Když se při pokusu o přeinstalování nebo odebrání softwaru Apple zobrazí chyba „balíčku instalační služby systému Windows“

Zkuste software opravit pomocí Ovládacích panelů Windows a pak software Apple odinstalujte nebo přeinstalujte.

Když se pokusíte přeinstalovat iTunes stažené z webu apple.com, iCloud pro Windows, Aktualizace softwaru Apple nebo jiný software Apple pro PC, může se objevit chybová zpráva související s „balíčkem instalační služby systému Windows.“ Tato chyba obvykle souvisí se softwarem Aktualizace softwaru Apple.

Chybová zpráva iTunes oznamující, že „Došlo k problému s tímto instalačním balíčkem systému Windows. Program vyžadovaný pro dokončení této instalace nejde spustit. Obraťte se na podporu nebo na dodavatele balíčku.“

Pokud jste si stáhli iTunes z Microsoft Storu na Windows 10 nebo pokud se vám tato zpráva nezobrazuje, následující postup neprovádějte. Přečtěte si místo toho, jak odebrat a přeinstalovat iTunes a související softwarové komponenty pro Windows 7 a novější. Chyby, jako je tato, souvisejí se součástmi Windows, které iTunes nainstalované z Microsoft Storu na Windows 10 nepoužívají.

Tato chyba se může zobrazit i v případě, kdy se poprvé pokusíte software odinstalovat.

Tento problém se dá vyřešit tak, že software nejprve opravíte a pak odinstalujete. Pak ho můžete přeinstalovat.

Oprava softwaru

 1. V Ovládacích panelech Windows vyberte položku Odinstalovat program (postup pro Windows 10).
 2. Vyberte program, který se pokoušíte odstranit, a zvolte možnost Opravit. Podle pokynů na obrazovce opravu dokončete.
 3. Zkuste program odinstalovat. 
 4. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý program, který chcete přeinstalovat nebo odinstalovat.
 5. Až odinstalujete veškerý software Apple, můžete přeinstalovat iTunes nebo iCloud pro Windows.

Pokud nemůžete odinstalovat veškerý software Apple nebo pokud chybu vidíte i po přeinstalaci softwaru, pokračujte níže.

Pokud chyba přetrvává i po přeinstalaci

Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje, zkuste použít nástroj Microsoft Program Install and Uninstall.

 1. Zkontrolujte, že máte nainstalované nejnovější aktualizace Windows. 
 2. Přejděte na stránku Vyřešení problémů, které blokují instalaci nebo odinstalaci programů.
 3. Klikněte na Stáhnout a pak na Otevřít. Pokud se utilita neotevře automaticky nebo pokud jste místo na Otevřít kliknuli na Uložit, spusťte ji ze složky se staženými soubory. Název staženého nástroje začíná na MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.
 4. Na první obrazovce nástroje klikněte na Další.
 5. U otázky, zda vám způsobuje potíže instalace nebo odinstalace, vyberte možnost Uninstalling (Odinstalace).
 6. Vyberte program, který chcete odinstalovat, a klikněte na Další.
 7. Až se zobrazí dotaz, jestli chcete provést odinstalaci a vyčištění, vyberte „Ano, zkusit odinstalovat“.
  Nástroj se pokusí program odinstalovat. V závislosti na velikosti softwarového balíčku, který se nástroj pokouší odinstalovat, a na rychlosti vašeho počítače může proces odinstalace trvat okolo pěti minut, ale i déle. Pokud bude nástroj úspěšný, zobrazí se zpráva „Troubleshooting is complete“ (Problém byl vyřešen).
 8. Zavřete nástroj.
 9. Opakujte kroky 2 až 8 pro každý program, který se vám nedaří odinstalovat.
 10. Až odinstalujete veškerý software Apple, můžete přeinstalovat iTunes nebo iCloud pro Windows.

Pokud se vám stále nedaří problém vyřešit, obraťte se na podporu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: