Použití zvukových popisů v iTunes pro Windows

Pokud video, které sledujete, obsahuje zvukové popisy (AD), můžete je zapnout a nechat si popisovat obsah jednotlivých scén.

Zapnutí zvukových popisů v iTunes pro Windows

  1. Přesuňte ukazatel na video.
  2. Klikněte na ikonu bubliny tlačítko Výběr médií.
  3. Vyberte stopu se zvukovými popisy, kterou chcete zapnout.


Zapnutí zvukových popisů ve výchozím nastavení

  1. Otevřete iTunes pro Windows.
  2. Na řádku nabídek klikněte na Upravit a pak na Předvolby.
  3. Klikněte na Přehrávání.
  4. Zvolte Přehrávat zvukové popisy (jsou‑li k dispozici).

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: