Používání Odezvy psaní na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Když si na iOS nebo iPadOS zařízení zapnete Odezvu psaní, zařízení vám během psaní bude dávat odezvu a zároveň nahlas číst návrhy slov nebo opravy textu.

Nastavení Odezvy psaní

Na zařízení přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Předčítání obsahu > Odezva psaní. Tady můžete zapnout několik voleb:

  • Odezva na znaky: Když zapnete volbu Znaky, bude vám zařízení číst každý napsaný znak. Když zapnete volbu Hláskování znaků, bude zařízení vyslovovat znaky foneticky.
  • Číst slova: Zařízení bude číst každé napsané slovo.
  • Číst autokorektury: Zařízení bude číst provedené automatické opravy a automatická velká písmena.  
  • Číst předvídaná slova: Když během psaní podržíte prst na slově, zařízení vám přečte návrhy na jeho dokončení.
Datum zveřejnění: