximum za 52 týdnů“ (7): nejvyšší směnný kurz za posledních 52 týdnů.
 • „minimum za 52 týdnů“ (8): nejnižší směnný kurz za posledních 52 týdnů.

Sledování historie směnného kurzu

Pokud chcete sledovat historii konkrétního směnného kurzu, použijte vzorec CURRENCYH. Při přidávání vzorce musíte definovat tyto atributy:

 • Měna-1: kód měny, ze které provádíte převod. Měna-1 je řetězec uzavřený v rovných uvozovkách.
 • Měna-2: kód měny, do které provádíte převod. Měna-2 je řetězec uzavřený v rovných uvozovkách.
 • Atribut: Nepovinná hodnota určující, který atribut měny se má načíst. Numbers automaticky navrhnou atribut „uzavírací cena“. Místo uzavírací ceny ale můžete zadat i maximum, minimum nebo jakýkoli jiný atribut měny (viz Atributy měny, které můžete sledovat).
 • Datum: datum, pro které chcete historické informace o směnném kurzu.

 

 

Datum zveřejnění: