Vytváření odkazů na jiné části dokumentu v Pages

Vytvářejte odkazy na text v dokumentu typu „zpracování textu“ pomocí záložek a odkazy na další stránky v dokumentu typu „uspořádání stránek“ na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.

Vytváření odkazů na jiné části dokumentu v Pages na iPhonu a iPadu

V dokumentu typu „zpracování textu“ můžete pomocí záložek vytvářet odkazy z textu v jedné části dokumentu na text v jiných částech stejného dokumentu. Záložky nejde vytvářet pro text v textových rámečcích a tvarech.

V dokumentu typu „upořádání stránky“ můžete vytvářet odkazy z textu v dokumentu na jiné stránky stejného dokumentu.

Odkaz na jinou část dokumentu typu „zpracování textu“

Pokud při přidávání záložky nevidíte možnost Záložka, může se jednat o dokument typu „uspořádání stránek“.

 1. Vyberte text, na který chcete vytvořit odkaz.
 2. V rozevírací nabídce klepněte na Záložka. Abyste možnost Záložka viděli, budete možná muset klepnout na šipku doprava .
 3. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz.
 4. Klepněte na Odkaz. Abyste možnost Odkaz viděli, budete možná muset klepnout na šipku doprava .
 5. Klepněte na Cíl odkazu a zvolte Záložka.
 6. Klepněte na Záložka a zvolte právě vytvořenou záložku, nebo zvolte jinou záložku. Pages navrhuje záložky na základě stylů odstavců použitých v dokumentu. Přečtěte si, jak měnit styly odstavců navrhované aplikací na iPhonuiPadu.
 7. Nastavení zavřete klepnutím do dokumentu. 

Pokud záložku chcete přejmenovat nebo ji úplně smazat, klepněte na tlačítko Více , pak na Záložky a nakonec na Upravit. Pokud záložku chcete přejmenovat, klepněte na ni. Pokud ji chcete odstranit, klepněte na tlačítko Smazat . Změny uložíte klepnutím na Hotovo.

Odkaz na jinou stránku v dokumentu typu „uspořádání stránek“

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 2. Klepněte na Odkaz. Abyste možnost Odkaz viděli, budete možná muset klepnout na šipku doprava .
 3. Klepněte na Cíl odkazu a zvolte Stránka.
 4. Klepněte na miniaturu stránky a zvolte číslo stránky, se kterou bude odkaz propojen.
 5. Nastavení zavřete klepnutím do dokumentu. 


Vytváření odkazů na jiné části dokumentu v Pages pro Mac

V dokumentu typu „zpracování textu“ můžete pomocí záložek vytvářet odkazy z textu v jedné části dokumentu na text v jiných částech stejného dokumentu. Záložky nejde vytvářet pro text v textových rámečcích a tvarech.

V dokumentu typu „upořádání stránky“ můžete vytvářet odkazy z textu v dokumentu na jiné stránky stejného dokumentu.

Odkaz na jinou část dokumentu typu „zpracování textu“

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat záložku. Nebo vyberte text, pro který chcete vytvořit záložku.
 2. Klikněte na tlačítko Dokument a pak na panel Záložky. Pokud panel Záložky nevidíte, může se jednat o dokument typu „uspořádání stránek“.
 3. Klikněte na Přidat záložku. Záložka se přidá do seznamu záložek.
 4. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 5. Klikněte na vybraný text se stisknutou klávesou Control. Zvolte Přidat odkaz > Záložka.
 6. Klikněte na rozevírací nabídku Záložka a vyberte, se kterou záložkou má být odkaz propojen. Pages taky záložky navrhuje na základě stylů odstavců použitých v dokumentu. Můžete měnit styly odstavců podle návrhů Pages.
 7. Klikněte na Otevřít záložku. Tím se v dokumentu přesunete na odkazované místo.

Na panelu Záložky se můžete podívat, které odkazy vedou na danou záložku. Klikněte na název záložky se stisknutou klávesou Control a zvolte Otevřít odkaz.

Pokud chcete nějaký odkaz odstranit, klikněte na něj se stisknutou klávesou Control, zvolte Upravit odkaz a klikněte na Odstranit.

Odkaz na jinou stránku v dokumentu typu „uspořádání stránek“

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 2. Klikněte na vybraný text se stisknutou klávesou Control. Zvolte Přidat odkaz > Stránka.
 3. Klikněte na rozevírací nabídku Stránka a vyberte, se kterou stránkou má být odkaz propojen. 
 4. Klikněte na Otevřít stránku. Tím se v dokumentu přesunete na danou stránku.
Datum zveřejnění: