Novinky v aplikaci Třída

Přečtěte si o nejnovějších aktualizacích aplikace Třída pro iPad a Třída pro Mac.

Třída udělá z iPadu nebo Macu šikovného pomocníka, který učiteli pomůže provést žáky s iPady hodinou, sledovat jejich pokrok a udržet jejich pozornost. S Třídou můžete na zařízeních jednotlivých studentů najednou snadno spustit stejnou aplikaci, nebo můžete spouštět různé aplikace pro různé skupiny studentů. S Třídou se tak učitelé můžou soustředit na vedení výuky a studenti se můžou soustředit na učení.

Novinky v aplikaci Třída 3.7 pro iPad a Třída 2.7 pro Mac

 • Snadné sdílení souborů se studenty formou akčních položek v programu
 • Rychlé vyhledávání programů díky novému zobrazení seznamu a možnosti vyhledávání a třídění

Starší verze

Podívejte se na novinky v dřívějších verzích aplikace Třída pro Mac a Třída pro iPad.

Co je nového v aplikaci Třída 3.6.1 pro iPad a Třída 2.6.1 pro Mac

 • Vytvářejte chytré plány lekcí pomocí programů, abyste měli přehled o rozvrhu pro daný den.
 • Ke každému úkolu v programu můžete přiřadit akce, abyste mohli ještě snadněji používat víc nástrojů pro učení současně.
 • Ke každému úkolu přiřaďte očekávanou dobu pro splnění a použijte vestavěný časovač, abyste maximálně využili dobu na pokyny.
 • Třídu můžete otevřít přímo z programu a hned začít pracovat.
 • Uložte a duplikujte programy, abyste je mohli rychle znovu použít pro stejnou nebo jinou třídu.
 • Můžete si otevřít několik oken aplikace Třída a vytvářet, upravovat a zobrazovat náhledy programů a tříd v reálném čase.

Další informace o požadavcích aplikace Třída pro hodiny synchronizované s Apple School Managerem, hodiny synchronizované s MDMnespravované hodiny.

Chcete-li používat aplikaci Třída v macOS Monterey, je vyžadována verze Třída 2.5 nebo vyšší.

Novinky v aplikaci Třída 2.5 pro Mac

 • Tato aktualizace obsahuje opravy chyb a vylepšení výkonu.

Novinky v aplikaci Třída 2.4.1 pro Mac

Připojení k relacím Třída na dálku přes internet nebo v blízkém okolí pomocí technologie Bluetooth

 • Upozorňování studentů vyzváněcím tónem a bannerem, když se objeví požadavek, aby se připojili ke vzdálené relaci Třída 
 • Vylepšené ovládací prvky umožňující studentům odpojit se od vzdálené relace Třída a nastavit dobu pro automatické odpojení poté, co jejich zařízení přejde do režimu spánku
 • Podpora kombinace současně studentů v okolí a vzdálených studentů v relaci Třída

Vylepšená správa a ovládací prvky skupin

 • Snadné vytváření, správa a úprava skupin pomocí menšího počtu klepnutí díky navigaci na postranním panelu
 • Rychlé zobrazování studentů na základě blízkosti nebo vzdáleného připojení a aplikace v popředí díky inteligentním skupinám
 • Správa zařízení studentů na základě stavu zařízení, včetně typu zařízení, stavu online nebo offline a slabé baterie

Více o požadavcích aplikace Třída 2.4.1 pro Mac.

Novinky v aplikaci Třída 2.3 pro Mac

 • Vytváření a úpravy hodin, které jsou synchronizované s Apple School Managerem

Více o požadavcích aplikace Třída 2.3 pro Mac.

Novinky v aplikaci Třída 2.2 pro Mac

 • Přístup k hodinám nastaveným prostřednictvím Apple School Manageru přihlášením k zařízení pomocí spravovaného Apple ID
 • Promítání podrobností hodiny na Apple TV pomocí AirPlay a vyzvání studentů, aby se připojili k hodině vytvořené učitelem
 • Změna velikosti obrazovek studentů sevřením nebo rozevřením prstů

Více o požadavcích aplikace Třída 2.2 pro Mac.

Novinky v aplikaci Třída 2.1 pro Mac

 • Učitelé teď můžou na zařízeních studentů skrýt aktuální aplikaci a vrátit iPad na plochu nebo Mac do Finderu.
 • Aktualizace obsahuje i opravy chyb a vylepšení výkonu.

Více o požadavcích aplikace Třída 2.1 pro Mac.

Novinky v aplikaci Třída 2.0 pro Mac

 • Správa Maců studentů s macOS Mojave 10.14.4 nebo novějším
 • Navigace na přímé odkazy v aplikacích kompatibilních s frameworkem ClassKit

Více o požadavcích aplikace Třída 2.0 pro Mac.

Novinky v aplikaci Třída 1.0.1 pro Mac

Učitelům už se nezobrazuje výzva k zadání přihlašovacích údajů správce, když se studenti připojí k hodinám vytvořeným správcem.

Více o požadavcích aplikace Třída 1.0.1 pro Mac

Informace o aplikaci Třída 1.0 pro Mac

Třída je teď k dispozici na Macu a obsahuje stejné funkce jako verze pro iPad.

Více o požadavcích aplikace Třída 1.0 pro Mac

Novinky v aplikaci Třída 3.5 pro iPad

 • Tato aktualizace obsahuje opravy chyb a vylepšení výkonu.

Novinky v aplikaci Třída 3.4.1 pro iPad

Připojení k relacím Třída na dálku přes internet nebo v blízkém okolí pomocí technologie Bluetooth

 • Upozorňování studentů vyzváněcím tónem a bannerem, když se objeví požadavek, aby se připojili ke vzdálené relaci Třída 
 • Vylepšené ovládací prvky umožňující studentům odpojit se od vzdálené relace Třída a nastavit dobu pro automatické odpojení poté, co jejich zařízení přejde do režimu spánku
 • Podpora kombinace současně studentů v okolí a vzdálených studentů v relaci Třída

Vylepšená správa a ovládací prvky skupin

 • Snadné vytváření, správa a úprava skupin pomocí menšího počtu klepnutí díky navigaci na postranním panelu
 • Rychlé zobrazování studentů na základě blízkosti nebo vzdáleného připojení a aplikace v popředí díky inteligentním skupinám
 • Správa zařízení studentů na základě stavu zařízení, včetně typu zařízení, stavu online nebo offline a slabé baterie

Více o požadavcích aplikace Třída 3.4.1 pro iPad.

Novinky v aplikaci Třída 3.3 pro iPad

 • Vytváření a úpravy hodin, které jsou synchronizované s Apple School Managerem

Více o požadavcích aplikace Třída 3.3 pro iPad.

Novinky v aplikaci Třída 3.2 pro iPad

 • Přístup k hodinám nastaveným prostřednictvím Apple School Manageru přihlášením k zařízení pomocí spravovaného Apple ID
 • Promítání podrobností hodiny na Apple TV pomocí AirPlay a vyzvání studentů, aby se připojili k hodině vytvořené učitelem
 • Změna velikosti obrazovek studentů sevřením nebo rozevřením prstů

Více o požadavcích aplikace Třída 3.2 pro iPad.

Co je nového v aplikaci Třída 3.1.1 pro iPad

 • Tato aktualizace obsahuje vylepšení stability a opravy chyb.

Více o požadavcích aplikace Třída 3.1.1 pro iPad.

Novinky v aplikaci Třída 3.1 pro iPad

 • Učitelé teď můžou na zařízeních studentů skrýt aktuální aplikaci a vrátit iPad na plochu nebo Mac do Finderu.
 • Podpora tmavého režimu
 • Aktualizace obsahuje i opravy chyb a vylepšení výkonu.

Více o požadavcích aplikace Třída 3.1 pro iPad.

Novinky v aplikaci Třída 3.0 pro iPad

 • Správa Maců studentů s macOS Mojave 10.14.4 nebo novějším
 • Navigace na přímé odkazy v aplikacích kompatibilních s frameworkem ClassKit

Více o požadavcích aplikace Třída 3.0 pro iPad.

Novinky v aplikaci Třída 2.3.1 pro iPad

 • Vylepšená spolehlivost studentů účastnících se hodiny

Více o požadavcích aplikace Třída 2.3.1 pro iPad

Novinky v aplikaci Třída 2.3 pro iPad

Novinky v aplikaci Třída 2.2 pro iPad

 • Funkce Navigovat teď nabízí možnost uzamknout zařízení studenta ve zvolené aplikaci.
 • K dispozici je nové omezení iOS, které při opouštění učitelem vytvořené hodiny z dozorovaného zařízení studenta vyžaduje souhlas učitele.

Více o požadavcích aplikace Třída 2.2 pro iPad

Novinky v aplikaci Třída 2.1 pro iPad

 • Když učitel ukončí relaci hodiny, před návratem do nabídky hodin se zobrazí souhrn časových os s aktivitami studentů.
 • Pomocí nové funkce přetahování v iOS 11 je možné s jednotlivými studenty nebo skupinami studentů sdílet webové adresy, dokumenty, obrázky a další věci.
 • Tři nová omezení konfiguračního profilu umožňují nastavit, nakonfigurovat nebo vynutit nastavení Připojit se k hodinám, Zamykání aplikací a zařízení a AirPlay a prohlížení obrazovky pro učiteli vytvářené hodiny, takže se teď chovají stejně, jako správci vytvářené hodiny.

Více o požadavcích aplikace Třída 2.1 pro iPad

Novinky v aplikaci Třída 2.0 pro iPad

 • Ve Třídě můžete vytvářet vyučovací hodiny a zvát do nich studenty v okolí.
 • Přes AirDrop můžete sdílet dokumenty a odkazy do zařízení studentů (nahrazuje rozšíření Sdílení).
 • Studenti můžou přes AirDrop sdílet dokumenty a odkazy s učitelem.
 • Můžete ztlumit zvuk na zařízeních studentů.

Více o požadavcích aplikace Třída 2.0 pro iPad.

Novinky v aplikaci Třída 1.1.2 pro iPad

 • Oprava problému, který Třídě v některých případech bránil ve vyhledávání zařízení studentů v okolí

Více informace o požadavcích aplikace Třída 1.1.2 pro iPad

Novinky v aplikaci Třída 1.1.1 pro iPad

 • Vylepšená podpora pro zařízení Apple TV chráněná kódem
 • Úprava skupiny v režimu Slide Over nebo Split View
 • Filtrování aplikací podle názvu v dialogovém okně akce Otevřít aplikaci

Více o požadavcích aplikace Třída 1.1.1 pro iPad

Novinky v aplikaci Třída 1.1 pro iPad

 • Nové rozšíření Sdílení umožňuje posílat odkazy ze Safari a dalších aplikací prostřednictvím listu sdílení.
 • Přechod na kurzy iTunes U
 • Přidávání a odstraňování studentů z učitelem vytvořených skupin

Více o funkcích a požadavcích aplikace Třída 1.1 pro iPad

Informace o aplikaci Třída 1.0 pro iPad

Přiřazování sdílených iPadů studentům

 • Třída se po nakonfigurování připojí k zařízením studentů v okolí.
 • Třída inteligentně přiřadí správné studenty k jednotlivým sdíleným iPadům podle toho, jaké zařízení student používal naposledy.
 • Jakmile jsou studenti hotovi, učitel je může jednoduše odhlásit a připravit jednotlivé sdílené iPady na další hodinu.

Zahájení, uzamčení nebo pozastavení práce studentů

 • Jediným klepnutím jde spustit libovolnou aplikaci a otevřít web nebo učebnici.
 • Zařízení jde zamknout do jediné aplikace, aby se studenti mohli líp soustředit.
 • Zamčením obrazovek pozastavíte práci nebo soustředíte pozornost třídy na jinou věc.

Se Screen View vidíte to samé, co vaši studenti

 • V jednu chvíli se můžete podívat na obrazovky všech studentů.
 • Můžete se soustředit na obrazovku jediného studenta.
 • Studenti jsou informováni, že si prohlížíte jejich obrazovky.

Sdílení práce studentů na Apple TV v učebně

 • Můžete předvádět skvělou práci vašich studentů při hodině.
 • Pomocí AirPlay můžete promítat obrazovky jednotlivých studentů.
 • Studenti jsou informováni, že jsou jejich obrazovky promítány.

Obnovujte zapomenutá hesla přímo ve třídě

 • Heslo spravovaného Apple ID můžete obnovit bez pomoci IT oddělení.

Organizování zařízení studentů pomocí skupin

 • Třída automaticky vytváří skupiny studentů podle aplikací, které používají.
 • Učitelé můžou vytvářet skupiny a rozdělovat tak studenty do projektových týmů.
 • Můžete provádět akce na celých skupinách nebo na jednotlivých studentech ve skupinách.

Skvělé pro používání se zařízeními studentů v režimu 1:1 nebo nastavenými jako Sdílený iPad

 • Všechny akce probíhají jenom přes místní síť.
Datum zveřejnění: