Používání Přizpůsobení displeje na Apple TV

Přečtěte si, jak na Apple TV 4K nebo Apple TV HD používat pomůcky pro zrakově postižené, jako jsou filtry barev, snížení bílého bodu a další.

Nastavení Přizpůsobení displeje

Na obrazovce Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje najdete tři hlavní volby: Filtry barev, Citlivost na světlo a Snížit bílý bod.

Filtry barev

Filtry barev vám můžou usnadnit rozlišování barev a čtení textu na obrazovce.

Na výběr máte ze čtyř přednastavení pro lepší rozlišení barev. U kterékoli z nich kromě stupňů šedi si můžete pomocí volby Intenzita nastavit sílu filtru:

  • Stupně šedi
  • Filtr červené/zelené (pro protanopii)
  • Filtr zelené/červené (pro deuteranopii)
  • Filtr modré/žluté (pro tritanopii)

Pro snazší čtení textu na obrazovce můžete zapnout volbu Barevné tónování. Potom si ji volbami Intenzita a Odstín dolaďte.

Citlivost na světlo

Sníží nebo zvýší celkový jas.

Snížit bílý bod

Sníží nebo zvýší intenzitu jasných barev.

Zapínání a vypínání funkcí Přizpůsobení displeje pomocí zkratek

Vzhledem k tomu, že funkce Přizpůsobení displeje nejspíš nebudete potřebovat pořád, můžete je rychle zapínat a vypínat zkratkou:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění.
  2. Vyberte funkce, pro které chcete nastavit zkratku.
  3. Stisknutím tlačítka Menu na ovladači Apple TV Remote opustíte nabídku Nastavení. Nastavenou zkratku použijete tak, že na dálkovém ovládání rychle třikrát po sobě stisknete tlačítko Menu. 
Datum zveřejnění: