Přidávání cen akcií a směnných kurzů do tabulek v Numbers

Pokud chcete sledovat svoje investice na penzi, šetřit na studia na vysoké škole nebo provádět finanční průzkumy, můžete v Numbers vytvářet tabulky, které z internetu dokážou stahovat data o akciových titulech a směnných kurzech. 

Přidávání informací o akciových titulech to tabulky

 1. Klepněte nebo klikněte na buňku, do které chcete přidat informace o akciovém titulu.
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Buňka > Kurz akcií. K zobrazení této možnosti může být potřeba táhnout prstem nahoru.
  • Na Macu klikněte na tlačítko Vložit  a vyberte Kurz akcií.
 2. Vyberte v seznamu požadovaný akciový titul. Pokud chcete vyhledat nějaký konkrétní akciový titul, zadejte název společnosti nebo akciový symbol. 
 3. Zvolte atribut, který chcete sledovat. 
  • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na atribut, který v této buňce chcete sledovat. Vlevo od sledovaného atributu je symbol . Klepněte na Hotovo.
  • Na Macu zvolte v rozevírací nabídce Atribut, jaké informace chcete v této buňce sledovat. Klikněte mimo dialogové okno.

Pokud chcete zobrazit aktuální informace (k okamžiku včerejšího ukončení obchodování) nebo změnit sledovaný atribut, dvakrát na buňku klikněte nebo klepněte.

Informace o akciích můžete do buněk zadávat a upravovat je i pomocí vzorce STOCK. Vzorec STOCK se používá takto:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na buňku, potom na Buňka a nakonec na Upravit vzorec.
 • Na Macu dvakrát klikněte na buňku a potom klikněte na Upravit jako vzorec.

Abyste mohli přidávat informace o akciích, musí být vaše zařízení online (připojené k internetu). Pokud je Kurz akcií neaktivní, je vaše zařízení pravděpodobně offline. Zkontrolujte připojení k síti. Když jste offline, buňka s informacemi o akciích zobrazuje data, která byla k dispozici, když bylo zařízení naposledy online. Nová buňka přidaná v režimu offline je prázdná.


Atributy akciových titulů, které můžete sledovat

Při úpravách vzorce STOCK můžete pomocí následujících řetězců a číslic zobrazit různé údaje: 

 • „cena“ (0 nebo vynechané): Cena určené akcie k okamžiku včerejšího ukončení obchodování.
 • „název“ (1): Celý název akcie nebo společnosti.
 • „změna“ (2): Rozdíl mezi cenou při poslední transakci předchozího obchodního dne a cenou při uzavření obchodování den předtím. Pokud akciový titul v tomto intervalu nebyl obchodován, jako změna je uvedena hodnota 0.
 • „procentní změna“ (3): Změna mezi cenami akcie ve dvou posledních okamžicích ukončení obchodování.
 • „otevírací cena“ (4): Počáteční cena, za kterou se s akcií obchodovalo při zahájení obchodování v předchozím obchodním dni.
 • „maximum“ (5): Nejvyšší cena, které akcie dosáhla během předchozího obchodního dne.
 • „minimum“ (6): Nejnižší cena, které akcie dosáhla během předchozího obchodního dne.
 • „tržní kapitalizace“ (7): Celková tržní hodnota všech akcií v oběhu v předchozím obchodním dni. Tato hodnota je kalkulována jako celkový počet akcií v oběhu vynásobený cenou za akcii.
 • „objem“ (8): Počet akcií daného titulu, které v předchozím obchodním dni změnily majitele.
 • „výnos“ (9): Poměr mezi roční dividendou (finanční výplatou) a cenou akcie, jako procento z ceny akcie.
 • „jednoroční cíl“ (10): Odhad jednoroční cílové ceny, což je medián cílové ceny podle odhadu analytiků sledujících dané akcie.
 • „maximum za 52 týdnů“ (11): Nejvyšší tržní cena akcie za posledních 52 týdnů.
 • „minimum za 52 týdnů“ (12): Nejnižší tržní cena akcie za posledních 52 týdnů.
 • „prům. objem za 3 měsíce“ (15): Měsíční průměr kumulativního objemu obchodování v posledních 3 měsících vyděleného 22 dny.
 • „beta“ (16): Míra volatility (systematického rizika) cenného papíru nebo komodity v porovnání s celkovým trhem.
 • „měna“ (19): Měna, ve které je cena akcií uvedená.
 • „roční dividenda“ (20): Výše roční dividendy (finanční výplaty) na akcii.
 • „eps“ (21): Zisk na akcii – kalkulovaný jako celkový zisk společnosti vydělený počtem akcií v oběhu (akcie, které jsou právě drženy všemi akcionáři).
 • „burza“ (22): Akciová burza, na které se s akcií obchoduje (například NYSE, NASDAQ, Euronext atd.).
 • „poměr ceny a zisku“ (23): Poměr ceny a zisku vypočítaný vydělením aktuální tržní ceny akcií výnosem na akcii za posledních 12 měsíců.
 • „předchozí zavření“ (24): Uzavírací cena akcie v obchodním dni před posledním ohlášeným obchodem.
 • „symbol“ (25): Akciový symbol (ticker) sloužící jako jednoznačný identifikátor akcie.


Sledování historie akciového titulu

Pokud chcete sledovat historii konkrétního akciového titulu, použijte vzorec STOCKH. Při přidávání vzorce musíte definovat tyto atributy:

 • Symbol: Zkratka uzavřená v rovných uvozovkách, která slouží jako jedinečný identifikátor veřejně obchodovaných akcií na konkrétním akciovém trhu; případně odkaz na buňku obsahující daný symbol.
 • Atribut: Nepovinná hodnota určující, který atribut akcie se má načíst. Numbers automaticky navrhnou atribut „uzavírací cena“. Místo uzavírací ceny si můžete zvolit atributy otevírací cena, maximum, minimum nebo objem.
 • Datum: Datum, pro které chcete historické informace o ceně akciového titulu.


Přidávání směnných kurzů do tabulky

Pokud v tabulce chcete používat směnné kurzy získávané z internetu, můžete použít vzorec CURRENCY. Při přidávání vzorce musíte definovat tyto atributy:

 • Měna-1: Kód měny, ze které převádíte. Řetězec musí být uzavřený v rovných uvozovkách.
 • Měna-2: Kód měny, do které převádíte. Řetězec musí být uzavřený v rovných uvozovkách.

Pro třetí atribut Numbers automaticky navrhnou atribut „cena“. Když zadáte hodnotu 0 nebo tuto položku úplně vynecháte, buňka bude zobrazovat směnný kurz mezi měnou-1 a měnou-2 vyjádřený v měně-2.
 

Atributy měny, které můžete sledovat

Při úpravách vzorce si můžete prostřednictvím libovolného z následujících řetězců nebo číslic zobrazit různé údaje:

 • „cena“ (0 nebo vynechané): Aktuální směnný kurz, vyjádřený v měně-2.
 • „název“ (1): Kódy zadaných měn, jak se zobrazují ve vzorci pro výpočet směnného kurzu.
 • „změna“ (2): Rozdíl mezi směnným kurzem na konci obchodování ve dvou posledních pracovních dnech.
 • „procentní změna“ (3): Změna směnného kurzu ve dvou posledních okamžicích ukončení obchodování.
 • „otevírací cena“ (4): Směnný kurz při zahájení obchodování v předchozí pracovní den.
 • „maximum“ (5): Nejvyšší směnný kurz předchozího pracovního dne.
 • „minimum“ (6): Nejnižší směnný kurz předchozího pracovního dne.
 • „maximum za 52 týdnů“ (7): Nejvyšší směnný kurz za posledních 52 týdnů.
 • „minimum za 52 týdnů“ (8): Nejnižší směnný kurz za posledních 52 týdnů.
   

Sledování historie směnného kurzu

Pokud chcete sledovat historii konkrétního směnného kurzu, použijte vzorec CURRENCYH. Při přidávání vzorce musíte definovat tyto atributy:

 • Měna-1: Kód měny, ze které převádíte. Měna-1 je řetězec uzavřený v rovných uvozovkách.
 • Měna-2: Kód měny, do které převádíte. Měna-2 je řetězec uzavřený v rovných uvozovkách.
 • Atribut: Nepovinná hodnota určující, který atribut měny se má načíst. Numbers automaticky navrhnou atribut „uzavírací cena“. Místo uzavírací ceny si můžete zvolit atributy otevírací cena, maximum nebo minimum.
 • Datum: Datum, pro které chcete historické informace o směnném kurzu.
Datum zveřejnění: