Když v aplikaci Mail nemůžete odesílat e-maily, protože okno pro napsání nové zprávy zmizí a pak se znovu zobrazí

Když se v Mailu na Macu pokusíte odeslat zprávu, okno se zprávou může opakovaně rychle mizet a znovu se zobrazovat, aniž by se zpráva odeslala.

V rámci vyřešení těchto potíží je potřeba odstranit několik souborů, proto je vhodné Mac nejprve zálohovat.

Odebrání stavových souborů aplikace

 1. Ukončete Mail. Pokud je to třeba, vynuťte jeho ukončení.
 2. Na řádku nabídek Finderu zvolte Otevřít > Otevřít složku.
 3. Vložte nebo zkopírujte tuto cestu jako jeden řádek do pole Otevřít složku a stiskněte klávesu Enter:

  ~/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Saved Application State/com.apple.mail.savedState

 4. Otevře se složka com.apple.mail.savedState. Přetáhněte všechny soubory z této složky do Koše.
 5. Restartujte Mac.

Pokud podle návodu v této sekci postupujete poprvé, otevřete Mail a zkuste odeslat další e-mailovou zprávu.

Odebrání souborů outbox.mbox

Pokud předchozí postup problém nevyřešil, vyzkoušejte následující postup.

 1. Ukončete Mail. Pokud je to třeba, vynuťte jeho ukončení.
 2. Na řádku nabídek Finderu zvolte Otevřít > Otevřít složku.
 3. Vložte nebo zkopírujte tuto cestu do pole Otevřít složku a stiskněte klávesu Enter:

  ~/Library/Mail/V3

 4. Otevře se složka V3. Do vyhledávacího pole v rohu okna zapište outbox.mbox a stiskněte klávesu Enter.
 5. Vaše výsledky hledání budou pravděpodobně prázdné. Mezi vyhledávacím polem a výsledky hledání byste měli vidět slovo Prohledat, následované možnostmi, jak vyhledávání omezit na Tento Mac, V3 a Sdílené. Klikněte na V3.
 6. Ve výsledcích hledání by se měl objevit alespoň jeden soubor s názvem outbox.mbox. Přetáhněte všechny soubory s tímto jménem do Koše.
 7. Restartujte Mac, znovu otevřete Mail a zkuste odeslat další e-mailovou zprávu.

Smazání a opětovné přidání názvu SMTP serveru

Pokud předchozí postup problém nevyřešil, vyzkoušejte následující postup.

 1. Odstraňte stavové soubory aplikace a restartujte počítač podle návodu v první části, ale zatím nezkoušejte odeslat další zprávu.
 2. Zadejte svou e-mailovou adresu do nástroje Vyhledání nastavení Mailu. Pokud nástroj vašeho poskytovatele e-mailu nezná, kontaktujte svého poskytovatele e-mailu a zjistěte nastavení serveru odchozí pošty (SMTP) pro váš účet.
 3. Otevřete Mail a zvolte Mail > Předvolby. Klikněte na Účty, poté ze seznamu účtů vyberte váš e-mailový účet.
 4. V místní nabídce Server odchozí pošty (SMTP) vyberte možnost Upravit seznam SMTP serverů. Otevře se seznam serverů a server svázaný s vaším e-mailovým účtem by na něm měl být vybraný.
 5. Kliknutím na tlačítko Odebrat (–) vybraný server odeberete.
 6. Kliknutím na tlačítko Přidat (+) přidáte SMTP server. Pro vyplnění pole Název serveru použijte informace o serveru odchozí pošty z 2. kroku. Toto je název hostitele pro váš server odchozí pošty.
 7. Klikněte na tlačítko OK, zavřete okno předvoleb Mailu a uložte změny.
 8. Zkuste odeslat další e-mailovou zprávu.

Resetování oprávnění v domovské složce

Pokud předchozí postup problém nevyřešil, vyzkoušejte následující závěrečný postup.

 1. Ukončete Mail. Pokud je to třeba, vynuťte jeho ukončení.
 2. Na řádku nabídek Finderu zvolte Otevřít > Domovská složka. Otevře se vaše domovská složka.
 3. Klikněte na Soubor > Informace. Otevře se okno s informacemi o vaší domovské složce.
 4. Pokud se v dolní části okna nerozevře část Sdílení a oprávnění, rozevřete ji kliknutím na ikonu trojúhelníku.
 5. Pokud tlačítko zámku v pravém spodním rohu okna zobrazuje zamčený zámek, klikněte na něj a zadejte uživatelské jméno a heslo správce. 
 6. V levém spodním rohu okna klikněte na nabídku Akce a vyberte „Použít pro položky ve složce“. Kliknutím na OK akci potvrďte.
 7. Až se ukazatel průběhu v horní části okna Informace zavře, otevřete aplikaci Terminál. Najdete ji ve složce Utility pod složkou Aplikace.
 8. Zkopírujte nebo opište do Terminálu následující příkaz a stiskněte Enter:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`
  Znak ` najdete na americké klávesnici hned nad tabulátorem.

 9. Až příkaz doběhne, Terminál zavřete. Nyní byste měli být schopni otevřít Mail a odeslat zprávu.
Datum zveřejnění: