Používání Přizpůsobení displeje na iPhonu, iPadu a iPodu touch

S iOS 10 nebo novějším můžete používat Přizpůsobení displeje, třeba Filtry barev nebo Invertované barvy, k ovlivnění způsobu zobrazení obsahu na obrazovce.

Přečtěte si, jak používat Invertované barvy a filtry barev na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Zapnutí Invertovaných barev

Pokud by vám mohlo být užitečné zobrazení na tmavém pozadí, můžete pomocí volby Invertované barvy změnit způsob zobrazení obsahu. Chytrá inverze zobrazí na displeji převrácené barvy, vyjma obrázků, médií a některých aplikací, které už mají tmavý motiv. Klasická inverze barev převrací všechny barvy na obrazovce.

Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje > Inverze barev.


Zapnutí filtrů barev

Pokud jste barvoslepí nebo máte jinou zrakovou vadu, můžete prostřednictvím filtrů barev snáze rozlišit určité barvy. Filtry barev můžou měnit vzhled i u objektů, jako jsou obrázky nebo filmy, takže je doporučujeme používat jenom v případě potřeby.

Filtry barev můžete zapnout v Nastaveních.

Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a vyberte Filtry barev.

Po zapnutí filtrů barev máte na výběr ze čtyř přednastavených filtrů:

  • Stupně šedi
  • Filtr červené/zelené pro protanopii
  • Filtr zelené/červené pro deuteranopii
  • Filtr modré/žluté pro tritanopii

Jako pomůcku uvidíte tři příklady barevných prostorů, které vám pomůžou vybrat nejvhodnější možnost. Přejížděním po těchto příkladech doleva nebo doprava najděte filtr, který vám nejvíc vyhovuje.

Tento příklad ukazuje paletu pastelek různých barev od červené a žluté nalevo až po fialovou a hnědou napravo.

Tento příklad ukazuje tři sloupce různé barevné intenzity.

Tento příklad ukazuje svislé čáry na pozadí proměnlivé barvy pro poruchy barevného vnímání. Zvolte filtr, při kterém vidíte celou čáru.


Přizpůsobení intenzity barev

Intenzitu každého filtru barev si můžete přizpůsobit podle potřeby. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a posouváním jezdce Intenzita si filtr přizpůsobte na menší nebo větší intenzitu.


Přizpůsobení barevného tónování

Pokud jste citliví na barvy nebo na světlo, můžete změnit Barevné tónování displeje. Toto nastavení umožňuje na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch změnit odstín celého displeje.


Omezení snímkové frekvence

Pokud máte iPad Pro (10,5palcový) nebo 12,9palcový iPad Pro (2. generace), můžete nastavit maximální snímkovou frekvenci displeje na 60 snímků za sekundu. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapněte volbu Omezit snímkovou frekvenci.


Zapnutí přizpůsobení displeje pomocí zkratky zpřístupnění nebo ovládacího centra

Invertované barvy a filtry barev je možné rychle zapnout nebo vypnout pomocí zkratek zpřístupnění. Přečtěte si, jak používat zkratky zpřístupnění.

Datum zveřejnění: