Změna titulků, jazyka zvuku nebo zvukových popisů na iPodu nano

Na iPodu nano můžete využít přizpůsobené jazyky zvuku, titulky nebo skryté titulky. Pomocí zvukových popisů si můžete taky nechat popisovat scény ve videu.

Změna jazyka titulků nebo zvuku

  1. Při sledování videa klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky.
  2. Klepnutím na tlačítko výběru médií ikona bubliny otevřete nabídku Zvuk a titulky.
  3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud volbu titulků nevidíte nebo chcete zapnout skryté titulky nebo titulky už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky. Na této obrazovce můžete nastavit i vzhled titulků.

Zapnutí zvukových popisů

Pokud sledujete video obsahující zvukové popisy, najdete je v nabídce Audio a titulky:

  1. Při sledování videa v aplikaci Videa klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky přehrávání.
  2. Klepnutím na tlačítko výběru médií  otevřete nabídku Zvuk a titulky.
  3. Klepněte na druhou stopu jazyka, který chcete použít. Stopa se zvukovými popisy nemá žádný konkrétní název.

Další informace

Datum zveřejnění: