Nastavení HomePodu, Apple TV nebo iPadu jako domácího centra

Pomocí domácího centra můžete na dálku ovládat příslušenství HomeKitu, udělovat přístup lidem, kterým důvěřujete, a automatizovat příslušenství tak, aby provádělo požadované akce, kdykoli chcete.

Než začnete

  1. Apple TV (3. generace) nepodporuje vzdálený přístup u sdílených uživatelů ani vzdálený přístup ke kamerám podporujícím HomeKit.
  2. HomePod a Apple TV nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Nastavení HomePodu jako domácího centra

HomePod se automaticky nastaví jako domácí centrum, abyste v aplikaci Domácnost mohli na dálku ovládat svá příslušenství HomeKitu a vytvářet automatizace domácnosti. Jenom zkontrolujte, jestli je iOS zařízení, na kterém HomePod nastavujete, přihlášené k iCloudu stejným Apple ID, pod kterým jste si v aplikaci Domácnost nastavili příslušenství HomeKitu.

HomePod není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Nastavení Apple TV jako domácího centra

  1. Na Apple TV přejděte do Nastavení > Uživatelé a účty a přesvědčte se, že jste přihlášení k iCloudu pomocí stejného Apple ID jako na iOS zařízení.
  2. Po přihlášení k iCloudu se Apple TV automaticky nastaví jako domácí centrum. 

Abyste si ověřili, jestli je Apple TV připojená jako domácí centrum, přejděte na ní do Nastavení. Pak přejděte na Uživatelé a účty > iCloud a podívejte se do části Domácí centrum.

Apple TV není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Nastavení iPadu jako domácího centra

  1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zkontrolujte, jestli jste přihlášení k iCloudu svým Apple ID.
  2. Sjeďte dolů a zkontrolujte, jestli je zapnutá Domácnost.
  3. Přejděte do Nastavení > Domácnost a zapněte možnost Používat iPad jako domácí centrum.

Zjištění stavu domácího centra

V aplikaci Domácnost na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu si můžete zjistit stav svého domácího centra, například jestli je připojené.

  • Na iPhonu, iPadu a iPodu touch: V levém horním rohu klepněte na . Pokud máte domácností nastaveno víc, klepněte na Nastavení domácnosti a pak na požadovanou domácnost. V části Centra a mosty se podívejte, jestli je vaše domácí centrum připojené.
  • Na Macu: Přejděte na Úpravy > Upravit domácnost. Potom se v části Domácí centra podívejte, jestli je vaše domácí centrum připojené. Pokud chcete zkontrolovat stav domácího centra v jiné domácnosti, kterou máte nastavenou v aplikaci Domácnost, klepněte v levém horním rohu na Domácnosti a pak klikněte na požadovanou domácnost.
  • Na Apple TV: Přejděte do Nastavení, klikněte na AirPlay > Místnost a přidělte Apple TV do místnosti v aplikaci Domácnost.

Pokud máte nastaveno více domácích center, primární domácí centrum se bude zobrazovat jako připojené. Ostatní domácí centra se budou zobrazovat ve stavu Pohotovost a převezmou vzdálený přístup až v okamžiku, kdy bude hlavní domácí centrum odpojeno.

Datum zveřejnění: