Když váš Mac skončí spouštění s chybou -1008F

Váš Mac se neúspěšně pokusil o spuštění do Zotavení macOS přes internet.

Zeměkoule s vykřičníkem znamená, že se váš Mac neúspěšně pokusil spustit do Zotavení macOS přes internet. Když se zobrazí chyba -1008F, mělo by vám pomoct jedno z následujících řešení.

Zeměkoule s chybou -1008F

Spusťte Mac stisknutím kláves Option-Command-R

Vypněte Mac, zapněte ho a okamžitě stiskněte a podržte klávesy Option-Command-R. Mac se tak spustí do nejnovější verze Zotavení macOS. V tomto případě nepoužívejte klávesy Shift-Option-Command-R, protože by se tak Mac spustil do dřívější verze Zotavení macOS.

Pokud tento postup nefunguje, deaktivujte zámek aktivace podle popisu níže.

Nebo deaktivujte zámek aktivace

Zámek aktivace je funkcí macOS Catalina 10.15 nebo novějšího. Následujícím postupem můžete deaktivovat zámek aktivace na dobu, po kterou budete Zotavení macOS používat.

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
 2. Klikněte na Apple ID.
 3. Na bočním panelu klikněte na iCloud.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Najít můj Mac na pravé straně a po výzvě zadejte své heslo k Apple ID. Po dokončení potřebných postupů v Zotavení macOS můžete toto nastavení znovu zapnout.

Předvolby Apple ID

Pokud výše uvedené kroky nemůžete provést, protože se váš Mac plně nespustí, deaktivujte zámek aktivace pomocí některého ze svých dalších zařízení:

 1. Vypněte Mac.
 2. Na jiném zařízení přejděte na web iCloud.com a přihlaste se pod svým Apple ID.
 3. Klikněte na Najít iPhone.
 4. V seznamu zařízení vyberte svůj Mac. Pokud nevidíte seznam zařízení, vyberte svůj Mac z nabídky zařízení v horní části stránky.
 5. Počkejte několik sekund, dokud aplikace Najít nedokončí aktualizaci posledního známého umístění vašeho Macu.
 6. Klikněte na Odebrat z účtu. Pokud tuto možnost nevidíte, vraťte se do nabídky zařízení v horní části stránky a klikněte na tlačítko Odstranit  vedle názvu Macu.
 7. Po zobrazení výzvy akci potvrďte kliknutím na Odstranit.

Nyní byste měli být schopni spustit Mac do dřívější verze Zotavení macOS bez chyby -1008F. Po dokončení potřebných postupů v Zotavení macOS můžete funkci Najít můj Mac znovu zapnout v předvolbách Apple ID.

Datum zveřejnění: