Použití alba Lidé ve Fotkách na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Aplikace Fotky rozpoznává tváře lidí na vašich fotkách a zařazuje je do skupin. Můžete pojmenovat lidi na svých fotografiích, označit oblíbené fotky a dělat další věci.

Jak to funguje

Aplikace Fotky prohledává vaše fotografie a rozpoznává na nich lidi, scény a objekty. Podle počtu fotek, které máte, si z nich můžete nechat udělat vzpomínkový film. A když máte zapnuté Fotky na iCloudu, lidé, které máte rádi nebo které pojmenujete, budou synchronizovaní na všech vašich zařízeních Apple.

Vyhledání člověka v albu Lidé

Aplikace Fotky organizuje obrázky lidí do alba Lidé. Ke každému člověku, kterého rozpozná, automaticky přiřadí miniaturu. Vyhledání někoho v albu Lidé:

 1. Otevřete aplikaci Fotky.
 2. Klepněte na panel Alba.
 3. Klepněte na album Lidé. 

Pokud jste v aplikaci Fotky někoho pojmenovali, najdete ho taky na panelu Hledat. Stačí klepnout na Hledat  a zadat jméno.

Přidání člověka do alba Lidé

 1. Otevřete fotku člověka, kterého chcete přidat, a přejetím prstem nahoru zobrazte jeho miniaturu v části Lidé.
 2. Klepněte na miniaturu, pak na Přidat jméno a zadejte jméno daného člověka, nebo klepněte na jméno, pokud se objeví.
 3. Klepněte na Další a potom na Hotovo.

Přiřazení jména k tváři

Fotky nabízejí jména z vašich kontaktů, ale můžete ručně přidat jméno někomu, kdo už ve vašem albu Lidé je. Uděláte to takto:

 1. Otevřete album Lidé a klepněte na miniaturu člověka, kterého chcete pojmenovat.
 2. Nahoře na obrazovce klepněte na Přidat jméno.
  iPhone znázorňující, jak ve Fotkách někoho pojmenovat
 3. Vyberte jméno člověka, pokud se zobrazí, nebo ho napište celé.
 4. Klepněte na Další a potom na Hotovo.

Sloučení fotografií stejného člověka

Někdy je stejný člověk identifikován ve vašem albu Lidé ve více než jedné skupině. Skupiny sloučíte do jedné tím, že klepnete na Vybrat a potom klepnutím vyberete všechny miniatury stejného člověka. V pravém dolním rohu klepněte na Sloučit. Skupiny se dají sloučit i tím, že jim dáte stejné jméno.

Použití volby „Nabízet méně“ v albu Lidé

V iOS 14 vám Fotky můžou nabízet určité lidi méně často. Tím se upraví způsob, jakým Fotky spravují vaše Vzpomínky, doporučené fotografie a fotografie, které se objevují ve widgetu Fotky – takže uvidíte méně fotek těchto lidí. Uděláte to takto:

 1. Otevřete album Lidé a klepněte na miniaturu daného člověka.
 2. Klepněte na tlačítko Další tlačítko Další v pravém horním rohu.
  iPhone znázorňující, jak v albu Lidé někoho méně často nabízet
 3. Klepněte na „Osobu [jméno] nabízet méně“. 
 4. Dalším klepnutím volbu potvrďte.

Pokud se rozhodnete někoho méně nabízet, budete muset resetovat nastavení Vzpomínek, aby se daný člověk znovu zobrazoval v albu Lidé. Přejděte do Nastavení > Fotky, klepněte na Resetovat návrhy vzpomínek a pak potvrďte klepnutím na Resetovat.

Místo toho, abyste si někoho nechali méně nabízet, ho můžete z alba Lidé odebrat. Postupujte podle kroků 1–2 a klepněte na „Odstranit osobu [jméno] z Oblíbených“. Odebrané lidi můžete kdykoli přidat zpět.

Přidání lidí k oblíbeným

Abyste se snáz dostali k lidem, které si zobrazujete nejčastěji, přidejte si je do oblíbených. Pokud jste dosud nenastavili žádné oblíbené lidi, uvidíte na fotkách ikonu Oblíbené . Chcete-li někoho označit jako oblíbeného, klepněte na ikonu Oblíbené .

iPhone předvádějící, jak ve Fotkách někoho označit jako oblíbeného

Můžete taky klepnout na miniaturu člověka, klepnout na tlačítko Další tlačítko Další a pak na „Přidat [jméno] do oblíbených“. Chcete-li jako oblíbené označit víc lidí najednou, klepněte na Vybrat, klepněte na každého člověka, kterého chcete označit jako oblíbeného, a potom klepněte na Oblíbené v dolní části alba Lidé.

Změna miniatury tváře

Aplikace Fotky ke každému člověku, kterého rozpozná, automaticky přiřadí miniaturu. Pokud chcete jako miniaturu použít jinou fotku, můžete ji změnit na obrazovce s fotkami daného člověka. Uděláte to takto: 

 1. Otevřete album Lidé a klepněte na člověka.
 2. Klepněte na Vybrat a pak na Zobrazit tváře, abyste se na každé fotografii zaměřili jen na obličej.
 3. Klepněte na fotku, kterou chcete použít.
  iPhone znázorňující, jak ve Fotkách změnit miniaturu člověka
 4. Klepněte na tlačítko Sdílet tlačítko Sdílet a pak na Nastavit jako titulní fotku.

Oprava špatně přiřazených tváří a jmen

Pokud si ve sbírce všimnete fotky nějakého člověka, který byl špatně identifikován, můžete ji odebrat. Uděláte to takto: 

 1. V albu Lidé klepněte na člověka.
 2. Klepněte na Vybrat a pak na Zobrazit tváře, abyste se na každé fotografii zaměřili jen na obličej.
 3. Klepněte na všechny fotky, které k tomuto člověku nepatří.
 4. Klepněte na tlačítko Sdílet tlačítko Sdílet a pak na volbu Ne tato osoba.

Datum zveřejnění: