Pořízení Apple Music v rámci balíčků služeb mobilních operátorů

U některých mobilních operátorů si můžete objednat Apple Music jako součást mobilního tarifu.

Zeptejte se přímo svého mobilního operátora, jestli balíčky s Apple Music nabízí. Abyste mohli využívat všechny funkce Apple Music, musíte nejdřív propojit své Apple ID a mobilní číslo.


Funkce Apple Music se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Aktuální dostupnost

Balíčky jsou v současnosti podporované jenom v některých zemích a oblastech a u některých mobilních operátorů. Do Apple Music se můžete zaregistrovat prostřednictvím níže uvedených poskytovatelů:

Tato tabulka se může změnit.


Jak propojit Apple ID a mobilní číslo

  1. Otevřete aplikaci Hudba a pak klepněte na Pro vás. 
  2. Až se zobrazí výzva k potvrzení Apple ID, klepněte na Pokračovat a přihlaste se pomocí zobrazeného Apple ID. Pokud chcete propojit jiné Apple ID, klepněte na „Chcete použít jiné Apple ID?“ a přihlaste se.

Na mobilním zařízení taky můžete přejít na https://applemusic.com/carrier, ověřit si své předplatné a propojit svůj účet s Apple ID. 

Pokud máte telefon s podporou dvou SIM karet, můžete si aktivovat Apple Music v balíčku od mobilního operátora vaší výchozí linky.

Na zařízeních s Androidem se zobrazí výzva, abyste Apple Music povolili provádět a spravovat telefonní hovory. Klepnutím na Povolit umožníte společnosti Apple ověřit vaše telefonní číslo a získáte přístup k Apple Music. Apple Music nebude ve skutečnosti nikam telefonovat ani vám nebude spravovat hovory.


Další informace

  • Pokud jste se k Apple Music zaregistrovali přes mobilního operátora i přes Apple, jedno z předplatných zrušte. Předplatné přes Apple můžete zrušit na iPhonu nebo na telefonu s Androidem. Pokud chcete zrušit předplatné Apple Music v balíčku, kontaktujte svého mobilního operátora.
  • Pokud se vám předplatné nedaří ověřit, zkontrolujte, jestli jste připojení k internetu. Pokud na iOS zařízení používáte mobilní data, musíte mít mobilní data zapnutá v Nastaveních > Mobilní data. Výzva k ověření předplatného se vám může zobrazit taky v případě, že jste si službu objednali přes Apple i mobilního operátora. 
  • Jestli se zobrazí zpráva, že vaše telefonní číslo nejde ověřit, postupujte takto:
    • Na iOS zařízení: Přejděte do Nastavení > Telefon > Moje číslo. Pokud vaše mobilní číslo není správné, zadejte správné číslo a pak klepněte na Uložit.
    • Na zařízení s Androidem: Zkontrolujte, jestli máte nejnovější verzi aplikace Apple Music. Pak aplikaci zavřete a přejděte do Nastavení > Aplikace > Apple Music > Oprávnění a vypněte přístup k telefonu. Znova Apple Music otevřete, a když se zobrazí žádost o přístup k SIM, povolte ho. Druhou žádost o přístup k telefonu zamítněte a správné mobilní telefonní číslo zadejte ručně.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: