Sdílejte svou aktivitu z Apple Watch s přáteli a soutěžte s nimi

Pro zlepšení motivace můžete sdílet svoje kroužky aktivit s přáteli a rodinou. Povzbuzujte a vyzývejte se navzájem k uzavření všech tří kroužků a soutěžte o vítěze týdne. Anebo dovolte svému trenérovi, aby sledoval vaše každodenní pokroky.

Zahájení sdílení

Ke sdílení aktivity je potřeba, abyste vy i vaši přátelé měli Apple Watch. Když vaši přátelé uzavřou své kroužky, docvičí nebo získají nějaké ocenění, dostanete oznámení o jejich postupu.

Sdílení aktivity na iPhonu

Přidávání přátel

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Kondice.
 2. Klepněte na panel Sdílení. Pokud se zobrazí dotaz, klepněte na Začít. 
 3. Klepněte na ikonu Účet , pak na tlačítko Přidat  a zadejte kontaktní informace svého přítele. Anebo můžete přátele vybrat ze seznamu doporučených kontaktů. Můžete přidat až 40 přátel.
 4. Po výběru přátel klepněte na Odeslat. Počkejte, až vaši přátelé přijmou pozvání. 

Přítele můžete taky pozvat přímo z Apple Watch: Otevřete aplikaci Aktivita, přejeďte na obrazovku Sdílení, sjeďte dolů a klepněte na Pozvat přítele.

Přijetí pozvánky

Když vás někdo pozve ke sdílení aktivity nebo vyzve na soutěž, na Apple Watch se objeví oznámení. Klepněte na Přijmout nebo Ignorovat. Pokud se oznámení nezobrazí, můžete pozvání přijmout z aplikace Kondice:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Kondice a klepněte na panel Sdílení.
 2. V horní části obrazovky klepněte na ikonu Účet .
 3. Klepněte na Přijmout nebo Ignorovat.

Soutěžení s přáteli

Můžete pozvat přátele k sedmidenní soutěži. V průběhu soutěže získáváte body za uzavírání kroužků Aktivity. Za každé procento, o které kroužek v daný den naplníte, dostanete jeden bod. Celkem tedy můžete získat až 600 bodů denně. To je maximálně 4 200 bodů za týden.

Vyhrává ten, kdo má na konci soutěže nejvíc bodů. Po skončení soutěže dostanete odměnu.

Soutěžení s přáteli na iPhonu

 

Vyzvání přítele z Apple Watch

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Aktivita.
 2. Přejeďte na obrazovku Sdílení a klepněte na přítele. 
 3. Sjeďte dolů a klepněte na Soutěžit.
 4. Klepněte na Vyzvat „[jméno]“. Počkejte, než přítel výzvu přijme. 

Vyzvání přítele z iPhonu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Kondice a klepněte na panel Sdílení.
 2. Klepněte na kamaráda.
 3. Klepněte na Soutěžit s „[jméno]“.
 4. Klepnutím na Vyzvat „[jméno]“ akci potvrďte. Počkejte, než přítel výzvu přijme. 

Soutěžení s přáteli na Apple Watch

Motivování přátel

Po zahájení sdílení vaší aktivity můžete sledovat, jak na tom vaši přátelé jsou, a motivovat je, aby plnili své cíle. Když vám od některého z přátel přijde oznámení o jeho aktivitě, můžete zareagovat přednastaveným vzkazem nebo povzbuzením. A až kamarád uzavře všechny tři kroužky nebo získá určité ocenění, můžete ho přímo z oznámení vyzvat k soutěži.

Porovnání postupu aktivity na Apple Watch

Prohlížení pokroků přátel

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Aktivita.
 2. Přejeďte na obrazovku Sdílení. 
 3. Klepněte na jednoho z přátel a posuňte zobrazení, abyste viděli jeho pokrok. 

Zastavení sdílení

Jestli chcete sdílení ukončit, můžete si vypnout oznámení, skrýt postup nebo odebrat přátele. 

Ztlumení oznámení na iPhonu

Vypnout oznámení

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Kondice.
 2. Klepněte na kartu Sdílení a pak klepněte na jednoho z přátel.
 3. Klepněte na Vypnout oznámení. Pokud chcete oznámení znova zapnout, klepněte na Zapnout oznámení.

Skrytí vašeho postupu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Kondice.
 2. Klepněte na panel Sdílení a potom na přítele, před kterým chcete skrýt svou aktivitu.  
 3. Klepněte na Skrýt moji aktivitu. Budete si pořád moct prohlížet aktivitu vašich přátel, ale oni neuvidí tu vaši. Aktivitu nemůžete skrýt před kamarádem, se kterým právě soutěžíte.
 4. Sdílení znova spustíte klepnutím na Zobrazit moji aktivitu.

Odebrání přítele

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Kondice. 
 2. Klepněte na panel Sdílení a pak klepněte na kamaráda. 
 3. Klepněte na Odstranit přítele. Když přítele odstraníte, on už neuvidí vaši aktivitu a vy neuvidíte tu jeho. Pokud chcete sdílení znova zapnout, pošlete příteli novou pozvánku.

Nápověda ke Sdílení aktivity

Pokud máte s iPhonem spárovaných několik hodinek Apple Watch, nebude se karta Sdílení v aplikaci Aktivita zobrazovat, dokud je všechny neaktualizujete na nejnovější verzi watchOS

Když se při pokusu o přidání přítele nebo odeslání pozvánky zobrazí chyba

Odhlaste se na iPhonu z iCloudu a pak se znova přihlaste: 

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno]. 
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Odhlásit se. 
 3. Vraťte se do Nastavení > Přihlásit se k [zařízení] a zadejte své Apple ID a heslo.
 4. Klepněte na Přihlásit se.
 5. Zkuste přítele přidat nebo se podívejte po pozvánce.

Pokud vám kamarád pořád nejde přidat, ujistěte se, že má Apple Watch a že už jste nepřidali maximální počet přátel. Můžete přidat až 40 přátel.

Když se aktivity vašich přátel neaktualizují

Pokud má iPhone připojení k internetu a jste přihlášeni k iCloudu, můžete každý den dostávat aktualizované informace o aktivitě svých kamarádů. Pokud se iPhone nemůže připojit několik dní nebo když se odhlásíte od iCloudu, můžou vám nějaké dny chybět.

Datum zveřejnění: