Použití funkce Anotace v Mailu pro iPhone, iPad nebo iPod touch

V Mailu můžete pomocí Anotací přidávat do obrázků a příloh ve formátu PDF náčrtky, text, podpisy a další prvky.

Začínáme

Anotace příloh

Pomocí Anotací můžete například podepsat PDF dokument a rovnou ho někomu poslat. Nebo můžete vzít nějakou fotku a před odesláním do ní něco dokreslit nebo připsat. Anotace můžete použít při přidávání přílohy k novému e-mailu nebo při odpovídání na e-mail s anotovanou přílohou.

Anotovat můžete jenom fotky a PDF dokumenty.

     

Připojení fotografie nebo PDF dokumentu pro úpravy pomocí Anotací

  1. Otevřete Mail a klepněte na .
  2. Dvakrát klepněte v těle nové zprávy a pak klepněte na „Přidat fotku nebo video“ nebo na „Přidat přílohu“.
  3. Najděte fotku nebo PDF dokument, který chcete připojit a anotovat, a pak klepněte na Vybrat.
  4. Klepněte na přílohu a pak na Anotace.
  5. Vyberte si nástroj, přidejte k příloze anotace a klepněte na Hotovo.
  6. Napište zprávu a klepněte na Odeslat.

Úprava přijatých anotovaných fotografií nebo PDF dokumentů

Když vám přijde e-mail s přílohou, můžete v ní bez opouštění Mailu provést změny a rovnou ji poslat zpět. Uděláte to takto:

  1. Klepněte na přílohu a pak na .
  2. Vyberte si nástroj, přílohu anotujte a pak klepněte na Hotovo.
  3. Napište zprávu a klepněte na Odeslat.

Nástroje pro anotace

V aplikaci Mail můžete ve fotkách a PDF dokumentech kreslit, přidávat do nich texty, použít na ně lupu nebo se podepsat. Když uděláte chybu, můžete ji odvolat klepnutím na . Pokud anotaci chcete smazat, klepněte na  a pak klepněte na tu část anotace, kterou chcete smazat.

Skica

Pomocí nástroje Pero můžete kreslit přímo do fotky nebo PDF dokumentu. Klepněte na , klepněte na požadovanou barvu a potom prstem kreslete do přílohy. Klepnutím na jiné pero změňte šířku čáry.

Přiblížení

Klepnutím na  a následným klepnutím na  si část obrázku nebo PDF dokumentu můžete přiblížit. Přetažením modrého bodu podél okraje kružnice zvětšíte oblast, kterou chcete zvětšit. Přetažením zeleného bodu můžete měnit měřítko přiblížení.

Přidání textu

Klepněte na  a pak klepnutím na  přidejte text. Vyberte barvu textu. Dvojím klepnutím do textového rámečku otevřete klávesnici. Písmo a jeho velikost můžete změnit klepnutím na . Textový rámeček můžete přesouvat přetažením.

Podepsání dokumentu

Klepněte na , pak klepněte na , prstem napište svůj podpis a klepněte na Hotovo. Pokud už máte podpis připravený z dřívějška, klepněte na  a pak na svůj podpis. Podpis můžete přemístit přetažením a tažením za roh rámečku dovnitř nebo ven můžete změnit jeho velikost. Podpisy můžete přidávat a mazat klepnutím na  a potom na Přidat nebo odstranit podpis.

Další informace

Datum zveřejnění: