Kryptografické moduly Apple FIPS 6.0 pro OS X El Capitan 10.11

Přečtěte si o kryptografických modulech v OS X, Apple OS X CoreCrypto Modulu 6.0 a Apple OS X CoreCrypto Kernel Modulu 6.0.

Kryptografické moduly OS X El Capitan – Apple OS X CoreCrypto Module 6.0 a Apple OS X CoreCrypto Kernel Module 6.0 – nevyžadují u zařízení s OS X El Capitan 10.11 nastavení ani konfiguraci „režimu FIPS“, aby vyhovovaly normě FIPS 140-2.

Úplné pokyny ohledně správného používání těchto modulů najdete v dokumentu Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance OS X El Capitan v10.11 (Kryptografická příručka s informacemi o shodě OS X El Capitan 10.11 s normou FIPS 140-2).

Datum zveřejnění: