Používání vzpomínek v aplikaci Fotky na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Díky vzpomínkám si můžete znovu připomenout zážitky ze své knihovny fotek. Fotky rozpoznají ve vaší knihovně důležité lidi, místa a události a sestavují z nich sbírky, kterým se říká vzpomínky. Můžete si taky vytvářet své vlastní vzpomínky, nechat si z nich sestavit film a sdílet je s přáteli a rodinou.

Než začnete


Na iPhonu je otevřená vzpomínka zobrazující lidi, místa a související vzpomínky

Prohlížení vzpomínek

Své vzpomínky zobrazíte tak, že otevřete Fotky a přejdete na kartu Pro vás. Můžete klepnout na miniaturu vzpomínky a otevřít vzpomínku, kde se zobrazí všechny fotky a videa příslušné vzpomínky, nebo můžete klepnutím na Zobrazit vše procházet všechny své vzpomínky. 

Když otevřete vzpomínku, můžete se posunout dolů a podívat se na lidi, kteří v této vzpomínce figurují, na mapu ukazující místa, kde byly fotky a videa pořízeny, a na seznam souvisejících vzpomínek. Při vytváření vzpomínek ve Fotkách je k analýze knihovny v zařízení využíváno strojové učení. Vaše data se neodesílají do společnosti Apple, vzpomínky proto zůstanou soukromé a uvidíte je pouze vy.

Lidé

Klepnutím na miniaturu osoby nebo skupinu lidí zobrazíte jejich další fotky.

Místa

Klepnutím na mapu zobrazíte další fotky pořízené poblíž. Výběrem některého ze štítků na mapě pak otevřete sbírku fotek z daného místa.

Související vzpomínky

Objevte vzpomínky související s tou, kterou si právě prohlížíte. Vzpomínky jsou uspořádané podle lidí, míst, scén, událostí, domácích mazlíčků, dovolených, aktivit a dalších kategorií.


Přehrání vzpomínkového filmu

Fotky automaticky vytváří pro každou vzpomínku krátký film doplněný přechody, hudbou a vybranými fotkami a videi z vaší knihovny. Chcete-li přehrát vzpomínkový film, stačí klepnout na vzpomínku.


Vytvoření vlastní vzpomínky

Vzpomínky se pro vás ve Fotkách vytvářejí automaticky, ale k dispozici je také možnost vytvořit si své vlastní vzpomínky a dokonce si do svých vzpomínek můžete z alba Lidé někoho přidat.

Vytvoření vlastních vzpomínek z alba nebo z konkrétního měsíce či dne:

  1. Přejděte na kartu Alba a vyberte album. Nebo přejděte na kartu Knihovna a klepněte na Měsíce nebo Dny.
  2. Klepněte na tlačítko Další modré kolečko se třemi tečkami, potom klepněte na Přehrát vzpomínkový film.
  3. Během přehrávání filmu klepněte na obrazovku a potom na Upravit.
  4. Klepněte na OK a potom, pokud chcete, proveďte úpravy filmu.
  5. Klepněte na Hotovo.

Přidání někoho z alba Lidé do vašich vzpomínek:

  1. Přejděte na kartu Alba a klepněte na album Lidé.
  2. Klepněte na miniaturu osoby a potom klepněte na tlačítko Další modré kolečko se třemi tečkami.
  3. Klepněte na Přidat do vzpomínek.


Ukládání a sdílení vašich oblíbených vzpomínek

Chcete si vzpomínku uložit na později? Přejděte na kartu Pro vás a vyberte vzpomínku. Klepněte na tlačítko Další modré kolečko se třemi tečkami a potom na Přidat do vybraných. Své oblíbené vzpomínky zobrazíte tak, že na panelu Pro vás klepnete vedle vzpomínek na Zobrazit vše a potom na Oblíbené. Pokud se rozhodnete, že již nechcete mít vzpomínku uloženou, klepněte na tlačítko Další modré kolečko se třemi tečkami a potom klepněte na Odebrat z vybraných. 

  1. Pusťte vzpomínkový film a klepnutím na něj zobrazte možnosti úprav a sdílení. 
  2. Klepněte na ikonu Sdílet  a vyberte, jestli chcete film sdílet přes Zprávy, Mail, Sdílená alba nebo prostřednictvím svých oblíbených sociálních sítí.

Další informace

Datum zveřejnění: