Funkce Lidé ve Fotkách na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Prohlížejte si fotky podle toho, co je na nich za lidi nebo skupiny. Aplikace Fotky rozeznává a seskupuje tváře lidí na fotkách. Vy si je pak můžete pojmenovat nebo přidat do oblíbených.

Jak to funguje

Fotky můžete třídit podle svých nejoblíbenějších námětů – lidí, se kterými trávíte čas. Vyspělé technologie rozpoznávání obrazu v aplikaci Fotky projdou všechny vaše fotky a najdou na nich lidi, scény a předměty. Snadno se tak podíváte na ty nejhezčí fotky, videa a Live Photos kohokoli z vaší fotografické sbírky. A pokud daného člověka máte na dost fotkách, můžete z nich vytvořit vzpomínkové video. Jestli máte zapnutou knihovnu fotografií na iCloudu, budou se lidé, které pojmenujete nebo přidáte do oblíbených, synchronizovat mezi všemi vašimi zařízeními s iOS 11 a macOS High Sierra nebo novějším.

Vyhledání přátel v albu Lidé

Aplikace Fotky zobrazuje fotky vašich přátel v albu Lidé. Ke každému člověku, kterého rozpozná, automaticky přiřadí miniaturu.

 1. Otevřete aplikaci Fotky.
 2. Klepněte na panel Alba.
 3. Klepněte na album Lidé. 

Chcete, aby se v albu zobrazovalo víc lidí? Jednoduše otevřete fotku někoho, koho chcete přidat, a přejeďte prstem nahoru. V části Lidé uvidíte jeho miniaturu. Klepněte na miniaturu. Klepněte na Přidat jméno a zadejte jméno nebo ho vyberte ze seznamu. Klepněte na Další > Hotovo. Pokud používáte iOS 10, klepněte v albu Lidé na Přidat lidi. Vyberte miniatury lidí, které chcete zobrazit, a klepněte na Přidat.

     

Přiřazení jmen k tvářím

Pro lepší přehled ve fotkách si k lidem přijdete jména. Fotky inteligentně navrhují jména lidí z vašich kontaktů, ale můžete je zadat i ručně.

 1. Klepněte na tvář člověka, ke kterému chcete přidat jméno.
 2. Nahoře na obrazovce klepněte na Přidat jméno.
 3. Vyberte jméno nebo ho napište. Pokud máte iOS 11, klepněte na Další.
 4. Klepněte na Hotovo. 

Někdy budou fotky jednoho člověka rozdělené do více skupin. Skupiny sloučíte do jedné tím, že klepnete na Vybrat a potom klepnutím vyberete všechny miniatury stejného člověka. V pravém spodním rohu klepněte na Sloučit. Skupiny se dají sloučit i tím, že jim dáte stejné jméno.

Přidání lidí k oblíbeným

V albu Lidé máte spoustu přátel a členů rodiny. Abyste se snáz dostali k lidem, které si zobrazujete nejčastěji, přidejte si je do oblíbených.

Pokud ještě nemáte žádné oblíbené, uvidíte na všech fotkách  a v horní části obrazovky obrys fotky a vedle něj nápis Sem přetáhněte oblíbené osoby.

 

Člověka přidáte do oblíbených klepnutím na . V iOS 10 podržte prst na člověku, kterého chcete přidat do oblíbených, a potom ho přetáhněte na obrys.

 

Přidejte si do oblíbených i další lidi, ke kterým chcete mít rychlý přístup. Anebo můžete klepnout na miniaturu člověka, sjet do spodní části obrazovky a klepnout na Přidat osobu do oblíbených. Chcete do oblíbených přidat víc lidí najednou? Klepněte na Vybrat, klepněte na tváře všech lidí, které chcete přidat, a potom v dolní části alba Lidé klepněte na Přidat do oblíbených.

A jeden tip – na iPhonu 6s a novějším můžete lidi přidávat do oblíbených tím, že na miniaturu jejich obličeje použijete 3D Touch.

Změna miniatury tváře

Aplikace Fotky ke každému člověku, kterého rozpozná, automaticky přiřadí miniaturu. Pokud chcete jako miniaturu použít jinou fotku, můžete ji změnit na obrazovce s fotkami daného člověka.

 1. Klepněte na člověka v albu Lidé.
 2. Klepněte na Vybrat.
 3. Klepnutím na Zobrazit tváře zaostříte na fotkách jen na tváře.
 4. Klepněte na fotku, kterou chcete použít.
 5. Klepněte na  > Nastavit jako titulní fotografii.

Oprava špatně přiřazených fotek a jmen

Pokud si ve sbírce nějakého člověka všimnete fotky, která tam nepatří, můžete ji odebrat.

 1. Klepněte na album Lidé > Vybrat a potom klepněte na člověka, od kterého chcete odebrat fotky.
 2. Klepnutím na Zobrazit tváře zaostříte na fotkách jen na tváře.
 3. Klepněte na všechny fotky, které k tomuto člověku nepatří.
 4. Klepněte na  > Ne tato osoba.

Další informace

Datum zveřejnění: