Získání studentského předplatného Apple Music

Studenti zapsaní ke studiu na univerzitách a vysokých školách, které udělují vysokoškolský titul, nebo školách typu „college“1 můžou získat předplatné Apple Music za sníženou měsíční sazbu.

 

Pokud studujete univerzitu nebo vysokou školu, která uděluje vysokoškolský titul1, můžete až na 48 měsíců (4 roky) získat předplatné Apple Music za sníženou cenu2. Tato doba nemusí být souvislá.

Studentské předplatné Apple Music je dostupné jen v některých zemích a oblastech. Přečtěte si další informace o dostupnosti Apple Music.

Přečtěte si více o Apple Music a o cenách předplatného Apple Music2.

Přečtěte si, co dělat, když už máte předplatné Apple Music.

Funkce Apple Music se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Jak funguje ověřování

Po aktivaci studentského předplatného v Apple Music potvrdí studentská ověřovací služba UNiDAYS, jestli jste skutečně zapsaní ke studiu na univerzitě nebo vysoké škole, která uděluje vysokoškolský titul1.

UNiDAYS stav vašeho studia pravidelně ověřuje. Pokud UNiDAYS zjistí, že jste studium ukončili nebo že máte studentské předplatné déle než 48 měsíců, vaše předplatné se automaticky převede na individuální předplatné Apple Music.

Registrace do Apple Music

Před zahájením předplatného musíte mít na všech svých zařízeních nainstalovaný nejnovější software.

Potom se na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, na Macu nebo PC nebo na telefonu s Androidem řiďte postupem pro pořízení nového předplatného Apple Music.

Na studentské předplatné můžete taky přejít z individuálního předplatného. Přečtěte si, co dělat, když už máte předplatné Apple Music.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete aplikaci Hudba. Pokud se nezobrazí uvítání v Apple Music, klepněte u spodního okraje obrazovky na Pro vás.
 2. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé nebo využíváte zkušební období, klepněte na nabídku vyzkoušení.
  Pokud už máte předplatné Apple Music, klepněte na Přihlásit a pak přejděte na studentské předplatné.
 3. Zvolte Vysokoškolský student nebo Student univerzity.
 4. Klepněte na Ověřit požadavky. Otevře se okno prohlížeče.
 5. Zadejte svou akademickou (.edu) nebo osobní e-mailovou adresu a vyhledejte název vaší instituce. UNiDAYS může tento e-mail používat k ověřování vašeho nároku na studentské předplatné.
  • Pokud už máte účet UNiDAYS, klepněte na „Už jste ověření u UNiDAYS?“ a přihlaste se pomocí e-mailové adresy, kterou používáte se svým účtem UNiDAYS.
  • Pokud studujete v zahraničí, klepněte nejdřív na „Studujete v jiné zemi než [název země]?“ a změňte zemi nebo oblast.
  • Pokud potřebujete pomoc, klepněte na Podpora UNiDAYS.
 6. Přihlaste se na portálu vaší instituce. V některých zemích a oblastech musíte být při zařizování Apple Music připojení k Wi-Fi síti vaší instituce nebo musíte použít svoji školní e-mailovou adresu. (Přečtěte si další informace o dostupnosti Apple Music.) Až se přihlásíte a ověříte, že jste student, zobrazí se zpráva „Otevřít tuto stránku v aplikaci Hudba?“ Klepnutím na Otevřít se vraťte do aplikace Hudba a dokončete celý proces.
 7. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé, klepněte na nabídku vyzkoušení. Jinak klepněte na Začít studentské členství. 
 8. Pokud se zobrazí výzva, ověřte své Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, klikněte na Vytvořit účet.
 9. Možná budete požádáni o potvrzení platebních údajů, plnou měsíční cenu vám ale nebudeme účtovat, dokud zkušební období neskončí. Přidejte platný způsob platby a klepněte na Připojit se.
 10. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
 11. Vyberte preferované žánry a umělce. Můžete se taky podívat, co poslouchají vaši přátelé, a získávat oznámení, když některý umělec vydá novou hudbu.

Na Macu nebo PC

 1. Otevřete iTunes.
 2. V levém horním rohu vyberte Hudba a potom v horní části okna iTunes klikněte na Pro vás.
 3. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé nebo využíváte zkušební období, klepněte na nabídku vyzkoušení.
  Pokud už předplatné Apple Music máte, klikněte na Přihlásit a pak přejděte na studentské předplatné.
 4. Klikněte na Začínáme a vyberte Vysokoškolský student nebo Student univerzity.
 5. Klikněte na Ověřit požadavky. Otevře se okno prohlížeče.
 6. Zadejte svou akademickou (.edu) nebo osobní e-mailovou adresu a vyhledejte název vaší instituce. UNiDAYS může tento e-mail používat k ověřování vašeho nároku na studentské předplatné.
  • Pokud už máte účet UNiDAYS, klikněte na „Už jste ověření u UNiDAYS?“ a přihlaste se pomocí e-mailové adresy, kterou používáte se svým účtem UNiDAYS.
  • Pokud studujete v zahraničí, klikněte nejdřív na „Studujete v jiné zemi než [název země]?“ a změňte zemi nebo oblast.
  • Pokud potřebujete pomoc, klikněte na Podpora UNiDAYS.
 7. Přihlaste se na portálu vaší instituce. V některých zemích a oblastech musíte být při zařizování Apple Music připojení k Wi-Fi síti vaší instituce nebo musíte použít svoji školní e-mailovou adresu. (Přečtěte si další informace o dostupnosti Apple Music.) Po přihlášení a ověření, že školu opravdu studujete, budete přesměrováni zpátky do iTunes, kde celý proces dokončete. 
 8. Pokud si předplatné Apple Music zařizujete poprvé, aktivujte si studentské předplatné kliknutím na nabídku zkušebního období. Jinak klikněte na Začít studentské členství. 
 9. Pokud se zobrazí výzva, ověřte své Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, klikněte na Vytvořit účet.
 10. Možná budete požádáni o potvrzení platebních údajů, plnou měsíční cenu vám ale nebudeme účtovat, dokud zkušební období neskončí. Přidejte platný způsob platby a klikněte na Připojit se.
 11. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
 12. Vyberte preferované žánry a umělce. Můžete se taky podívat, co poslouchají vaši přátelé, a získávat oznámení, když některý umělec vydá novou hudbu.

Na telefonu s Androidem

 1. Stáhněte si z Google Play aplikaci Apple Music.
 2. Otevřete aplikaci Apple Music. Pokud se nezobrazí uvítání v Apple Music, klepněte u spodního okraje obrazovky na Pro vás.
 3. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé nebo využíváte zkušební období, klepněte na nabídku vyzkoušení.
  Pokud už předplatné Apple Music máte, klepněte na Přihlásit a pak přejděte na studentské předplatné.
 4. Klepněte na „Studujete vysokou školu?“ nebo na „Studujete univerzitu?“
 5. Klepněte na Ověřit požadavky. Otevře se okno prohlížeče.
 6. Zadejte svou akademickou (.edu) nebo osobní e-mailovou adresu a vyhledejte název vaší instituce. UNiDAYS může tento e-mail používat k ověřování vašeho nároku na studentské předplatné.
  • Pokud už máte účet UNiDAYS, klepněte na „Už jste ověření u UNiDAYS?“ a přihlaste se pomocí e-mailové adresy, kterou používáte se svým účtem UNiDAYS.
  • Pokud studujete v zahraničí, klepněte nejdřív na „Studujete v jiné zemi než [název země]?“ a změňte zemi nebo oblast.
  • Pokud potřebujete pomoc, klepněte na Podpora UNiDAYS.
 7. Přihlaste se na portálu vaší instituce. V některých zemích a oblastech musíte být při zařizování Apple Music připojení k Wi-Fi síti vaší instituce nebo musíte použít svoji školní e-mailovou adresu. (Přečtěte si další informace o dostupnosti Apple Music.)
 8. Až se přihlásíte a ověříte svůj status studenta, budete přesměrování z webového prohlížeče do obchodu Google Play. Zavřete obchod Google Play a spusťte aplikaci Apple Music.
 9. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé, klepněte na nabídku vyzkoušení. Jinak klepněte na Začít studentské členství. 
 10. Budete-li vyzváni, zadejte své přihlašovací údaje pro UNiDAYS. Možná taky budete potřebovat Apple ID a heslo, které používáte v iTunes Storu.
 11. Možná budete požádáni o potvrzení platebních údajů, plnou měsíční cenu vám ale nebudeme účtovat, dokud zkušební období neskončí. Přidejte platný způsob platby a klepněte na Připojit se.
 12. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
 13. Vyberte preferované žánry a umělce. Můžete se taky podívat, co poslouchají vaši přátelé, a získávat oznámení, když některý umělec vydá novou hudbu.

Pokud už máte předplatné Apple Music

Pokud máte individuální předplatné Apple Music, můžete ho v aplikaci Hudba nebo v iTunes na počítači změnit na studentské předplatné. To můžete provést i na telefonu s Androidem.

Pokud už máte předplatné Apple Music, vaše studentské předplatné začne platit až po ukončení současného účtovacího cyklu. Stejně tak i cena studentského předplatného vám bude účtována až ke dni jeho obnovení.

Pokud se vám zobrazí zpráva „Zařízení je propojeno s jiným Apple ID“, přečtěte si, jak přidružení zařízení zrušit.

Můžete taky změnit e-mailovou adresu, kterou používáte jako své Apple ID.

Pokud jste členy rodinného předplatného

Pokud už využíváte rodinné předplatné Apple Music, studentské předplatné pravděpodobně nebudete potřebovat. 

Pokud jste členy skupiny Rodinného sdílení a přejdete na studentské předplatné, organizátorovi vaší rodiny bude účtováno jak vaše studentské předplatné, tak i rodinné předplatné Apple Music. 

Pokud jste organizátorem skupiny Rodinného sdílení a přejdete na studentské předplatné, zbývající členové vaší skupiny přístup k Apple Music ztratí. Při příštím přihlášení k Apple Music se jednotlivým členům rodiny zobrazí nabídka individuálního předplatného. Když zůstanete organizátorem rodiny, budou vám i nadále účtovány nákupy členů skupiny Rodinného sdílení v iTunes, včetně předplatných.

Přečtěte si, jak spravovat předplatné Apple Music na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC, Apple TV nebo na telefonu s Androidem.

Ověření vašeho nároku

Na konci každého roku, ve kterém jste využívali studentské předplatné Apple Music, budete vyzvání k ověření vašeho statusu studenta. Postup se mírně liší podle toho, jestli máte zařízení s iOS, nebo s Androidem.

Na zařízení s iOS

Během období ověřování se vám pravděpodobně bude v aplikaci Hudba zobrazovat zpráva, že je třeba ověřit váš stav. Postup ověření vašeho stavu:

 1. Klepněte na Ověřit požadavky.
 2. Klepněte na Otevřít.
 3. Přihlaste se na portálu vaší instituce.

Až se přihlásíte na portálu vaší instituce, budete přesměrování zpět do Apple Music, kde se zobrazí obrazovka s potvrzením.

Svůj stav studenta můžete taky kdykoli ověřit v Nastavení na vašem iOS zařízení:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.
 2. Klepněte na své Apple ID a potom na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit pod svým Apple ID.
 3. Klepněte na Předplatná. Pokud máte víc než jedno předplatné, klepněte na předplatné Apple Music.
 4. Klepněte na volbu ověření stavu studenta. Budete přesměrováni na web, na kterém potvrdíte svůj stav studenta pomocí služby UNiDAYS. 
 5. Při ověření svého nároku postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud ověření proběhne úspěšně, automaticky se vrátíte do Apple Music a můžete pokračovat ve využívání svého studentského předplatného.

Pokud zjistíme, že už jste studium ukončili, nebo pokud dosáhnete 48 měsíců studentského předplatného, převede se automaticky na individuální předplatné Apple Music. Pokud budete po spuštění Apple Music vyzváni k ověření vašeho stavu studenta, ale už nejste student nebo jste studentské předplatné využívali už 48 měsíců, klepněte na volbu Už nejsem student. Pak už se výzva k ověření nezobrazí.

Další informace

Získání pomoci s účtem UNiDAYS

Pokud potřebujete pomoc se svým účtem UNiDAYS, obraťte se na podporu UNiDAYS.

 

1 K tomu, abyste měli nárok na studentské předplatné Apple Music, musíte studovat bakalářské, postgraduální nebo ekvivalentní vysokoškolské studium na univerzitě, vysoké škole typu „college“ (jen Spojené státy) nebo škole typu „post-secondary“ (jen Kanada). V Japonsku mají nárok taky absolventi dvouletých vysokých škol typu „junior college“, průmyslových škol typu „technical college“ a speciálních kurzů.

2 Cena se liší podle země nebo oblasti.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: