Polohové služby a soukromí

Polohové služby chrání vaše osobní údaje a ponechávají vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Polohové služby umožňují aplikacím a webovým stránkám společnosti Apple a třetích stran shromažďovat informace založené na aktuální poloze vašeho iPhonu nebo Apple Watch a využívat je k poskytování různých služeb závislých na poloze. Aplikace může například použít vaše polohová data a požadavek na vyhledání polohy k tomu, aby vám pomohla vyhledat kavárny nebo divadla ve vašem okolí, nebo může zařízení podle vaší aktuální polohy nastavit časové pásmo.

Chcete‑li tyto funkce používat, musíte na iPhonu zapnout polohové služby a každé aplikaci nebo webové stránce udělit svůj souhlas před tím, než bude moci začít vaše polohová data využívat. Aplikace si mohou vyžádat omezený přístup k vašim polohovým datům (pouze na dobu používání aplikace) nebo plný přístup (i v čase, kdy aplikaci nepoužíváte).

V případě nouze může být poloha vašeho iPhonu použita k poskytnutí pomoci v reakci na vaše tísňové volání bez ohledu na to, zda jsou polohové služby zapnuté.

Polohové služby používají k určení přibližné polohy vašeho zařízení systém GPS a Bluetooth (tam, kde jsou k dispozici) spolu s crowdsourcovanými informacemi o umístění Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.

Apple Watch můžou využívat informace o poloze spárovaného iPhonu, pokud se nacházejí v jeho blízkosti.

Pokud jsou polohové služby zapnuté, váš iPhone periodicky posílá společnosti Apple geotagy s polohou okolních Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů (umožňuje‑li to použité zařízení) v anonymní a šifrované podobě za účelem rozšiřování crowdsourcované databáze poloh Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.

Zapnutím polohových služeb zapnete také další systémové služby závislé na informacích o poloze, například tyto:

 • Provoz: Pokud jste v pohybu (například jedete automobilem), iPhone bude též periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat polohová GPS data a informace o rychlosti vašeho pohybu. Tato data jsou využívána k vylepšování crowdsourcované databáze provozu.
 • Populární v mém okolí: Váš iPhone bude periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat informace o místech a časech nákupu nebo použití aplikací za účelem vylepšování crowdsourcované databáze, jež je používána k nabízení geograficky relevantních aplikací a dalších produktů a služeb společnosti Apple.
 • Významná místa: Váš iPhone a zařízení připojená k iCloudu si budou udržovat přehled o místech, která jste v poslední době navštívili, včetně informací o četnosti a časech návštěv, aby se naučily rozpoznávat místa, jež jsou pro vás důležitá. Tato data jsou šifrována mezi koncovými body a společnost Apple k nim nemá přístup pro čtení. Tato data budou využívána k poskytování osobních služeb, například k vyhledávání tras na základě aktuálního provozu a k vytváření lepších vzpomínek v aplikaci Fotky.
 • Polohově závislé reklamy Apple: Váš iPhone bude společnosti Apple posílat informace o vaší poloze, aby vám společnost Apple mohla poskytovat geograficky relevantní reklamy v Apple News a v App Storu.
 • Návrhy založené na poloze: Poloha vašeho iPhonu bude odesílána společnosti Apple, aby vám bylo možné poskytovat relevantnější návrhy. Když polohové služby pro návrhy založené na poloze vypnete, společnosti Apple nebude odesílána vaše přesná poloha. Je možné, že za účelem poskytování relevantních návrhů pro vyhledávání a zprávy odhadne společnost Apple vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy vašeho připojení k internetu, kterou přiřadí k zeměpisné oblasti.
 • Polohově závislá upozornění: Váš iPhone a Apple Watch budou využívat vaši polohu za účelem poskytování geograficky relevantních upozornění. Například vám připomenou, že máte někomu zavolat, když dorazíte na určité místo, nebo vás v závislosti na vaší poloze upozorní, že je čas vydat se na další schůzku, či vám doporučí aplikaci nebo zkratku.
 • Sdílet moji polohu: V některých aplikacích, například Zprávy nebo Najít, můžete dočasně nebo průběžně sdílet svoji aktuální polohu s dalšími uživateli.
 • HomeKit: iPhone může na základě vaší polohy ovládat příslušenství v domácnosti, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte, například rozsvítit světlo, když dorazíte domů.
 • Přizpůsobení systému: iPhone bude podle vaší aktuální polohy měnit vzhled, chování a nastavení systému, například po příchodu domů automaticky zapne chytré nabíjení. Data související s tímto přizpůsobováním se nedostanou mimo vaše zařízení.
 • Identifikace obchodníků v Apple Pay: iPhone bude při použití fyzické Apple Card využívat vaši aktuální polohu jako pomocný údaj pro přesnější určování jmen obchodníků.
 • Tísňová volání a SOS: Když zahájíte tísňové volání, váš iPhone kromě informací o poloze, které už byly tísňovým službám poskytnuty, zpřístupní také doplňující polohová data prostřednictvím služby Rozšířená tísňová data, je‑li tato služba na daném místě podporována. V případě aktivování režimu Tíseň SOS bude navíc vaše poloha po ukončení hovoru zaslána také vašim nouzovým kontaktům.

Tím, že na svých zařízeních zapnete polohové služby, vyjadřujete svůj výslovný souhlas s přenášením, shromažďováním, udržováním, zpracováváním a využíváním polohových dat a polohově závislých dotazů společností Apple, jejími partnery a poskytovateli licence za účelem poskytování a zlepšování služeb závislých na informacích o poloze a na informacích o silničním provozu.

Crowdsourcovaná polohová data shromažďovaná společností Apple neumožňují vaši osobní identifikaci.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout. Chcete‑li tak učinit, přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a vypněte globální přepínač Polohové služby nebo jednotlivě nastavte přepínače pro všechny položky využívající polohu na volbu Nikdy. Polohové služby pro všechny webové stránky vypnete, nastavíte‑li na volbu Nikdy přepínač Safari. Systémové služby založené na poloze můžete vypnout klepnutím na Systémové služby a vypnutím všech systémových služeb založených na poloze. Polohové služby pro HomePod můžete kdykoli vypnout v nastavení HomePodu nebo v aplikaci Domácnost na spárovaném iOS nebo iPadOS zařízení.

Pokud povolíte využívání své aktuální polohy aplikacím nebo webovým stránkám třetích stran, budou se na vás vztahovat jejich podmínky, pravidla a postupy ochrany osobních údajů. S podmínkami, pravidly a postupy ochrany osobních údajů takových aplikací a webových stránek byste se měli seznámit, abyste věděli, jakým způsobem vaše polohová a další data využívají.

Veškeré informace shromažďované společností Apple podléhají zásadám ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

 

Datum zveřejnění: