Vytváření odkazů na jiné části dokumentu v Pages na iPhonu, iPadu nebo Macu

Vytváření odkazů na text v dokumentu typu „zpracování textu“ pomocí záložek a vytváření odkazů na další stránky dokumentu typu „uspořádání stránek“.

Vytváření odkazů na jiné části dokumentu v Pages pro Mac

V dokumentu typu „zpracování textu“ můžete pomocí záložek vytvářet odkazy z textu v jedné části dokumentu na text v jiných částech stejného dokumentu. Záložky nejde vytvářet pro text v textových rámečcích a tvarech.

V dokumentu typu „upořádání stránky“ můžete vytvářet odkazy z textu v dokumentu na jiné stránky stejného dokumentu.

Odkaz na jinou část dokumentu typu „zpracování textu“

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat záložku. Nebo vyberte text, pro který chcete vytvořit záložku.
 2. Klikněte na tlačítko Dokument a pak na panel Záložky. Pokud panel Záložky nevidíte, může se jednat o dokument typu „uspořádání stránek“.
 3. Klikněte na Přidat záložku. Záložka se přidá do seznamu záložek.
 4. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 5. Klikněte na vybraný text se stisknutou klávesou Control. Zvolte Přidat odkaz > Záložka.
 6. Klikněte na rozevírací nabídku Záložka a vyberte, se kterou záložkou má být odkaz propojen. Pages taky záložky navrhuje na základě stylů odstavců použitých v dokumentu. Můžete měnit styly odstavců podle návrhů Pages.
 7. Klikněte na Otevřít záložku. Tím se v dokumentu přesunete na odkazované místo.

Na panelu Záložky se můžete podívat, které odkazy vedou na danou záložku. Klikněte na název záložky se stisknutou klávesou Control a zvolte Otevřít odkaz.

Pokud chcete nějaký odkaz odstranit, klikněte na něj se stisknutou klávesou Control, zvolte Upravit odkaz a klikněte na Odstranit.

Odkaz na jinou stránku v dokumentu typu „uspořádání stránek“

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 2. Klikněte na vybraný text se stisknutou klávesou Control. Zvolte Přidat odkaz > Stránka.
 3. Klikněte na rozevírací nabídku Stránka a vyberte, se kterou stránkou má být odkaz propojen. 
 4. Klikněte na Otevřít stránku. Tím se v dokumentu přesunete na danou stránku.

Vytváření odkazů na jiné části dokumentu v Pages na iPhonu a iPadu

V dokumentu typu „zpracování textu“ můžete pomocí záložek vytvářet odkazy z textu v jedné části dokumentu na text v jiných částech stejného dokumentu. Záložky nejde vytvářet pro text v textových rámečcích a tvarech.

V dokumentu typu „upořádání stránky“ můžete vytvářet odkazy z textu v dokumentu na jiné stránky stejného dokumentu.

Odkaz na jinou část dokumentu typu „zpracování textu“

Pokud při přidávání záložky nevidíte možnost Záložka, může se jednat o dokument typu „uspořádání stránek“.

 1. Klepněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat záložku, nebo vyberte text, pro který chcete vytvořit záložku:
  • Na iPhonu klepněte na Vložit. Abyste možnost Vložit viděli, budete možná muset klepnout na šipku doprava . Zvolte Záložka. 
  • Na iPadu klepněte na panelu zkratek nad klávesnicí na tlačítko vložení a potom na Záložka.
 2. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz.
 3. Klepněte na Odkaz. Abyste tuto možnost viděli, budete možná muset klepnout na šipku doprava .
 4. Klepněte na Cíl odkazu a zvolte Záložka.
 5. Klepněte na možnost Záložka a vyberte, se kterou záložkou má být odkaz propojen. Pages navrhuje záložky na základě stylů odstavců použitých v dokumentu. Přečtěte si, jak měnit styly odstavců navrhované aplikací Pages na iPhonuiPadu.
 6. Zavřete nastavení:
  • Na iPhonu klepněte na šipku dolů .
  • Na iPadu klepněte někam do dokumentu. 

Záložku můžete i přejmenovat nebo smazat – klepněte na  > Záložka a potom na Upravit. Pokud chcete záložku přejmenovat, klepněte na ni. Pokud ji chcete smazat, klepněte na . Změny uložíte klepnutím na Hotovo.

Odkaz na jinou stránku v dokumentu typu „uspořádání stránek“

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat odkaz. 
 2. Klepněte na Odkaz. Abyste možnost Odkaz viděli, budete možná muset klepnout na šipku doprava .
 3. Klepněte na Cíl odkazu a zvolte Stránka.
 4. Klepněte na miniaturu stránky a zvolte číslo stránky, se kterou bude odkaz propojen.
 5. Zavřete nastavení:
  • Na iPhonu klepněte na šipku dolů .
  • Na iPadu klepněte někam do dokumentu. 
Datum zveřejnění: