Přidávání záložek do dokumentů v Pages

Přečtěte si, jak přidávat záložky a odkazovat pomocí nich na konkrétní části dokumentu.

Pomocí záložek můžete označit konkrétní části dokumentu a potom na ně odkazovat. Když do dokumentu přidáte záložku, můžete pak vytvářet odkazy, přes které se čtenář dostane přímo k potřebným informacím. Pokud v dokumentu používáte styly odstavců, Pages vám usnadní práci tím, že bude záložky navrhovat automaticky.

Používání záložek a odkazů v Pages na Macu

Než začnete, aktualizujte si Pages na nejnovější verzi dostupnou z Mac App Storu.

Přidání záložky

 1. Kliknutím vložte kurzor do textu těsně před místo, kam chcete vložit záložku. Anebo vyberte celý text, který chcete uložit do záložky.
 2. Klikněte na tlačítko dokumentu  a pak na panel Záložky.
  Pokud panel Záložky nevidíte, pravděpodobně pracujete s dokumentem typu „uspořádání stránek“. V takových dokumentech se záložky používat nedají.
 3. Klikněte na Přidat záložku. Záložka se přidá do seznamu záložek. 

Když čtenář v seznamu záložek klikne na nějakou záložku, Pages automaticky zobrazí příslušné místo v dokumentu.

Pokud změníte text, na který záložka odkazuje, název související záložky se automaticky aktualizuje. Záložky můžete i přejmenovat – v seznamu záložek dvakrát klikněte na záložku a zadejte nový název.

Jestli chcete nějakou záložku smazat, klikněte na ni a stiskněte klávesu Delete.

Odkazování na záložku

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 2. S podrženou klávesou Control klikněte na vybraný text. Zvolte Přidat odkaz > Záložka.
 3. V rozevírací nabídce pro zadání cíle zvolte Záložka.
 4. Klikněte na rozevírací nabídku Záložka a vyberte, na kterou záložku chcete odkázat. Pages vám na základě použitých stylů odstavců samy navrhnou záložky.
 5. Klikněte na Otevřít záložku. Dokument vás přesune na odkazované místo.

Na panelu Záložky se můžete podívat, které odkazy vedou na danou záložku. Klikněte na záložku s podrženou klávesou Control a zvolte Otevřít odkaz.

Jestli chcete odkaz odebrat, klikněte na něj s podrženou klávesou Control a zvolte Upravit odkaz. Klikněte na Odstranit.
 

Nastavení, ze kterých stylů odstavců mají vycházet návrhy záložek

Pages vám na základě použitých stylů odstavců samy navrhují záložky. Tyto návrhy můžete zpřesnit tím, že určíte, které styly odstavců jsou ty hlavní. 

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 2. S podrženou klávesou Control klikněte na vybraný text. Zvolte Přidat odkaz > Záložka.
 3. V rozevírací nabídce pro zadání cíle zvolte Záložka.
 4. Klikněte na rozevírací nabídku Záložka a zvolte Nastavit návrhy. Pokud už máte návrhy nastavené z dřívějška, klikněte na Spravovat návrhy.
 5. Vyberte, které styly odstavců vám mají Pages automaticky navrhovat v rozevírací nabídce Záložka. Klikněte na Hotovo.

Používání záložek a odkazů v Pages na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Než začnete, aktualizujte si Pages na nejnovější verzi dostupnou z App Storu.

Přidání záložky

Klepnutím vložte kurzor do textu těsně před místo, kam chcete vložit záložku. Anebo vyberte celý text, který chcete uložit do záložky. 

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Vložit. Možná budete napřed muset klepnout na , aby se volba Vložit zobrazila. Zvolte Do záložek.
 • Na iPadu klepněte na  a potom na Do záložek.

Pokud změníte text, na který záložka odkazuje, název související záložky se automaticky aktualizuje. Záložku můžete i přejmenovat nebo smazat – klepněte na  > Záložky a potom na Upravit. Pokud chcete záložku přejmenovat, klepněte na ni. Pokud ji chcete smazat, klepněte na . Změny uložíte klepnutím na Hotovo.

Odkazování na záložku

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz.
 2. Klepněte na Odkaz. Možná budete napřed muset klepnout na , aby se tato volba zobrazila.
 3. Klepněte na Odkaz na a zvolte Záložka.
 4. Klepněte na Záložka a vyberte, na kterou záložku chcete odkázat. Pages vám na základě použitých stylů odstavců samy navrhnou záložky.
 5. Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na .
  Na iPadu klepněte někam mimo upozornění.
   

Nastavení, ze kterých stylů odstavců mají vycházet návrhy záložek

Pages vám na základě použitých stylů odstavců samy navrhují záložky. Tyto návrhy můžete zpřesnit tím, že určíte, které styly odstavců jsou ty hlavní. 

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz.
 2. Klepněte na Odkaz. Možná budete napřed muset klepnout na šipku doprava, aby se tato volba zobrazila.
 3. Klepněte na Odkaz na a zvolte Záložka.
 4. Klepněte na Záložka > Nastavit návrhy. Pokud už máte návrhy nastavené z dřívějška, klepněte na Spravovat návrhy.
 5. Vyberte, které styly odstavců vám mají Pages automaticky navrhovat v rozevírací nabídce Záložka. Pokud u některého stylu vidíte , znamená to, že už je vybraný.
 6. Klepnutím na Zpět dokončete nastavování odkazu.
   
Datum zveřejnění: