Polohové služby a soukromí

Polohové služby chrání vaše osobní údaje a ponechávají vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Polohové služby umožňují aplikacím a webovým stránkám společnosti Apple a třetích stran shromažďovat informace založené na aktuální poloze vašeho iPhonu nebo Apple Watch a využívat je k poskytování různých služeb závislých na poloze. Aplikace může například použít vaše polohová data a požadavek na vyhledání polohy k tomu, aby vám pomohla vyhledat kavárny nebo divadla ve vašem okolí, nebo může zařízení podle vaší aktuální polohy nastavit časové pásmo.

Chcete‑li tyto funkce používat, musíte na iPhonu zapnout polohové služby a každé aplikaci nebo webové stránce udělit svůj souhlas před tím, než bude moci začít vaše polohová data využívat. Aplikace si mohou vyžádat omezený přístup k vašim polohovým datům (pouze na dobu používání aplikace) nebo plný přístup (i v čase, kdy aplikaci nepoužíváte).

V případě nouze může být poloha vašeho iPhonu použita k poskytnutí pomoci v reakci na vaše tísňové volání bez ohledu na to, zda jsou polohové služby zapnuté.

Polohové služby používají k určení přibližné polohy vašeho zařízení systém GPS a Bluetooth (tam, kde jsou k dispozici) společně s informacemi o umístění veřejných Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.

Apple Watch můžou využívat údaje o poloze spárovaného iPhonu, nacházejí‑li se v jeho blízkosti.

Pokud jsou polohové služby zapnuté, váš iPhone periodicky posílá společnosti Apple geotagy s polohou okolních Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů v anonymní a šifrované podobě za účelem rozšiřování veřejné databáze poloh Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.

Zapnutím polohových služeb zapnete také další systémové služby závislé na informacích o poloze, například tyto:

  • Provoz – pokud jste v pohybu (například jedete automobilem), iPhone bude též periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat polohová GPS data a informace o rychlosti vašeho pohybu. Tato data jsou využívána k vylepšování crowdsourcované databáze provozu.
  • Populární v mém okolí – váš iPhone bude periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat informace o místech a časech nákupu nebo použití aplikací za účelem vylepšování veřejné databáze, jež je používána k nabízení geograficky relevantních aplikací a dalších produktů a služeb společnosti Apple.
  • Významná místa – váš iPhone si bude udržovat přehled o místech, která jste v poslední době navštívili, včetně informací o četnosti a časech návštěv, aby se naučil rozpoznávat místa, jež jsou pro vás důležitá. Tato data jsou zašifrovaná, ukládají se jen do vašeho zařízení a bez vašeho souhlasu je není možné sdílet. Tato data budou využívána k poskytování osobních služeb, například k vyhledávání tras na základě aktuálního provozu a k vytváření lepších vzpomínek ve Fotkách.
  • Polohově závislé reklamy Apple – váš iPhone bude společnosti Apple posílat informace o vaší poloze včetně rychlosti a směru svého pohybu, aby vám společnost Apple mohla poskytovat geograficky relevantní reklamy v Apple News a v App Storu.
  • Návrhy založené na poloze – poloha vašeho iPhonu bude odesílána společnosti Apple, aby vám bylo možné poskytovat relevantnější návrhy. Když polohové služby pro návrhy založené na poloze vypnete, společnosti Apple nebude odesílána vaše přesná poloha. Je možné, že za účelem poskytování relevantních návrhů pro vyhledávání a zprávy odhadne společnost Apple vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy vašeho připojení k internetu, kterou přiřadí k zeměpisné oblasti.
  • Polohově závislá upozornění – váš iPhone a Apple Watch budou využívat vaši polohu za účelem poskytování geograficky relevantních upozornění. Například vám připomenou, že máte někomu zavolat, když dorazíte na určité místo, nebo vás v závislosti na vaší poloze upozorní, že je čas vydat se na další schůzku, či vám doporučí aplikaci.
  • Sdílet moji polohu – v rámci některých aplikací, například Zpráv a Najít přátele, můžete dočasně nebo průběžně sdílet svoji aktuální polohu s dalšími uživateli.
  • HomeKit – váš iPhone vám může s využitím vaší polohy nabídnout zapnutí nebo vypnutí příslušenství v domácnosti, když dorazíte na určité místo nebo je opustíte. Například můžete zapnout světla, když dorazíte domů.
  • Tísňová volání a SOS – Když zavoláte tísňovým službám, váš iPhone dodatečně k poskytnutí polohy tísňovým službám zpřístupní případně doplňková polohová data prostřednictvím služby Rozšířená tísňová data. Při aktivování režimu Tíseň SOS bude kromě dříve uvedeného odeslána vaše poloha při ukončování hovoru také vašim nouzovým kontaktům.

Tím, že na svých zařízeních zapnete polohové služby, vyjadřujete svůj výslovný souhlas s přenášením, shromažďováním, udržováním, zpracováváním a využíváním polohových dat a polohově závislých dotazů společností Apple, jejími partnery a poskytovateli licence za účelem poskytování a zlepšování služeb závislých na informacích o poloze a na informacích o silničním provozu.

Sběr veřejných dat shromažďovaných společností Apple je prováděn způsobem, který neumožňuje vaši osobní identifikaci.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout. Chcete‑li tak učinit, otevřete na iPhonu Nastavení, klepněte na Soukromí, klepněte na Polohové služby a vypněte globální přepínač Polohové služby nebo jednotlivě nastavte přepínače pro všechny položky využívající polohu na volbu Nikdy. Polohové služby pro všechny webové stránky vypnete, nastavíte‑li na volbu Nikdy přepínač Safari. Systémové polohově závislé služby můžete vypnout klepnutím na Systémové služby a vypnutím všech přepínačů polohově závislých systémových služeb. Polohové služby pro HomePod můžete kdykoli vypnout v nastavení HomePodu nebo v aplikaci Domácnost na spárovaném iOS zařízení.

Pokud povolíte využívání své aktuální polohy aplikacím nebo webovým stránkám nezávislých vývojářů, budou se na vás vztahovat jejich podmínky, pravidla a postupy ochrany osobních údajů. S podmínkami, pravidly a postupy ochrany osobních údajů takových aplikací a webových stránek byste se měli seznámit, abyste věděli, jakým způsobem vaše polohová a další data využívají.

Veškeré informace shromažďované společností Apple podléhají zásadám ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Datum zveřejnění: