Používání anotací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí nástroje Anotace můžete upravovat snímky obrazovek a fotky, vybírat různé průhlednosti a tloušťky písma, a dokonce i podepisovat PDF dokumenty.

Aplikace a funkce, které používají anotace

Tady jsou některé aplikace, ve kterých můžete používat anotace, a postup, jak začít:

Mail

 1. Otevřete Mail a klepnutím na tlačítko Napsat začněte psát nový e-mail. Nebo odpovězte na nějaký existující e-mail.
 2. Klepněte do textu e-mailu a pak klepnutím na  nebo na Zpět otevřete formátovací panel. Můžete taky klepnout do textu e-mailu, klepnout na kurzor a vybrat možnost Vložit fotografii/video nebo Přidat přílohu. Možná budete muset klepnout na tlačítko se šipkou , aby zobrazily další volby.
 3. Klepněte na tlačítko fotoaparátu  nebo na tlačítko dokumentu  a najděte fotku nebo PDF, které chcete přiložit a anotovat.
 4. Klepněte na přílohu a pak na . Klepněte na Anotace  a přidejte svoje poznámky. Klepnutím na tlačítko plus  přidejte podpis, text a další prvky.
 5. Klepněte na Hotovo a e-mail odešlete.

Zprávy

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat zahajte novou konverzaci. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepněte na tlačítko fotek a vyberte nějakou fotku.
 3. Klepněte na fotku ve zprávě a pak na Anotace. Tady do fotky můžete něco načrtnout nebo si klepnutím na tlačítko plus  můžete zobrazit další možnosti anotací.
 4. Klepněte na Uložit a pak na Hotovo.
 5. Klepnutím na modrou šipku  zprávu odešlete.

Fotky

 1. Přejděte do Fotek a vyberte požadovanou fotku.
 2. Klepněte na Upravit, klepněte na  a nakonec klepněte na Anotace . Klepnutím na tlačítko plus  přidejte text, obrazce a další prvky.
 3. Klepněte dvakrát po sobě na Hotovo.

Kreslení s funkcí Anotace

Po výběru nějakého anotačního nástroje, například pera , zvýrazňovače  nebo tužky , vyberte barvu a začněte kreslit. Dalším klepnutím na stejný nástroj změňte průhlednost barvy nebo klepnutím na jiný nástroj změňte tloušťku. Klepnutím na tlačítko barev  taky můžete měnit odstíny barev.

Přesouvání kresby

To, co nakreslíte, můžete přesouvat. Klepněte na nástroj Laso , nakreslete okolo kresby, kterou chcete přesunout, kružnici a přetáhněte ji na požadované místo.

Mazání nebo odvolávání akcí při kreslení

Když kresbu chcete předělat, klepněte na tlačítko gumy  a přejíždějte prstem přes oblast, kterou chcete smazat. Pomocí tlačítka odvolání akce ikona odvolání akce můžete při anotování odvolat libovolnou akci. Pokud nějakou akci odvoláte omylem, zatřeste zařízením a klepněte na Opakovat akci.

Přidání textu, podpisu, lupy nebo obrazce

Klepněte na tlačítko plus ikona se znaménkem plus a vyberte si z dalších anotačních nástrojů:

 

Klepnutím na kolečko vyberte jinou barvu textu a potom klepnutím na ikonu úprav textu upravte písmo, velikost a zarovnání textu.

 

Můžete rychle přidat nebo vytvořit podpis dokumentu.

Lupu můžete libovolně přesouvat, pomocí modré tečky upravíte její velikost a zelenou tečkou zvětšíte nebo zmenšíte zvětšení.

Klepnutím na požadovaný obrazec ho přidejte do snímku obrazovky, fotky nebo PDF. Potom obrazec přetáhněte na požadované místo a pomocí modrých teček upravte jeho velikost a tvar. Zelenými tečkami upravíte zakřivení šipky nebo podobu řečové bubliny.

Další akce s Anotacemi

Datum zveřejnění: