Nastavení HomePodu, HomePodu mini, Apple TV nebo iPadu jako domácího centra

Chcete-li ovládat příslušenství podporující HomeKit a Matter, i když nejste doma, sdílet ovládání domácnosti s ostatními a automatizovat příslušenství tak, aby dělala, co a kdy chcete, potřebujete domácí centrum.

Chcete-li do aplikace Domácnost přidat příslušenství Matter, musíte nastavit domácí centrum. Příslušenství Matter s podporou sítě Thread vyžaduje domácí centrum s podporou sítě Thread, jako je HomePod mini nebo Apple TV 4K (3. generace) Wi-Fi + Ethernet nebo podporovaný hraniční směrovač třetí strany.

Nastavení HomePodu mini nebo HomePodu jako domácího centra

Když nastavíte HomePod mini nebo HomePod,* automaticky se stanou domácím centrem. Jenom je třeba, abyste na iPhonu nebo iPadu byli přihlášení k iCloudu stejným Apple ID, pomocí kterého jste v aplikaci Domácnost nastavili příslušenství HomeKit a Matter.

Nastavení Apple TV jako domácího centra

Apple TV* se automaticky stane domácím centrem, když ji přidáte do HomeKitu.

  1. Na Apple TV otevřete Nastavení.
  2. Zvolte Uživatelé a účty. Ujistěte se, že je vaše jméno vybrané pod položkou Výchozí uživatel a že jste k iCloudu přihlášení tím Apple ID, pomocí kterého jste v aplikaci Domácnost nastavili příslušenství HomeKit a Matter.
  3. Vraťte se do Nastavení Apple TV a vyberte AirPlay a HomeKit.
  4. Přejděte dolů, zvolte Místnost a pak vyberte existující místnost nebo přidejte novou.

Nastavení iPadu jako domácího centra

  1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] a ujistěte se, že jste k iCloudu přihlášení tím Apple ID, pomocí kterého jste v aplikaci Domácnost nastavili příslušenství HomeKit a Matter.
  2. Klepněte na iCloud, přejděte dolů a zkontrolujte, zda je v části Aplikace využívající iCloud zapnutá Domácnost.
  3. Klepněte na Nastavení > Domácnost a zapněte volbu Používat iPad jako domácí centrum.

Abyste mohli iPad používat jako domácí centrum, musí zůstat doma, zapnutý a připojený k domácí síti Wi-Fi.

V nové, spolehlivější a efektivnější architektuře Domácnosti, která bude k dispozici jako samostatný upgrade v aplikaci Domácnost, už není iPad podporován jako domácí centrum.

Když vaše domácí centrum nefunguje podle očekávání

Co dalšího se dá dělat s aplikací Domácnost

  

Datum zveřejnění: