Používání Anotací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V iOS 12 můžete používat ještě víc anotačních nástrojů. Můžete upravovat snímky obrazovek a fotky, vybírat různé průhlednosti a tloušťky písma a dokonce i podepisovat PDF dokumenty.

Aplikace a funkce, které používají Anotace

Tady jsou některé aplikace, ve kterých můžete používat Anotace, a postup jak začít:

Mail

 1. Otevřete Mail a klepnutím na začněte psát nový e-mail. Nebo odpovězte na nějaký existující e-mail.
 2. Dvakrát klepněte do textu e-mailu a klepněte na Vložit fotografii/video nebo Přidat přílohu. Možná budete napřed muset klepnout na , aby zobrazily další volby.
 3. Najděte fotku nebo PDF, které chcete připojit a anotovat, a klepněte na Vybrat.
 4. Klepněte na přílohu a pak na Anotace . Klepnutím na ikonu se znaménkem plus přidejte podpis, text a další prvky.
 5. Klepněte na Hotovo a e-mail odešlete.

Zprávy

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na  zahajte novou konverzaci. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Klepnutím na vyberte nějakou fotku.
 3. Klepněte na fotku ve zprávě a pak na Anotace. Tady do fotky můžete něco načrtnout, nebo si klepnutím na ikonu se znaménkem plus můžete zobrazit další možnosti anotací.
 4. Klepněte na Uložit a pak klepněte na Hotovo.
 5. Klepnutím na  zprávu pošlete.

Fotky

 1. Přejděte do Fotek a vyberte požadovanou fotku.
 2. Klepněte na Upravit, klepněte a nakonec klepněte na Anotace . Klepnutím na ikonu se znaménkem plus přidejte text, obrazce a další prvky.
 3. Klepněte dvakrát po sobě na Hotovo.

Kreslení s nástrojem Anotace

Po výběru nějakého anotačního nástroje, například pera , zvýrazňovače  nebo tužky , vyberte barvu a začněte kreslit. Dalším klepnutím na stejný nástroj změňte průhlednost barvy, nebo klepnutím na jiný nástroj změňte tloušťku. Klepnutím na taky můžete změnit odstín barvy.

Přesouvání kresby

Svoje kresby můžete přesouvat. Klepněte na nástroj Laso , nakreslete okolo kresby, kterou chcete přesunout, kružnici a přetáhněte ji na požadované místo.

Mazání nebo odvolávání akcí při kreslení

Když kresbu chcete předělat, klepněte na a přejíždějte prstem přes oblast, kterou chcete smazat. Pomocí ikony odvolání akce můžete při anotování odvolat libovolnou akci. Pokud nějakou akci odvoláte omylem, zatřeste zařízením a klepněte na Opakovat akci.

Přidání textu, podpisu, lupy nebo obrazce

Klepněte na ikonu se znaménkem plus a vyberte si z dalších anotačních nástrojů:

 

Klepnutím na kolečko vyberte jinou barvu textu a potom klepnutím na ikonu úprav textu upravte písmo, velikost a zarovnání textu.

 

Můžete rychle přidat nebo vytvořit podpis dokumentu.

Lupu můžete libovolně přesouvat, pomocí modré tečky upravíte její velikost a zelenou tečkou zvětšíte nebo zmenšíte zvětšení.

Klepnutím na požadovaný obrazec ho přidejte do snímku obrazovky, fotky nebo PDF. Potom obrazec přetáhněte na požadované místo a pomocí modrých teček upravte jeho velikost a tvar. Zelenými tečkami upravíte zakřivení šipky nebo vzhled textové bubliny.

Další akce s Anotacemi

Datum zveřejnění: