Jak na dálku ovládat a automatizovat příslušenství podporující HomeKit

V aplikaci Domácnost si můžete nastavit domácí centrum a pak pomocí něj na dálku ovládat příslušenství podporující HomeKit, automatizovat je tak, aby sama prováděla určité akce, nebo sdílet jejich ovládání s ostatními.

Začínáme

 • Příslušenství podporující HomeKit si nastavte v aplikaci Domácnost na iOS zařízení.
 • Pro nastavení automatizace a uživatelských oprávnění potřebujete HomePod, Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) s nejnovější verzí tvOS, případně iPad s nejnovější verzí iOS.
 • Pokud chcete HomeKit příslušenství ovládat na dálku, potřebujete HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generace), Apple TV (3. generace)* nebo iPad.
 • Ke změně uživatelských oprávnění, vytváření automatizace a vzdálenému streamování z kamer podporujících HomeKit* budete potřebovat HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generace) nebo iPad. Když přidáte Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) k domácnosti, ve které už je nastavená Apple TV (3. generace), přestanou příslušenství HomeKit používat Apple TV (3. generace).

*Apple TV (3. generace) nepodporuje vzdálený přístup u sdílených uživatelů ani vzdálený přístup ke kamerám podporujícím HomeKit.

Nastavení domácího centra

Abyste mohli automatizovat HomeKit příslušenství a ovládat je na dálku ze svého iOS zařízení, nastavte si HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generace) nebo iPad jako domácí centrum. Zařízení nastavené jako domácí centrum musí zůstat doma, být připojené k vaší domácí Wi-Fi síti a zapnuté.

Nastavení HomePodu jako domácího centra

HomePod se automaticky nastaví jako domácí centrum, abyste v aplikaci Domácnost mohli na dálku ovládat svá příslušenství a používat automatizaci. Jen zkontrolujte, jestli je iOS zařízení, na kterém HomePod nastavujete, přihlášené k iCloudu stejným Apple ID, pod kterým jste si v aplikaci Domácnost nastavili HomeKit doplňky.

Nastavení Apple TV jako domácího centra

 1. Na iOS zařízení nebo Macu si zapněte dvoufaktorové ověření Apple ID. Potom přejděte na iCloud a zkontrolujte, zda máte zapnutou Klíčenku na iCloudu.
 2. Na Apple TV přejděte do Nastavení > Účty a přesvědčte se, že jste přihlášení k iCloudu pomocí stejného Apple ID jako na iOS zařízení.
 3. Po přihlášení k iCloudu se Apple TV automaticky nastaví jako domácí centrum. Stav domácího centra ověříte tak, že přejdete do Nastavení > Účty > iCloud a v části HomeKit se podíváte, jestli je domácí centrum připojené. Přečtěte si, co dělat, když HomeKit nevidíte.

Nastavení iPadu jako domácího centra

 1. Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud.
 2. Přihlaste se svým Apple ID.
 3. Přesvědčte se, že máte zapnutou Klíčenku na iCloudu i aplikaci Domácnost.
 4. Přejděte do Nastavení > Domácnost a zapněte možnost Používat iPad jako domácí centrum. Potřebujete pomoc?

Chcete v aplikaci Domácnost na iOS zařízení zkontrolovat stav domácího centra? Otevřete aplikaci Domácnost a v levém horním rohu klepněte na . Potom se v části Domácí centra podívejte, jestli je vaše domácí centrum připojené. Pokud máte nastaveno více domácích center, primární domácí centrum se bude zobrazovat jako připojené. Ostatní domácí centra se budou zobrazovat ve stavu Pohotovost a převezmou vzdálený přístup až v okamžiku, kdy bude hlavní domácí centrum odpojeno.

Automatizace příslušenství

Chcete automaticky zhasnout světla, až odejdete z domu? Nebo třeba v určitý čas na určitém místě zapnout konkrétní scénu? Až si nastavíte domácí centrum, můžete automatizovat příslušenství a scény, aby se samy zapínaly a prováděly akce. A s iOS 11 a novějším můžete příslušenství a scény zapínat a vypínat automaticky podle toho, kdo je v tu kterou dobu zrovna doma.

Vytvoření automatizace, která se spustí podle toho, kdo je právě doma:

 • Potřebujete HomePod, Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) s tvOS 11 nebo novějším, případně iPad s iOS 11 nebo novějším, nastavené jako domácí centrum.
 • Zkontrolujte, že vy i lidé pozvaní k ovládání domácnosti mají zařízení s iOS 11 nebo novějším.
 • Zkontrolujte, že všichni mají na primárním zařízení, které používají k ovládání domácnosti, zapnutou funkci Sdílet moji polohu. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud, sjeďte dolů a klepněte na Sdílet moji polohu. V oddílu Sdílet moji polohu klepněte na Zdroj sdílení a zkontrolujte, že je vybrané vaše primární zařízení.

    

Vytvoření automatizace

 1. Otevřete aplikaci Domácnost, klepněte na panel Automatizace a zvolte Vytvořit novou automatizaci nebo .
 2. Vyberte, kdy se má automatizace spustit:
  • Někdo přijde nebo Někdo odejde: Příslušenství nebo scény se můžou zapínat a vypínat když vy nebo někdo, koho jste k ovládání domácnosti pozvali přijde do určité oblasti nebo z ní odejde, případně když se to stane v určitou dobu.
  • Nastane určitá denní doba: K automatické akci může dojít v určitou dobu nebo v určité dny a podle toho, kdo je doma.
  • Změna stavu příslušenství: Příslušenství můžou reagovat na zapnutí nebo vypnutí jiného příslušenství. Například se rozsvítí světla, když odemknete vstupní dveře.
  • Čidlo něco detekovalo: Touto volbou můžete třeba rozsvítit světla, když čidlo zaregistruje pohyb.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat. Potom klepněte na Další.
 4. Překontrolujte příslušenství a scény. Pokud chcete změnit nastavení příslušenství nebo scény, podržte na nich prst. Pokud chcete automatizaci po určité době vypnout, klepněte na Vypnout a zvolte, kdy se má automatizace vypnout.
 5. Potvrďte klepnutím na Hotovo.

Chcete být upozorněni na zapnutí příslušenství nebo rozpoznání nějakého stavu? Přečtěte si, jak nastavit oznámení pro příslušenství HomeKit.

     

Vytvoření automatizace založené na tom, kdo je doma

 1. V aplikaci Domácnost klepněte na panel Automatizace a potom na .
 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde. Pak si vyberte z následujících možností:
  • Automatizace se spustí, když někdo přijde nebo odejde. Klepněte na  a vyberte osobu, podle které se automatizace má spouštět.
  • Anebo můžete nastavit, aby se automatizace spustila, když přijde nebo odejde první člověk. Klepněte na  a vyberte konkrétní osobu.
  • Vyberte místo* a čas automatizace.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat. Potom klepněte na Další.
 4. Potvrďte klepnutím na Hotovo.

*Když vyberete jiné místo než domov, budete automatizaci moct aktivovat jenom vy, zatímco ostatní uživatelé, které jste pozvali k ovládání domácnosti, budou z této automatizace odebráni.

     

Automatizace příslušenství v určitém čase

 1. V aplikaci Domácnost klepněte na panel Automatizace a potom na .
 2. Klepněte na Nastane určitá denní doba a vyberte z těchto možností:
  • Vyberte čas a den, kdy se má automatizace spustit.
  • Klepnutím na Lidé vytvoříte automatizaci, která se spustí v určitém čase podle toho, kdo je právě doma.
 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat. Potom klepněte na Další.
 4. Potvrďte klepnutím na Hotovo.

Vypnutí nebo smazání automatizace

Chcete-li automatizaci zapnout nebo vypnout, klepněte na ni a nastavte volbu Zapnout automatizaci.

Chcete-li automatizaci odstranit, klepněte na ni a pak zvolte Smazat automatizaci, nebo přes ni přejeďte doleva a klepněte na Smazat.

    
 

Jak někomu povolit vzdálený přístup nebo změnit oprávnění

Když si nastavíte domácí centrum, můžete spravovat vzdálený přístup a přizvat k ovládání domácnosti další uživatele. Pokud domácí centrum nemáte nastavené, mohou další uživatelé vaše příslušenství ovládat, jen když jsou u vás, připojení k domácí Wi-Fi a v dosahu příslušenství podporujících HomeKit.

Když budete chtít někomu umožnit vzdálený přístup nebo změnit jeho oprávnění, přizvěte ho k ovládání domácnosti. Pak postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na .
 2. Klepněte na člověka, u kterého chcete upravit oprávnění.
 3. Můžete mu nastavit tyto typy přístupu:
  • Povolit vzdálený přístup: Zapnutím umožníte uživateli ovládat vaše příslušenství odkudkoli. Vypnutím povolíte uživateli ovládat příslušenství jen ve chvíli, kdy bude u vás doma.
  • Povolit úpravy: Zapnutím umožníte uživateli přidávat a odebírat příslušenství, scény a další uživatele.

Pokud chcete někoho odebrat, klepněte na , klepněte na uživatele a potom na Odstranit uživatele.

Nápověda k domácímu centru

Pokud vám nejde vytvořit automatizace nebo nemůžete vzdáleně ovládat příslušenství podporující HomeKit, vyzkoušejte tento postup:

 1. Přesvědčte se, že váš HomePod, Apple TV nebo iPad jsou:
 2. Zkontrolujte, zda můžete ovládat příslušenství v aplikaci Domácnost na iOS zařízení. Otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na světlo nebo zkuste změnit teplotu.
 3. Ujistěte se, že je zařízení nastavené jako domácí centrum:
  • Pokud máte HomePod, otevřete na iOS zařízení aplikaci Domácnost, klepněte na  a v části Domácí centra se podívejte, jestli je HomePod připojený.
  • Na Apple TV přejděte do Nastavení > Účty > iCloud a zkontrolujte, že Apple TV ukazuje HomeKit jako připojený. Pokud HomeKit nevidíte, znamená to, že Apple TV není připojená jako domácí centrum.
  • Na iPadu přejděte do Nastavení > Domácnost a podívejte se, jestli máte zapnutou volbu Používat iPad jako domácí centrum.
 4. Restartujte Apple TV, iPadiPhone.
 5. Počkejte několik minut. Pokud stále potřebujete pomoc, odhlaste se na Apple TV z iCloudu a pak se znovu přihlaste. Přejděte do Nastavení > Účty > iCloud.

Nápověda k automatizacím využívajícím polohu

Pokud se vám nedaří vytvořit automatizace využívající polohu, postupujte takto:

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. 
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Sdílet moji polohu.
 3. Ujistěte se, že je volba Sdílet moji polohu zapnutá. Potom klepněte na Zdroj sdílení a ujistěte se, že máte vybrané své primární zařízení.

Na Apple TV:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Soukromí a přesvědčte se, že máte zapnuté polohové služby.
 2. Vyberte Polohové služby.
 3. Ujistěte se, že je HomeKit nastavený na Vždy.

Další informace

Datum zveřejnění: