Používání aplikací ve zprávách iMessage na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Pomocí aplikací pro iMessage můžete v konverzaci spolupracovat s ostatními, zdobit zprávy nálepkami, sdílet hudbu a dělat další věci, aniž byste opustili Zprávy.

 

Začínáme

Vyhledání aplikací pro iMessage na panelu aplikací

Na panelu aplikací se rychle dostanete k aplikacím, které se dají používat ve Zprávách. 

Panel aplikací otevřete takto:

 1. Otevřete aplikaci Zprávy.
 2. Klepněte na  a zadejte kontakt, nebo klepněte na existující konverzaci.
 3. Klepněte na  a přejížděním po panelu aplikací doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.

Některé aplikace se na panelu aplikací zobrazují automaticky:

Store: Stáhněte si aplikace pro iMessage, které se dají používat ve Zprávách.

Historie: Tady najdete aplikace, které jste ve Zprávách použili v poslední době, jako nálepky, obrázky a další.

Hudba: Sdílejte své naposledy přehrané skladby z Apple Music.

Digital Touch: Používejte funkci Digital Touch k posílání nejen skic, klepnutí, polibků a srdečního tepu.

#obrázky*: Vyhledávejte stovky populárních obrázků GIF, které můžete přidávat do zpráv.

 

Apple Pay: Přes Apple Pay můžete posílat a přijímat peníze.*

 

*#obrázky a Apple Pay jsou k dispozici jenom v některých zemích. Pokud narazíte na problém nebo si myslíte, že obsah ve službě #obrázky je nevhodný, můžete nahlásit obsah nebo odebrat aplikaci #obrázky.

Použití aplikace ve zprávě iMessage

 1. Otevřete Zprávy a klepněte na . Potom zadejte kontakt nebo klepněte na existující konverzaci.
 2. Klepnutím na otevřete panel aplikací.
 3. Přejetím doleva nebo doprava na panelu aplikací najděte aplikaci, kterou chcete použít. Pak klepnutím otevřete aplikaci, kterou chcete použít.
  • Pokud chcete vložit nálepku, podržte na ní prst a pak ji přetáhněte do bubliny se zprávou. Jakmile nálepku přidáte do zprávy, automaticky se odešle. Sevřením nebo rozevřením prstů můžete nálepku před odesláním zmenšit nebo zvětšit.
  • Až budete chtít ve zprávách použít nějakou aplikaci, otevřete ji nebo klepněte na obsah, který chcete přidat do zprávy.
 4.  Klepnutím na  zprávu pošlete.

Přišla vám zpráva používající aplikaci pro iMessage, kterou nemáte? Jednoduše klepněte na modrý název pod aplikací a aplikace se vám stáhne.

Stahování aplikací pro iMessage

Aplikace pro iMessage si můžete stahovat z App Storu pro iMessage. Uděláte to takto:

 1. Do App Storu pro iMessage přejdete tak, že otevřete panel aplikací a klepnete na .
 2. Aplikaci stáhnete tím, že vedle ní klepnete na  a potom na Instalovat.
 3. Zadejte heslo ke svému Apple ID.
 4. Klepnutím na  se vraťte k psaní zprávy.

Stažené aplikace najdete na panelu aplikací.

Některé aplikace umožňují další nákupy v aplikaci. Když si nastavíte Rodinné sdílení, budete moct používat schvalování nákupů a hlídat, kdo stahuje jaké aplikace a co v nich kupuje. Přečtěte si více o nákupech v aplikacích.

Správa aplikací iMessage

Aplikace si můžete přidat do Oblíbených, abyste se k nim na panelu aplikací rychle dostali. Můžete také změnit uspořádání aplikací v panelu, odebrat ty, které nechcete, a provádět další akce. Uděláte to takto:

 1. Klepněte na , aby se mohl otevřít panel aplikací. Potom klepněte na .
 2. V pravém horním rohu klepněte na Upravit a pak postupujte takto:
  • Když chcete přidat aplikaci mezi Oblíbené, klepněte na .
  • Když chcete některou aplikaci odebrat, klepněte na .
  • Pokud chcete změnit uspořádání aplikací v panelu aplikací, dotkněte se a přidržte a pak aplikace libovolně seřaďte.
  • Když chcete nějakou aplikaci skrýt, vypněte ji.
 3. Klepněte na Hotovo.

Mazání aplikací pro iMessage

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepněte na . Potom zadejte kontakt nebo klepněte na existující konverzaci.
 3. Klepněte na . Přejeďte přes panel aplikací doleva a klepněte na .
 4. Přejeďte přes aplikaci doleva a klepněte na Smazat.

 

Další informace

Aplikace můžete stahovat z App Storu na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple TV nebo na počítači.

Datum zveřejnění: Wed Jun 13 19:47:19 GMT 2018