Používání více Apple Watch s jedním iPhonem

S iPhonem se dá spárovat víc hodinek, takže můžete nosit různé modely podle toho, co děláte nebo kam jdete.

Přidání nových Apple Watch

Pokud chcete s iPhonem spárovat víc Apple Watch, použijte tento postup: 

  1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
  2. Nahoře na obrazovce klepněte na svoje hodinky.
    Aplikace Apple Watch
  3. Klepněte na Spárovat nové hodinky. 
    Obrazovka Spárovat nové hodinky   
  4. Proveďte postup spárování iPhonu s novými hodinkami. Hodinky můžete nastavit jako nové nebo můžete použít zálohu jiných hodinek.

Každé hodinky mají svoje vlastní nastavení, takže si je můžete přizpůsobit různými aplikacemi, přehledy a ciferníky. Pokud například do Apple Pay přidáte novou kartu nebo do jedněch hodinek nainstalujete nějakou aplikaci, neprojeví se to automaticky ve všech vašich hodinkách.

Můžete s telefonem spárovat víc hodinek Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), ale ne všichni operátoři podporují více aktivních mobilních tarifů najednou. Podrobnosti vám sdělí váš operátor.

Přepínání mezi hodinkami

V jednu chvíli můžou být aktivní jenom jedny Apple Watch. Pokud je chcete vyměnit, sundejte aktuální hodinky, nasaďte si jiné a zvedněte zápěstí nebo pohněte rukou. watchOS nepodporuje nošení dvou hodinek najednou a nepodporuje ani sdílené používání hodinek mezi několika uživateli současně. 

Vaše hodinky sdílejí data aplikací Aktivita a Cvičení, takže se po výměně automaticky aktualizuje váš pokrok. Pokud si vezmete jiné hodinky kvůli cvičení, pořád uvidíte všechny svoje kroky, body stání a body za cvičení pro daný den. V závislosti na množství informací, které je potřeba synchronizovat, může zobrazení celého vašeho pokroku nějakou dobu trvat.

     Nastavení Apple Watch

Použití Automatického přepínání

Když je zapnuté Automatické přepínání a nasadíte si nové hodinky, iPhone se na ně automaticky přepne. Pokud si přepínání chcete řídit sami a nechcete Automatické přepínání používat, můžete ho vypnout. Toto nastavení změníte následovně: 

  1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch a klepněte na panel Moje hodinky. 
  2. Klepněte na svoje Apple Watch a volbu Automatické přepínání vypněte nebo zapněte. 

Pokud Automatické přepínání vypnete, musíte iPhonu sdělit, které hodinky chcete používat: V aplikaci Watch klepněte na aplikaci Apple Watch, klepněte nahoře na obrazovce na svoje hodinky a potom klepněte na hodinky, které máte právě na ruce, aby se vedle nich zobrazil symbol zaškrtnutí.

Odstranění a zrušení spárování Apple Watch

Pokud chcete nějaké hodinky odstranit, otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. Potom vyberte požadované Apple Watch, klepněte na ikonu Informacezrušte jejich spárování

Nápověda

Pokud chcete zkontrolovat propojení vašich zařízení, otevřete v iPhonu aplikaci Watch a klepněte na svoje hodinky. Vedle hodinek, které máte právě na ruce, by se měl zobrazovat symbol zaškrtnutí. Přečtěte si, jak funguje propojení Apple Watch a iPhonu

Pokud se po přepnutí hodinek neaktualizují informace aplikací Aktivita a Cvičení, nechte iPhone a Apple Watch u sebe, dokud se váš pokrok nezaktualizuje. 

Pokud v aplikaci Watch v iPhonu vypnete funkci Probudit při zvednutí zápěstí nebo Detekce zápěstí, Automatické přepínání nemusí fungovat. Pokud to nefunguje, vypněte Automatické přepínání a sdělte iPhonu, kdy chcete hodinky přepnout: Otevřete v iPhonu aplikaci Watch, klepněte na panel Moje hodinky, klepněte na svoje hodinky a zvolte ty, které máte právě na ruce.

Datum zveřejnění: