Používání více Apple Watch s jedním iPhonem

S iPhonem se dá spárovat víc Apple Watch, takže můžete nosit různé hodinky podle toho, co děláte nebo kam jdete.

Přidání nových Apple Watch

Pokud chcete s iPhonem spárovat víc Apple Watch, použijte tento postup:

  1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
  2. Nahoře na obrazovce klepněte na svoje hodinky.
  3. Klepněte na Spárovat nové hodinky. 
       
  4. Proveďte postup spárování iPhonu s novými hodinkami. Hodinky můžete nastavit jako nové, nebo můžete použít zálohu jiných hodinek.

Každé hodinky mají svoje vlastní nastavení, takže si je můžete přizpůsobit různými aplikacemi, přehledy a ciferníky. Pokud například do Apple Pay přidáte novou kartu nebo do jedněch hodinek nainstalujete nějakou aplikaci, neprojeví se to automaticky na všech vašich hodinkách.

Můžete s telefonem spárovat víc hodinek Apple Watch GPS + Cellular, ale ne všichni operátoři podporují více aktivních mobilních tarifů najednou. Podrobnosti vám sdělí váš operátor.

Přepínání mezi hodinkami

V jednu chvíli můžou být aktivní jenom jedny Apple Watch. Pokud je chcete vyměnit, sundejte aktuální hodinky, nasaďte si jiné a zvedněte zápěstí nebo pohněte rukou. watchOS nepodporuje nošení dvou hodinek najednou a nepodporuje ani sdílení hodinek mezi více uživateli. 

Vaše hodinky sdílejí data aplikací Aktivita a Cvičení, takže se po výměně automaticky aktualizují vaše pokroky. Pokud si vezmete jiné hodinky kvůli cvičení, pořád uvidíte všechny svoje kroky, body stání a body za cvičení za daný den. V závislosti na množství informací, které je potřeba synchronizovat, může zobrazení všech vašich pokroků nějakou dobu trvat.

Použití automatického přepínání

Když máte zapnuté automatické přepínání a nasadíte si nové hodinky, iPhone na ně automaticky přepne. Pokud si přepínání chcete řídit sami a nechcete automatické přepínání používat, můžete ho vypnout. Tohle nastavení můžete změnit:

  1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. 
  2. Klepněte na svoje Apple Watch a vypněte nebo zapněte volbu Automatické přepínání. 

Pokud vypnete automatické přepínání, musíte iPhone informovat o tom, které hodinky chcete používat: v aplikaci Watch klepněte na hodinky v horní části obrazovky a pak klepněte na hodinky, které máte na sobě, aby se vedle nich objevilo zaškrtnutí .

Odebrání a zrušení spárování Apple Watch

Pokud chcete hodinky odebrat, otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. Poté vyberte Apple Watch, klepněte na tlačítko Informace  a zrušte jejich spárování

Nápověda

Jestli chcete zkontrolovat propojení vašich zařízení, otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na svoje hodinky. Měli byste vidět zaškrtnutí  vedle hodinek, které máte na zápěstí. Přečtěte si, jak funguje propojení Apple Watch a iPhonu

Pokud se po přepnutí hodinek neaktualizují informace aplikací Aktivita a Cvičení, nechte iPhone a Apple Watch u sebe, dokud se váš pokrok nezaktualizuje. 

Když v aplikaci Watch na iPhonu vypnete funkci Probudit zvednutím zápěstí nebo Detekce zápěstí, nemusí automatické přepínání fungovat. Jestli nefunguje, vypněte automatické přepínání a sdělte iPhonu, kdy chcete hodinky přepnout: Otevřete na iPhonu aplikaci Watch, klepněte na panel Moje hodinky, klepněte na svoje hodinky a zvolte ty, které máte právě na ruce.

Datum zveřejnění: