Použití předvoleb zobrazení a velikosti textu na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Funkce zpřístupnění pro displej v iOS umožňují zvětšit text, nastavit tučné písmo, zvýšit kontrast, aplikovat barevné filtry, použít chytrou inverzi, řídit automatický jas a další věci.

Zapnutí Invertovaných barev

Pokud by vám mohlo být užitečné zobrazení na tmavém pozadí, můžete pomocí volby Invertované barvy změnit způsob zobrazení obsahu. 

Jestli chcete použít Invertované barvy, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Zpřístupnění > Displej a velikost textu. Zapněte Chytrou inverzi nebo Klasickou inverzi.

Chytrá inverze

Chytrá inverze zobrazí na displeji převrácené barvy, vyjma obrázků, médií a některých aplikací, které už mají tmavý motiv.

Klasická inverze

Klasická inverze barev převrací všechny barvy na obrazovce.

Zapnutí filtrů barev

Pokud jste barvoslepí nebo máte jinou zrakovou vadu, můžete prostřednictvím filtrů barev snáze rozlišit určité barvy. Filtry barev můžou měnit vzhled různých věcí, jako jsou obrázky nebo filmy, takže je doporučujeme používat, jenom když je opravdu potřebujete.

Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Zpřístupnění > Displej a velikost textu > Filtry barev. Uvidíte tři příklady barevných prostorů, které vám pomůžou vybrat nejvhodnější možnost. Přejížděním prstem přes tyto příklady doleva nebo doprava najděte filtr, který vám nejvíc vyhovuje.

Tento příklad ukazuje paletu pastelek různých barev od červené a žluté nalevo až po fialovou a hnědou napravo.

Tento příklad ukazuje tři sloupce různé barevné intenzity.

Tento příklad ukazuje svislé čáry na pozadí proměnlivé barvy pro poruchy barevného vnímání. Zvolte filtr, při kterém vidíte celou čáru.

Volba filtru

Při zapínání filtrů barev máte na výběr ze čtyř přednastavených filtrů:

 • Stupně šedi
 • Filtr červené/zelené pro protanopii
 • Filtr zelené/červené pro deuteranopii
 • Filtr modré/žluté pro tritanopii

Přizpůsobení intenzity barev

Intenzitu každého filtru barev si můžete přizpůsobit podle potřeby. Posuvníkem Intenzita filtr přizpůsobte, jestli má být víc nebo míň intenzivní.

Přizpůsobení barevného tónování

Pokud jste citliví na barvy nebo světlo, po klepnutí na Barevné tónování budete mít možnost na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch změnit odstín celého displeje. Pomocí posuvníků upravte odstín displeje a intenzitu efektu.

Další přizpůsobení displeje

Tato přizpůsobení můžete také najít na obrazovce Displej a velikost textu:

 • Tučný text: Převede text na tučný.
 • Větší text: Klepněte na tuto volbu a zapněte Větší velikosti Zpřístupnění. Pomocí posuvníku vyberte preferovanou velikost písma.
 • Tvary tlačítek: Tlačítkům můžete dát tvar. Například podtržení pod tlačítky Zpět.
 • Štítky Zapnuto/Vypnuto: Tato volba přidá na obrazovky štítky Zapnuto/Vypnuto.
 • Snížit průhlednost: Tato volba na některých pozadích zlepší kontrast omezením průhlednosti a rozostření.
 • Vyšší kontrast: Tato volba zvýší barevný kontrast mezi popředím a pozadím aplikací.
 • Odlišit bez barvy: Tato volba nahradí prvky uživatelského rozhraní, které uživateli předávají informace čistě pomocí barvy.
 • Snížit bílý bod: Tato volba sníží intenzitu světlých barev.

Omezení snímkové frekvence

Pokud máte jeden z těchto modelů iPhonu nebo iPadu, můžete nastavit maximální snímkovou frekvenci svého displeje na 60 snímků za sekundu:

 • iPhone 13 Pro 
 • iPhone 13 Pro Max
 • 10,5palcový iPad Pro (1. generace) nebo novější
 • 11palcový iPad Pro (1. generace) nebo novější
 • 12,9palcový iPad Pro (2. generace) a novější

Chcete-li omezit snímkovou frekvenci:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zpřístupnění > Pohyb.
 3. Zapněte možnost Omezit snímkovou frekvenci.

Zapnutí funkcí pomocí zkratky zpřístupnění nebo Ovládacího centra

Invertované barvy a filtry barev je možné rychle zapnout nebo vypnout pomocí zkratek zpřístupnění. Přečtěte si, jak používat zkratky zpřístupnění.

Datum zveřejnění: