Sdílení poznámek na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu

V aplikaci Poznámky na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu můžete zvát ostatní, aby s vámi přes iCloud spolupracovali na poznámkách a složkách. Společně můžete vytvářet projekty, plánovat výlety, sestavovat nákupní seznamy a dělat spoustu dalších věcí.

O sdílení poznámek

Jiného uživatele můžete pozvat ke konkrétní poznámce na iCloudu nebo rovnou k celé složce poznámek na vašem zařízení. Pozvaný je pak může upravovat a zároveň uvidí vaše aktuální změny. Pokud jste vlastník poznámky nebo složky, můžete z ní kteréhokoli spolupracovníka kdykoli odebrat.

Dokud je vaše zařízení připojené k internetu, iCloud udržuje všechny poznámky a složky aktuální. Takže když si odškrtnete položku v seznamu úkolů, upravíte kresbu nebo přidáte přílohu, všichni spolupracovníci uvidí aktuální verzi poznámky nebo složky.

Není možné sdílet poznámky chráněné heslem. Jestli chcete sdílet poznámku chráněnou heslem, klepněte na iOS zařízení na  nebo na Macu na  a zvolte Odemknout poznámku nebo Odstranit zámek.

Než začnete

 1. Aktualizujte si iPhone, iPad nebo iPod touch na nejnovější iOS nebo iPadOSMac na nejnovější macOS.
 2. Nastavte na všech svých zařízeních iCloud.
 3. Ujistěte se, že jste na všech svých zařízeních přihlášení k iCloudu stejným Apple ID.
 4. Aktualizujte si poznámky, abyste mohli používat nejnovější funkce. Poznámky a zařízení si budou muset aktualizovat i všichni, s kým poznámky sdílíte. Pokud máte v kterékoli poznámce kresby, musíte si poznámky aktualizovat, abyste mohli používat nejnovější funkce.


Pozvání ostatních k poznámce

Ostatní uživatele pozvete ke spolupráci na poznámkách přes Mail nebo Zprávy. Anebo můžete zkopírovat odkaz poznámky a poslat ho jakýmkoli jiným způsobem. Uděláte to takhle:

 1. Otevřete poznámku na iCloudu, kterou chcete sdílet.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Přidat spolupracovníky.
 3. Vyberte, jakým způsobem chcete pozvánku poslat. Potom vyberte osobu, se kterou chcete poznámku sdílet.
 4. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch se poznámka automaticky pošle zvoleným způsobem sdílení. Na Macu ještě musíte kliknout na Sdílet.

Jestli chcete ke sdílené poznámce přidat další uživatele, otevřete poznámku na iCloudu, klepněte na tlačítko Přidat spolupracovníky, pak klepněte na Přidat uživatele a proveďte kroky 3–4.

Chcete zjistit, jestli už poznámku sdílíte? Hledejte ikonu  v horní části poznámky nebo ikonu  v seznamu poznámek. Chcete někomu poslat poznámku, aniž by ji mohl upravovat? V horní části poznámky klepněte na  a vyberte, jakým způsobem ji chcete sdílet.

Pozvání ostatních ke složce

 1. Přejděte na seznam složek. 
 2. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejeďte prstem doleva před složku, kterou chcete sdílet. Na Macu složku vyberte.
 3. Klepněte na . Na Macu se zobrazí nabídka, ve které vyberte Složka.
 4. Přidejte uživatele, se kterými chcete složku sdílet. Potom vyberte, jakým způsobem chcete pozvánku poslat. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch se poznámka automaticky pošle zvoleným způsobem sdílení. Na Macu ještě musíte kliknout na Sdílet.

Ke sdílení složek nebo přijetí pozvánky ke spolupráci na sdílené složce potřebujete iOS 13 nebo iPadOS.

Změna způsobu sdílení

Jako tvůrce sdílené poznámky máte kontrolu nad tím, kdo ji může upravovat. Když v poznámce klepnete nebo kliknete na , uvidíte, s kým ji sdílíte. Potom klepněte nebo klikněte na Volby sdílení a vyberte požadovanou možnost, třeba „Úpravy“ nebo „Jen prohlížení“.

Pokud se pod něčím jménem zobrazuje „Pozvánka“, znamená to, že tento člověk ještě pozvánku nepřijal. Všichni spolupracovníci můžou ke sdílené poznámce přidávat přílohy, vytvářet seznamy, vložit kresbu a dělat další věci. Můžou ji taky upravovat, pokud nezvolíte „Jen prohlížení“. Při úpravě sdílené poznámky přijde všem spolupracovníkům oznámení o provedené změně. Tato oznámení skryjete tak, že v poznámce klepnete na  a zapnete volbu Skrýt upozornění.

Jestli chcete mít všechny změny zvýrazněné, klepněte v poznámce na  a zvolte Zvýraznit všechny změny. Tím se zvýrazní všechny změny provedené vámi i spolupracovníky.

K používání některých z nejnovějších funkcí Poznámek, třeba volby Jen prohlížení nebo Zvýraznit všechny změny, potřebujete iOS 13 nebo iPadOS.

Odebrání uživatelů ze sdílené poznámky

Jestli chcete ze sdílené poznámky odebrat jednoho uživatele:

 1. Otevřete .
 2. Klepněte nebo klikněte na jméno uživatele.
 3. Klepněte nebo klikněte na Odebrat přístup.

Jestli chcete ze sdílené poznámky odebrat všechny uživatele:

 1. Otevřete .
 2. Klepněte nebo klikněte na Zastavit sdílení.
 3. Vyberte OK.

Když s někým přestanete sdílet poznámku, ta se mu automaticky smaže ze zařízení.

Smazání sdílené poznámky

Jako tvůrce sdílené poznámky ji můžete kdykoli smazat. Sdílenou poznámku smažete stejně jako jakoukoli jinou poznámku. Jednoduše klepněte na tlačítko koše  a poznámka se na všech vašich zařízeních přesune do složky Nedávno smazané, resp. Naposledy smazáno. Ve složce Nedávno smazané, resp. Naposledy smazáno zůstane 30 dní. Ze zařízení uživatelů, se kterými jste ji sdíleli, se smaže úplně.

Pokud omylem smažete poznámku, kterou vám nasdílel někdo jiný, můžete v původní pozvánce znova přijmout soubor s poznámkou. Znovu přijatá poznámka bude obsahovat všechny doposud provedené změny. Ale pokud tvůrce poznámky mezitím přestal poznámku sdílet, nebudete ji moct znova přijmout. Jestli už původní pozvánku nemáte, požádejte tvůrce, aby vám poznámku znovu nasdílel. Anebo se podívejte do složky Nedávno smazané, resp. Naposledy smazáno.

Využívejte Poznámky naplno

Datum zveřejnění: